Driftsekonomi
eCitaro

Driftsekonomi

En buss totala driftsekonomi beror på flera faktorer, något som även gäller helelektriska eCitaro. Precis som tidigare är elbussar dyrare att köpa in än bussar med förbränningsmotor. Däremot har de eventuellt ekonomiskt stöd, lägre energiförbrukning och mindre reparationsbehov på grund av färre förslitningsdelar. eMobility Consulting från Daimler bussar stöder transportföretag vid planering, beräkning och integrering av eCitaro bussar i den egna fordonsflottan.

* Under förmånliga förhållanden: Genomsnittliga krav på hastighet, topografi och lastvik, enkla väderförhållanden.

Vardagen för en stadsbuss innehåller många oförutsägbara händelser. Därför utgår man på Mercedes-Benz från grundidén för en typisk stadsbuss baserad på SORT2. Med den nuvarande räckvidden för eCitaron, kan den dagliga verksamheten utföras utan att man behöver göra några mellanladdningar.

Energiförbrukning stadsfordon efter stadskörningscykel SORT2 (i kWh/km).