Služby OMNIplus
eCitaro

Služby OMNIplus

Servisni koncept po meri.

Kroz uslugu OMNIplus, servisnom markom Daimler Buses-a za marke Mercedes-Benz i Setra, kupcima pružamo podršku tokom korišćenja eCitaro vozila. Odlično raščlanjen servisni koncept, koji se sastoji iz međusobno usaglašenih pojedinačnih elemenata, omogućava najbolju moguću podršku. Koncept obuhvata kako klasičnu asistenciju radionici kupca tako i radioničke usluge u vezi sa servisnim ugovorima u OMNIplus centrima kompetencije, tako da seže sve do upravljanja depoima autobusa sa servisnim uslugama u radionici kupca od strane OMNIplus saradnika. Dokazana ponuda prilagođena je zahtevima elektromobilnosti, između ostalog u formi novih servisnih ugovora. Pri kupovini eCitaro autobusa već je standardno uključena 5-godišnja garancija za visokovoltnu bateriju, kao i za održavanje i popravke odnosno zamenu komponenti u visokovoltnom sistemu. Sa servisnim ugovorom eBasic ili servisnim ugovorom ePremium dobijate i mogućnost da proširite obim usluga uz troškove koji se mogu planirati. Osim toga, OMNIplus na lokaciji u Dortmundu nudi sopstvenu radionicu sa školskim centrom za elektromobilnost. OMNIplus kvalifikacija za visokovoltne uređaje, pored toga, obuhvata čitav niz obuka – od opšte obuke o bezbednosti pri radu visokovoltnih uređaja, preko raščlanjene obuke za stručne električare, pa sve do stručnih modula za vršioce obuka.

Pregled OMNIplus usluga

  • Klasična podrška u radionici kupca
  • Radioničke usluge u sopstvenim kompetentnim centrima
  • Servisne usluge u korisničkim radionicima
  • Servisni ugovor eBasic i servisni ugovor ePremium
  • Radionica i školski centra za elektromobilnost u Dortmundu

Usluge, održavanje i popravke se menjaju pojavom elektromobilnosti. Zbog toga je Mercedes-Benz pripremio kompletan, prilagođen koncept usluga po meri za uslužni brend OMNIplus. Posvećeni smo pružanju podrške na najbolji mogući način da savladate prelazak na elektromobilnost. Možete se osloniti na naš dokazani izbor ugovora o usluzi OMNIplus, koje smo prilagodili zahtevima elektromobilnosti i koje uvodimo nove tehnologije baterija pretvaramo u modularni koncept. Na ovaj način možete da sastavite optimalnu uslugu vašeg voznog parka električnih autobusa pojedinačno i u skladu sa vašim zahtevima iz sledećih modula: osnovna garancija za visokonaponske baterije, produžena garancija za bateriju i ugovor o eService.

Kupovina eCitara standardno uključuje osnovnu garanciju za visokonaponsku bateriju i dvogodišnju garanciju na visokonaponske komponente (do 200.000 km). Ova osnovna garancija pokriva do deset godina za SSD baterije ili do 280 MVh protoka energije po visokonaponskom sklopu baterija / paket baterija (HVBB) i za NMC baterije (faza 2) do 5 godina ili do 60 do 80 MVh protok energije po HVBB. * Tada je moguće da proširite opseg usluge (održavanje i popravka) kao dodatak proračunljivim troškovima. Tako, sveobuhvatno pokriveni, možete gledati u budućnost potpuno električne vožnje i možete računati na našu pomoć kao vašeg pouzdanog partnera.

Stromtest eCitaro
eBasic

eBasic

EBasic eServiceContract nudi vašem novom eCitaro-u poboljšani nivo zaštite.

eBasic

eBasic

Obim usluga**

Popravke visokonaponskog sistema *** iznad uključene osnovne garancije, potrošni materijal osim punjenja akumulatora i svi radovi na održavanju kompletnog vozila obuhvaćeni su specifikacijama proizvođača. Ovo se odnosi na sve delove ugrađene u vozilo tvornički u skladu sa projektnim specifikacijama (osim za isporučene delove).

ePremium

ePremium

ePremium eServiceContract je sveobuhvatan paket bezbrige za prelazak na vozni park električnih autobusa.

ePremium

ePremium

Obim usluga****

Popravke na celom vozilu, uključujući održavanje i habanje su pokrivene. Takođe su uključene usluge eBasic.

Dodatne usluge uključene u slučaju kvara:

- Doplate u slučaju 24-časovne usluge (24h SERVICE) za radove koji se obavljaju van uobičajenog radnog vremena

- Svi troškovi povezani sa vozilom u slučaju kvara, uključujući: troškove vuče, troškove nabavke rezervnih delova, putne troškove i troškove rada.

Finalizacija ugovora

Finalizacija ugovora

Moguće je zaključiti sporazum za obe vrste ugovora u bilo kom trenutku.

Finalizacija ugovora

Finalizacija ugovora

Moguće je zaključiti sporazum za obe vrste ugovora u bilo kom trenutku. Trajanje i kilometraža mogu se odrediti pojedinačno. Dostupni su i dodatni paketi kao što su zakonski pregledi.

U Dortmundu je OMNIplus osnovao jedinstvenu radionicu modela sa centralnim mestom za obuku za elektromobilnost.

Ako transportna preduzeća žele da preuzmu održavanje i popravke u različitom opsegu u sopstvenoj radionici, onda u usluge savetovanja po pitanju ukupnog sistema e-mobilnosti spadaju i informacije o opremljenosti radionice i potrebne stepenovane obuke zaposlenih, kao i celokupan koncept edukacije.

U Dortmundu je OMNIplus osnovao jedinstvenu radionicu modela sa centralnim mestom za obuku za elektromobilnost. Ovde se obučavaju zaposleni i servisni tehničari iz korisničkih radionica. Sertifikati za visoki napon pokrivaju čitav spektar, od obuke osoblja za čišćenje do visokonaponskih sigurnosnih uputstava i stepenaste obuke za električare do modula za obuku za instruktore. Pored toga, kupci koji posete Dortmund mogu iskusiti zahteve za postavljanje autobuske radionice za elektromobilnost. Mercedes-Benz se oslanja na dugogodišnje iskustvo sa hibridnim autobusima i autobusima sa gorivim ćelijama u radionici modela.

Razmišljali smo i o budućnosti vašeg autobusa eCitaro – sa servisnom ponudom OMNIplus koja je prilagođena prema zahtevima električne mobilnosti i u potpunosti i individualno skrojena po meri i prema željama transportnih preduzeća. Tako ćete duži vremenski period, pouzdano i sa mogućnošću planiranja biti na putu sa vašim autobusima sa potpuno električnim pogonom.

* Primenjuje se na eCitaro kruti sabirnik ili zglobni sabirnik bez pantografa, u zavisnosti od visokonaponskog sklopa baterija / paketa baterija (HVBB) ugrađenih u vozilo.

** Sledeće su izuzete: značajna oštećenja, oštećenja opreme koja nije trajno pričvršćena na vozilu, nege i kozmetički popravci, reklamni prostor, svakodnevno testiranje prema uputstvu za upotrebu i neophodni materijali koji su rezultat popravki guma u ​​preduzeću, oštećenja felni, lom stakla , presvlake, presvlake sedišta, podne obloge, nadoplate i naknadni troškovi koji se odnose na USLUGE od 24 sata, kao i troškovi vuče. Tačan obim usluga uzima se iz ugovorne dokumentacije.

*** Visokonaponske komponente na eCitaro uključuju delove pogonskog sklopa (pogonske osovine sa motorima glavčine točkova, pretvarači i upravljanje električnim pogonom), kompresore komprimovanog vazduha i klima uređaja, pretvarače. Tačan obim usluga uzima se iz ugovorne dokumentacije.

**** Izuzeto je sledeće: Značajne štete, oštećenja opreme koja nije trajno pričvršćena na vozilu, popravke za negu i kozmetiku, prostor za oglašavanje, svakodnevno testiranje prema uputstvu za upotrebu i neophodni materijali koji su nastali kao rezultat popravki guma u ​​preduzeću, oštećenja naplataka, lom stakla, presvlake, presvlake sedišta, podne obloge Tačan obim usluga preuzima se iz ugovorne dokumentacije.