Služby OMNIplus
eCitaro

Služby OMNIplus

Na mieru prispôsobený koncept služieb.

S OMNIplus, značkou služieb Daimler Buses pre značky Mercedes-Benz a Setra, sa staráme o zákazníkov eCitaro počas používania vozidla. Odstupňovaný koncept služieb z navzájom zladených jednotlivých modulov umožňuje najlepšiu možnú starostlivosť. Koncept zahŕňa nielen klasickú starostlivosť o dielňu zákazníka, ale aj dielenské výkony v spojení so servisnými zmluvami v kompetenčných centrách OMNIplus a siaha až po manažment autobusového depa so servisnými výkonmi v dielni zákazníka prostredníctvom zamestnancov OMNIplus. Osvedčená ponuka bola prispôsobená požiadavkám elektromobility, okrem iného vo forme nových eServisných zmlúv. Pri kúpe elektrického autobusu eCitaro sú už v štandarde obsiahnuté 5-ročná záruka na vysokovoltový akumulátor, ako aj údržba a opravy, resp. výmena komponentov vysokovoltovej napäťovej sústavy. So servisnou zmluvou eBasic alebo so servisnou zmluvou ePremium získate okrem toho možnosť rozšíriť rozsah výkonov o plánovateľné náklady. OMNIplus okrem toho poskytuje na pobočke Dortmund vlastnú vzorovú dielňu spojenú so školiacim centrom pre elektromobilitu. Kvalifikácia pre vysokovoltové zariadenia OMNIplus zahŕňa okrem celej palety kurzov všeobecnej výučby o bezpečnosti pri práci s vysokonapäťovými zariadeniami pre všetkých zamestnancov, cez odstupňované vzdelávanie na elektrotechnikov až po odborný modul pre školiteľov.

Prehľad služieb OMNIplus

  • Klasická starostlivosť o dielňu zákazníka
  • Dielenské výkony vo vlastných kompetenčných centrách
  • Servisné výkony v dielni zákazníka
  • Servisná zmluva eBasic a servisná zmluva ePremium
  • Vzorová dielňa a školiace centrum pre elektromobilitu v Dortmunde

S príchodom elektrickej mobility sa menia aj služby, ako sú servis, údržba a opravy. Z tohto dôvodu pripravil Mercedes-Benz prostredníctvom servisnej značky OMNIplus komplexnú a na mieru šitú servisnú koncepciu eMobility. Chceme vás totiž čo najlepšie podporiť s bezpečným zvládnutím prechodu na elektrickú mobilitu. Spoľahnite sa na našu osvedčenú ponuku servisných zmlúv OMNIplus eService, ktorú sme prispôsobili požiadavkám elektrickej mobility a ktoré boli uvedením nových technológií akumulátorov prevedené na modulárnu koncepciu. Týmto spôsobom môžete individuálne a podľa vašich požiadaviek zostaviť optimálny servis pre váš elektrický autopark z modulov základná záruka vysokovoltového akumulátora, rozšírená záruka na akumulátor a zmluva eService.

Pri kúpe autobusu eCitaro je štandardne zahrnutá základná záruka na vysokovoltový akumulátor, ako aj 2-ročná záruka na vysokovoltové komponenty (do 200 000 km). Táto základná záruka platí pre akumulátory s tuhými telesami na 10 rokov alebo prietok energie 280 MWh na každú vysokovoltovú akumulátorovú konštrukčnú skupinu/modul vysokovoltového akumulátora (VVAKS) a v prípade akumulátorov NMC (úroveň 2) na 5 rokov alebo prietok energie 60 až 80 MWh na každú VVAKS.* Ako doplnok máte pri plánovateľných nákladoch možnosť rozšíriť si rozsah služieb (údržba a oprava). Vďaka tomu môžete úplne bezpečne vyraziť do plnoelektrickej budúcnosti a spoľahnúť sa na to, že vám ako solídny partner budeme k dispozícii.

Stromtest eCitaro
eBasic

eBasic

So servisnou zmluvou eService eBasic môžete svoj nový autobus eCitaro zabezpečiť ešte lepšie.

eBasic

eBasic

Rozsah výkonov**

Opravy vysokovoltového systému*** nad rámec základnej záruky, prevádzkové látky okrem nabíjania akumulátora, ako aj všetky údržbové práce na celom vozidle podľa predpisov výrobcu. To platí pre všetky diely zabudované vo vozidle od výroby podľa opisu vyhotovenia (s výnimkou dodaných dielov).

ePremium

ePremium

Servisná zmluva eService ePremium ponúka balík pre kompletnú bezstarostnosť na prechod na autopark elektrických autobusov.

ePremium

ePremium

Rozsah výkonov****

Zabezpečené sú opravy kompletného vozidla vrátane údržby a opotrebenia. Zahrnuté sú aj rozsahy výkonov zmluvy eBasic.

Dodatočné výkony zahrnuté v prípade poruchy:

- Prirážky v prípade služby Servis24h pri prácach mimo bežných pracovných časov

- Všetky náklady spojené s vozidlom v prípade poruchy vrátane: nákladov na odtiahnutie vozidla, nákladov na obstaranie náhradných dielov, nákladov na jazdu a mzdových nákladov.

Uzavretie zmluvy

Uzavretie zmluvy

Obe servisné zmluvy eService možno uzatvoriť kedykoľvek.

Uzavretie zmluvy

Uzavretie zmluvy

Obe servisné zmluvy eService možno uzatvoriť kedykoľvek. Platnosť a rozsah výkonov možno určiť individuálne. Dodatočné balíky, ako napríklad zákonom predpísané kontroly, si taktiež možno zvoliť.

V Dortmunde zriadila služba OMNIplus jedinečnú vzorovú dielňu s centrálnym školiacim strediskom pre elektrickú mobilitu.

Ak chcú dopravné podniky údržbu a opravy v rôznom rozsahu vykonávať vo vlastnej servisnej dielni, tak k poradenským službám týkajúcim sa komplexného systému eMobility takisto patria informácie o vybavení servisnej dielne a potrebné odstupňované školenia pre zamestnancov, ako aj kompletný koncept vzdelávania.

V Dortmunde zriadila služba OMNIplus jedinečnú vzorovú dielňu s centrálnym školiacim strediskom pre elektrickú mobilitu. Tu sa vzdelávajú zamestnanci a servisní technici zákazníckych dielní. Kvalifikácia na vysoké napätie pokrýva celé spektrum, od školenia na prehĺbenie vnímavosti o bezpečnostných pokynoch v súvislosti s vysokým napätím pre upratovací personál a odstupňované školenia pre elektrikárov až po špeciálne moduly pre školiteľov. Zákazníci v Dortmunde môžu okrem toho pri prehliadke zistiť, aké sú požiadavky na zriadenie autobusovej dielne pre elektrickú mobilitu. Mercedes-Benz čerpá vo vzorovej dielni z dlhoročných skúseností s hybridnými autobusmi a autobusmi s palivovými článkami.

Mysleli sme aj na budúcnosť vášho autobusu eCitaro – a to prostredníctvom servisnej ponuky OMNIplus, ktorá je prispôsobená požiadavkám elektromobility, komplexne koncipovaná a individuálne upravená podľa želaní dopravných podnikov. Vďaka tomu môžete vaše plne elektricky poháňané autobusy dlhú dobu prevádzkovať bezpečným, spoľahlivým a plánovateľným spôsobom.

* Vzťahuje sa na klasický autobus eCitaro alebo kĺbový autobus eCitaro bez zberača prúdu v závislosti od počtu vysokovoltových akumulátorových konštrukčných skupín/modulov vysokovoltového akumulátora (VVAKS) zabudovaných vo vozidle.

** Vylúčené sú: poškodenia v dôsledku násilia, výbava, ktorá nie je pevne spojená s vozidlom, ošetrovanie a kozmetické opravy, reklamné plochy, každodenné kontrolné práce podľa návodu na obsluhu a na to potrebné materiály, ktoré vzniknú ako náklady spoločnosti v dôsledku opráv, poškodenia pneumatík, diskov, prasknuté sklo, čalúnenie, poťahy sedadiel, podlahová krytina, prirážky a následné náklady v rámci služby Servis24h, ako aj náklady na odtiahnutie vozidla. Presný rozsah výkonov nájdete v zmluvných podkladoch.

*** Medzi vysokovoltové komponenty v prípade autobusu eCitaro patria hnacie ústrojenstvo (poháňané nápravy s motormi v nábojoch kolies, menič a elektrické riadenie pohonu), kompresor na stlačený vzduch a chladivo, striedač. Presný rozsah výkonov nájdete v zmluvných podkladoch.

**** Vylúčené sú: poškodenia v dôsledku násilia, výbava, ktorá nie je pevne spojená s vozidlom, ošetrovanie a kozmetické opravy, reklamné plochy, každodenné kontrolné práce podľa návodu na obsluhu a na to potrebné materiály, ktoré vzniknú ako náklady spoločnosti v dôsledku opráv, poškodenia pneumatík, diskov, prasknuté sklo, čalúnenie, poťahy sedadiel, podlahová krytina. Presný rozsah výkonov nájdete v zmluvných podkladoch.