Ekonomičnost
eCitaro

Ekonomičnost

Sveukupna ekonomičnost nekog autobusa zavisi od mnogo faktora, a to se odnosi i na potpuno električni eCitaro. Kao i ranije, električni autobusi su prilikom nabavke skuplji od motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Nasuprot tome stoje mogući finansijski podsticaji, manja potrošnja energije kao i manja potreba za popravkama zahvaljujući izostanku potrošnih delova. Usluga eMobility Consulting koju nudi kompanija Daimler Buses pomaže saobraćajnim preduzećima u planiranju, kalkulaciji i integraciji eCitaro autobusa u sopstveni vozni park.

* Uslovi korisnika: Prosečni zahtevi za brzinu, topografiju i utovar, jednostavni klimatski uslovi.

Svakodnevnu rutinu gradskog autobusa karakterišu mnoge nepredvidive nedaće. Zbog toga Mercedes-Benz svoju specifikaciju dometa zasniva na tipičnoj primeni gradskog autobusa zasnovanoj na SORT2. Sa trenutno dostižnim dometima modela eCitaro, podmrežama se danas može upravljati bez dodatnog punjenja u dnevnom opterećenju gradskog autobusa.

Potrošnja energije krutog vozila prema SORT2 gradskom ciklusu vožnje (u kVh / km).