Sve činjenice
eCitaro

Sve činjenice

Razrađene do detalja.

eCitaro 2 vrata

eCitaro 3 vrata

eCitaro G 3 vrata

eCitaro G 4 vrata

 
Dimenzije
Dužina [mm] 12.135 12.135
Širina [mm] 2.550 2.550
Širina sa retrovizorom [mm] 2.950 2.950
Visina [mm] 3.400 3.400
Unutrašnja visina u području niskog poda [mm] 2.313 2.313
Visina ispupčenja (iznad poda) [mm] 952 952
Međuosovinsko rastojanje prednja-pogonska osovina [mm] 5.900 5.900
Međuosovinsko rastojanje prednja-srednja osovina [mm] - -
Međuosovinsko rastojanje na srednjoj pogonskoj osovini [mm] - -
Veličina pneumatika 275/70 R 22,5 275/70 R 22,5
Veličina pneumatika 2* 315/60 R 22,5 315/60 R 22,5
Prepust, napred [mm] 2.805 2.805
Prepust, nazad [mm] 3.430 3.430
Radijus kretanja [mm] 21.214 21.214
Radijus kretanja prema Uredbi o radu preduzeća za prevoz putnika (BOKraft) [mm] 25.000 25.000
Min. širina prstena za radijus kretanja [mm] 6.803 6.803
Širina prstena prema Uredbi o radu preduzeća za prevoz putnika (BOKraft) [mm] 5.851 5.851
Maksimalna dozvoljena širina prstenaprema Uredbi o radu preduzeća za prevoz putnika (BOKraft) [mm] 7.200 7.200
Krug traga [mm] 17.058 17.058
Graničnik točka prednje osovine maks. [°] 53 53
Dimenzija iskretanja [mm] 779 779
Visina mesta vozača [mm] 310 310
Visina poda iznad kolovoza [mm] 370 370
Visina platforme [mm] 280 280
Visina ulaza na vratima 1 [mm] 320 320
Visina ulaza na vratima 2 [mm] 320 320
Visina ulaza na vratima 3 [mm] - 320
Visina ulaza na vratima 4 [mm] - -
Slobodna širina vrata 1 [mm] 1.250 1.250
Slobodna širina vrata 2 [mm] 1.250 1.250
Slobodna širina vrata 3 [mm] - -
Slobodna širina vrata 4 [mm] - -
Ugao nagiba napred [°] 7 7
Ugao nagiba pozadi [°] 7 7
Vozi
Električni pogon ZF AVE 130 elektromotori u blizini glavčine točka ZF AVE 130 elektromotori u blizini glavčine točka
Snaga (vršna/ trajna) [kW] 250 / 125 250 / 125
Maks. obrtni momenat [Nm] 2 x 485 2 x 485
Prevod 2x 11.000 2x 11.000
nakon konačnog prevoda 1:23 1:23
Nominalni napon [V] 400 400
Šasija
Upravljanje Elektrohidraulični upravljački sistem (intelligent eco steering) Elektrohidraulični upravljački sistem (intelligent eco steering)
Tip prednje osovine ZF RL 82 EC ZF RL 82 EC
Prednja osovina: Vešanje pojedinačnih točkova, stabilizator
Srednja osovina, tip - -
Pogonska osovina, tip ZF AVE 130 ZF AVE 130
Druga pogonska osovina - -
Pogonska osovina: sa stabilizatorom
Uređaj za podizanje i spuštanje - -
Kneeling
Artikulacioni kontroler rotacione ploče (ATC) - -
Vazdušno oslanjanje preko elektronske regulacije nivoa (ENR)
Šasija za loše puteve
Kočnice
Disk kočnice sa komprimovanim vazduhom na svim osovinama
Elektronski program stabilnosti (ESP®)
Elektronski sistem kočenja (EBS)
Protivblokadni sistem (ABS)
Pomoćni sistem kočenja (BAS)
Regulacija pogonskog proklizavanja (ASR)
Automatska stanična kočnica za blokadom pokretanja
Ručna kočnica
Sistemi pomoći za bezbednost i Sistemi pomoći vozačima
Provera klatnom za ispitivanje na udar ECE-R29
Tire Pressure Monitoring (TPM)
Preventive Brake Assist 2
Sideguard Assist 2
Elektronski sistem stabilnosti (ESP®)
Kamera za vožnju unazad
Zvučni sistem upozorenja za vožnju unazad
Protivpožarni sistem
Senzor kiše i svetlosti
Brisač stakala sa pljosnatom metlicom sa dovodom vode preko metlice (Aqua Blade®)
Stabilnost ugradnje u skladu sa ECE-R 66.02
Kamera za 360°
Kamera za 270° - -
Traffic Sign Assist
Frontguard Assist
Attention Assist (AtAs)
MirrorCam
Ekonomije
Monitoring pritiska u gumama (TPM)
Jedrenje
Dometi Do 320 km** Do 320 km**
Transportni kapacitet
Broj sedišta - stolice serijske proizvodnje 1/29 1/26
Min. kapacitet prostora za putnike 63 63
Maks. kapacitet prostora za putnike 88 88
Sedište vozača GRAMMER Linea MSG 90.6, sa vazdušnim oslanjanjem
Sedište vozača ISRI 6860, integrisani pneumatski sistem, pojas sa vezivanjem u tri tačke
Mesto za invalidska kolica
Tegovi i rezervoari za gorivo
Dozvoljena ukupna težina [kg] 20.000 20.000
Dozvoljena težina prednje osovine [kg] 7.500 7.500
Dozvoljena težina srednje osovine [kg] - -
Dozvoljena težina pogonske osovine [kg] 13.000 13.000
Grejanje, ventilacija i klimatizacija
Konvektorsko grejanje na zadnjim zidovima
Klimatizacija mesta vozača
EvoThermatik Plus (CO2 klima-uređaj sa toplotnom pumpom)
Turbo ventilator na krovu
Upravljanje toplotom
Vrata i glazura
Broj vrata 2 3
Unutrašnja zakretna vrata (IST)
Klizna zakretna vrata (SST)
Ručna rampa
Električna rampa
Jednostruko staklo
Dvostruko staklo
Vetrobransko staklo sa grejanjem
Osvetljenje
Spuštena svetla
Duga svetla
LED dnevna svetla
Glavni farovi u LED tehnologiji
Svetla za maglu
Far za osvetljenje pri skretanju
Tehnologija baterije
Raspored baterija - NMC baterija (pozadi/krov) 4 / Do 8 4 / Do 8
Raspored baterija – baterija u čvrstom stanju (pozadi/krov) 4 / Do 5 4 / Do 5
Struktura - ćelijski moduli - NMC baterija [kWh] 12 prismatskih ćelija baterije kapaciteta po 33kWh (NMC2) 12 prismatskih ćelija baterije kapaciteta po 33kWh (NMC2)
Struktura - ćelijski moduli – baterija u čvrstom stanju [kWh] 9 CMB ćelija baterije ukupnog kapaciteta 63 kWh 9 CMB ćelija baterije ukupnog kapaciteta 63 kWh
Struktura - baterijski moduli - NMC baterija 15 ćelijskih modula incl. kontrolna jedinica za praćenje i balansiranje naplate 15 ćelijskih modula incl. kontrolna jedinica za praćenje i balansiranje naplate
Struktura - baterijski moduli – baterija u čvrstom stanju - -
Broj visokonaponskih baterijskih modula - NMC baterija 6 - 12 6 - 12
Broj visokonaponskih baterijskih modula – baterija u čvrstom stanju 6 - 7 6 - 7
Baterija u čvrstom stanju
NMC 2 baterija
Kapacitet po baterijskom modulu - NMC baterija [kWh] 33 33
Kapacitet po baterijskom modulu - baterija u čvrstom stanju [kWh] 63 63
Kapacitet - varijante opreme - NMC baterija [6/8/10/12/] 198/264/330/396 198/264/330/396
Kapacitet - varijante opreme - baterija u čvrstom stanju [6/7] 378/441 378/441
Tehnika punjenja Utičnica za punjenje Combo 2 Utičnica za punjenje Combo 2
Tehnika punjenja 2* Pantograf potrošača struje Pantograf potrošača struje
Tehnika punjenja 3* Kontaktna ručica za visokoefikasno punjenje (pantograf) Kontaktna ručica za visokoefikasno punjenje (pantograf)

Sažetak testiranja UN 38.3.
Proizvođači i prodavci na ćelija ili baterija koje sadrže litijum i koje su proizvedene posle 30. juna 2003. moraju da učine dostupnim rezime ispitivanja, kako je definisano u Priručniku za ispitivanja i kriterijume, Deo III, pododeljak 38.3, stav 38.3.5. Na ovoj stranici ćete pronaći odgovarajući rezime testiranja za vaša Mercedes-Benz vozila. Dodatne informacije o opasnim materijama mogu se naći na internet stranici za upravljanje opasnim materijama i opasnim materijama.

Ugrađeni električni sistem i pogonske baterije.
Ovde ćete naći rezime UN 38.3 testiranja koje vam je potrebno kada prevozite svoja Mercedes-Benz vozila opremljena litijum-jonskom tehnologijom.

● Standardna oprema ○ Dodatna oprema
* Dodatna oprema
** Povoljni uslovi: Prosečni zahtevi u pogledu brzine, topografije i utovara, jednostavni klimatski uslovi.

Nakon redakcijskog zaključenja ovih podataka može da dođe do tehničkih izmena. Ovaj specifikacioni list predstavlja samo izvod moguće opreme. Određena dodatna oprema je neutralna u ceni. Zbog toga po pitanju poslednjeg obavezujućeg stanja stupite u kontakt sa Mercedes-Benz savetnikom za prodaju autobusa.