Služby OMNIplus
Nový autobus eCitaro

Služby OMNIplus

Na mieru prispôsobený koncept služieb

S OMNIplus, značkou služieb EvoBus pre značky Mercedes-Benz a Setra, sa staráme o zákazníkov eCitaro počas používania vozidla. Odstupňovaný koncept služieb z navzájom zladených jednotlivých modulov umožňuje najlepšiu možnú starostlivosť. Koncept zahŕňa nielen klasickú starostlivosť o dielňu zákazníka, ale aj dielenské výkony v spojení so servisnými zmluvami v kompetenčných centrách OMNIplus a siaha až po manažment autobusového depa so servisnými výkonmi v dielni zákazníka prostredníctvom zamestnancov OMNIplus. Osvedčená ponuka bola prispôsobená požiadavkám elektromobility, okrem iného vo forme nových eServisných zmlúv. Pri kúpe elektrického autobusu eCitaro sú už v štandarde obsiahnuté 5-ročná záruka na vysokovoltový akumulátor, ako aj údržba a opravy, resp. výmena komponentov vysokovoltovej napäťovej sústavy. So servisnou zmluvou eBasic alebo so servisnou zmluvou ePremium získate okrem toho možnosť rozšíriť rozsah výkonov o plánovateľné náklady. OMNIplus okrem toho poskytuje na pobočke Dortmund vlastnú vzorovú dielňu spojenú so školiacim centrom pre elektromobilitu. Kvalifikácia pre vysokovoltové zariadenia OMNIplus zahŕňa okrem celej palety kurzov všeobecnej výučby o bezpečnosti pri práci s vysokonapäťovými zariadeniami pre všetkých zamestnancov, cez odstupňované vzdelávanie na elektrotechnikov až po odborný modul pre školiteľov.

Prehľad služieb OMNIplus.

  • Klasická starostlivosť o dielňu zákazníka
  • Dielenské výkony vo vlastných kompetenčných centrách
  • Servisné výkony v dielni zákazníka
  • Servisná zmluva eBasic a servisná zmluva ePremium
  • Vzorová dielňa a školiace centrum pre elektromobilitu v Dortmunde

Divízia OMNIplus zriadila v Dortmunde jedinečnú vzorovú servisnú dielňu s centrálnym školiacim centrom pre elektromobilitu. 

Ak chcú dopravné podniky údržbu a opravy v rôznom rozsahu vykonávať vo vlastnej servisnej dielni, tak k poradenským službám týkajúcim sa komplexného systému eMobility takisto patria informácie o vybavení servisnej dielne a potrebné odstupňované školenia pre zamestnancov, ako aj kompletný koncept vzdelávania.

Divízia OMNIplus zriadila v Dortmunde jedinečnú vzorovú servisnú dielňu s centrálnym školiacim centrom pre elektromobilitu. Tu sa vykonáva vzdelávanie vlastných pracovníkov a servisných technikov zo zákazníckych servisných dielní. Kvalifikácie v oblasti vysokého napätia zahŕňajú celé spektrum od senzibilizačného kurzu pre personál zodpovedný za čistenie cez poučenia o bezpečnosti vysokonapäťových zariadení a odstupňované školenia pre odborných elektrikárov až po odborný modul pre školiteľov. Zákazníci môžu pri prehliadke v Dortmunde navyše zistiť, ktoré požiadavky musia byť splnené pre zriadenie servisnej dielne pre autobusy v rámci elektromobility. Spoločnosť Mercedes-Benz pri vzorovej servisnej dielni využíva dlhoročné skúsenosti s hybridnými autobusmi a autobusmi obsahujúcimi palivové články.

Mysleli sme aj na budúcnosť vášho autobusu eCitaro – a to prostredníctvom servisnej ponuky OMNIplus, ktorá je prispôsobená požiadavkám elektromobility, komplexne koncipovaná a individuálne upravená podľa želaní dopravných podnikov. Vďaka tomu môžete vaše plne elektricky poháňané autobusy dlhú dobu prevádzkovať bezpečným, spoľahlivým a plánovateľným spôsobom.