Ansvarlig i henhold til den generelle datavernforskriften (DSGVO) er:

Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC G353
D-70546 Stuttgart
GERMANY

Send mail

Daimler AG er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles ved besøk på denne nettsiden.

1. Personvern

Vi setter stor pris på at du besøker nettsidene våre og interessen du viser for tilbudene våre. Beskyttelsen av din personlige informasjon er et viktig tema for oss. I disse personvernerklæringene forklarer vi hvordan vi samler inn dine personrelaterte data, hva vi gjør med dem, til hvilke formål og med utgangspunkt i hvilke lovbestemmelser dette foregår, og hvilke rettigheter og plikter dette innebærer for deg. I tillegg henviser vi til Daimler personverndirektiv:

Daimler personverndirektiv

Våre personvernerklæringer for bruk av våre nettsider og personverndirektivet til Daimler AG og personvernerklæringene for kunder hos EvoBus GmbH gjelder ikke for aktivitetene dine på nettsidene til sosiale nettverk eller andre leverandører som du kan nå via lenker på våre nettsider. På nettsidene til disse leverandørene finner du informasjon om deres personvernbestemmelser.

2. Innsamling og behandling av personrelatert informasjon

A. Når du besøker nettsidene våre, lagrer vi bestemte typer informasjon om nettleseren og operativsystemet du benytter, dato og klokkeslett for besøket ditt, tilgangsstatus (f.eks. om du kunne åpne en bestemt nettside eller mottok en feilmelding), bruk av nettsidens funksjoner, eventuelle søkeord du har angitt, hyppigheten for opphenting av enkelte nettsider, betegnelsen på filer som er hentet opp, overført datamengde, nettsiden som førte deg videre til oss samt nettsiden som du besøker ut ifra våre nettsider, og det være seg ved at du klikker på lenker på våre nettsider eller ved at du legger inn et område direkte i samme registerkort (hhv. samme vindu) som du åpnet våre nettsider i. Av sikkerhetsmessige årsaker lagrer vi i tillegg, spesielt for å forebygge og gjenkjenne angrep på våre nettsider eller forsøk på svindel, din IP-adresse og navnet på din Internet Service Provider, i en periode på syv dager.

b. Annen personlig informasjon blir kun lagret dersom du gir oss denne for eksempel innenfor rammen av en registrering, et kontaktskjema, en spørreundersøkelse, en premiekonkurranse eller for å utforme en avtale, og i slike tilfeller likevel kun i den grad vi har tillatelse til dette på bakgrunn av et samtykke fra din side eller gjeldende lovbestemmelser (du finner mer informasjon om dette i kapitlet "Rettslig grunnlag for behandling").

c. Du er verken lovmessig eller avtalemessig forpliktet til å formidle din personlige informasjon. Det kan likevel hende at bestemte funksjoner på nettsidene våre er avhengig av at personlig informasjon formidles. Hvis du i slike tilfeller ikke formidler personlig informasjon, kan det føre til at funksjoner ikke er tilgjengelig eller kun i begrenset grad.

3. Bruksformål

A. Personlig informasjon som samles inn når du besøker nettsidene våre, benytter vi for å tilrettelegge sidene best mulig for deg samt for å beskytte våre IT-systemer mot angrep og andre handlinger som innebærer brudd på lovbestemmelser.

b. I den grad du formidler personlig informasjon til oss, for eksempel innenfor rammen av en registrering, et kontaktskjema, en forespørsel, en premiekonkurranse eller for å gjennomføre en avtale, benytter vi informasjonen til nevnte formål, til formål i forbindelse med kundeadministrering og – i den grad det er nødvendig – til å gjennomføre og kalkulere eventuelle forretningsprosedyrer, henholdsvis i det omfang som er nødvendig for dette.

4. Videreformidling av personlig informasjon til tredjepart, Social Plug-ins

A. Nettsidene våre kan også inneholde tilbud fra tredjepart. Hvis du klikker på et slikt tilbud, overfører vi, innenfor rammen av nødvendig omfang, informasjon til respektive leverandør (for eksempel opplysninger om at du fant dette tilbudet hos oss og eventuell ytterligere informasjon som du i den forbindelse allerede har angitt på våre nettsider).

b. Hvis vi på våre nettsider bruker såkalte Social Plug-ins, sosiale nettverk som facebook, twitter og Google+, implementerer vi disse på følgende måte:

Når du besøker nettsidene våre, er Social Plug-ins deaktivert, det vil si at ingen typer informasjon overføres til operatørene av disse nettverkene. Hvis du ønsker å benytte et av nettverkene, klikker du på respektive Social Plug-in for å etablere direkte forbindelse med serveren til respektive nettverk.

Hvis du har en brukerkonto i nettverket og er innlogget i det øyeblikk Social Plug-in aktiveres, kan nettverket tilordne brukerkontoen din på bakgrunn av besøket ditt. Hvis du ikke ønsker dette, logger du deg ut av nettverket før Social Plug-in aktiveres. Besøk av andre Daimler-nettsider kan ikke tilordne et sosialt nettverk før du har aktivert en tilgjengelig Social Plug-in også her.

Hvis du aktiverer en Social Plug-in, overfører nettverket innholdet som slik gjøres tilgjengelig, direkte til nettleseren din, som integrerer dem i våre nettsider. I slike situasjoner kan også dataoverføring finne sted som innledes og styres av respektive sosiale nettverk. For din forbindelse til et sosialt nettverk, dataoverføringen som foregår mellom nettverket og ditt system og for dine interaksjoner på denne plattformen, gjelder utelukkende personvernbestemmelsene til respektive nettverk.

Social Plug-in forblir aktiv frem til du deaktiverer den eller sletter informasjonskapslene dine.

Informasjon om informasjonskapsler

c. Hvis du klikker på en lenke til et tilbud eller aktiverer en Social Plug-in, kan det hende at personinformasjon havner hos tilbydere i land utenfor EØS-området og som i henhold til EU ikke tilsvarer EU-standardene for "akseptert beskyttelsesnivå" for behandling av personlig informasjon. Vær oppmerksom på dette før du klikker på en lenke eller aktiverer en Social Plug-in og dermed utløser en prosedyre der informasjonen din formidles videre.

5. Kryptering

I forbindelse med nettsidebesøk benytter vi den utbredte SSL-metoden (Secure Socket Layer) sammen med det henholdsvis høyeste krypteringstrinnet som støttes av nettleseren din. Vanligvis er dette en 256 bit kryptering. Hvis din nettleser ikke støtter 256 bit kryptering, benytter vi en 128 bit v3 teknologi i stedet. Hvorvidt en enkeltside i vår internettpresentasjon overføres kryptert, gjenkjennes med en lukket nøkkel henholdsvis lukket hengelåssymbol i nettleserens adresselinje.

Utover dette benytter vi egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dataene dine mot tilfeldige eller forsettlige manipuleringer, delvis eller fullstendig tap, ødeleggelse eller mot absolutt tilgang fra tredjepart. Sikkerhetstiltakene forbedres fortløpende i takt med den teknologiske utviklingen.

6. Evaluering av bruksdata

Vi benytter Piwik for å identifisere preferanser hos de besøkende og spesielt populære områder i internettilbudet vårt. Slik kan vi tilpasse innholdet på nettsidene mer nøyaktig etter dine behov og gi deg et bedre tilbud.

Hvis du ikke vil at Daimler skal samle inn og analysere informasjon om dine besøk, kan du når som helst reservere deg mot det for fremtiden (opt-out). Teknisk foretas reservasjonen ved at en opt-out-informasjonskapsel legges inn i nettleseren din. Denne informasjonskapseln tjener utelukkende til å iverksette reservasjonen. Vær oppmerksom på at en opt-out-informasjonskapsel av tekniske årsaker bare fungerer for nettleseren som den er aktivert fra. Dersom du sletter informasjonskapslene eller bruker en annen nettleser eller sluttbrukerenhet, må du reservere deg på nytt.

Klikk her for å sette inn opt-out-informasjonskapsel.

7. Sikkerhet

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din som administreres av oss, mot manipuleringer, tap, ødeleggelse og tilgang fra uberettigede personer. Vi forbedrer sikkerhetstiltakene våre kontinuerlig i takt med den teknologiske utviklingen.

8. Rettslige grunnlag for behandling

A. I den grad du har gitt ditt samtykke til at vi behandler din personinformasjon, utgjør dette det rettslige grunnlaget for behandling (art. 6 nr. 1 bokstav a GDPR).

b. For behandling av personinformasjon med det formål å innlede eller utforme en avtale med deg, danner art. 6 nr. 1 bokstav b GDPR det rettslige grunnlaget.

c. I den grad behandling av din personinformasjon er nødvendig for å ivareta våre rettslige forpliktelser (f.eks. for oppbevaring av data), er vi berettiget til dette i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav c GDPR.

d. Utover dette behandler vi personinformasjon med det formål å ivareta våre berettigede interesser samt berettigede interesser hos tredjepart i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f GDPR. Slike berettigede interesser er opprettholdelsen av IT-systemenes funksjonsevne og også markedsføring av egne produkter og tjenesteytelser og produkter og tjenesteytelser fra eksterne leverandører og dokumentasjon fra forretningskontakter som er fremskaffet på lovlig grunnlag.

9. Sletting av personinformasjon

Hvis du abonnerer på et nyhetsbrev som tilbys på vår nettside, benyttes informasjonen som du oppgir ved påmelding til nyhetsbrev, kun til forsendelse av nyhetsbrevet såfremt du ikke har samtykket i bruk utover dette. Du kan på ethvert tidspunkt avslutte abonnementet via avmeldingsmulighetene som er angitt i nyhetsbrevet.

10. Rettigheter for berørte

a. Som berørt person av databehandlingen har du rett til følgende informasjon (art. 15 GDPR), beriktigelse (art. 16 GDPR), sletting av informasjon (art. 17 GDPR), begrensning av behandlingen (art. 18 GDPR) samt dataoverførbarhet (art. 20 GDPR).

b. Hvis du har gitt ditt samtykke til at vi behandler din personinformasjon, har du til enhver tid rett til å tilbakekalle samtykket. Rettmessigheten til behandling av din personinformasjon frem til tilbakekalling av samtykke, berøres ikke av tilbakekallingen. Likedan uberørt forblir ytterligere behandling av disse dataene som følge av annet rettslig grunnlag, for eksempel for å ivareta rettslige forpliktelser (smnl. avsnitt "Rettslige grunnlag for behandling").

c. I N N S I G E L S E S R E T T

Med utgangspunkt i grunner som fremgår av din personlige situasjon har du til enhver tid rett til å reservere deg mot behandling av personopplysninger om deg som foretas med bakgrunn i art. 6 nr. 1 e) GDPR (databehandling i allmennhetens interesse) eller art. 6 nr. 1 f) GDPR (databehandling på grunnlag av interesseavveiinger). Hvis du legger inn en innsigelse, vil vi behandle din personinformasjon videre i den grad vi kan vise til tvingende berettigede grunner til dette og som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller i den grad behandlingen tjener praktisk omsetting, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.

d. Vi ber om at krav eller forklaringer om mulig rettes til følgende kontaktadresse: data.protection@daimler.com

e. Hvis du er av den formening at behandlingen av din personinformasjon er i strid med lovbestemmelsene, har du rett til å klage til ansvarlig personvernmyndighet (art. 77 GDPR).

11. Informasjonskapsler (cookies)

Informasjon om informasjonskapsler som benyttes av oss og tilhørende funksjoner finner du i våre opplysninger om informasjonskapsler.

Informasjon om informasjonskapsler

 

Oppdatert: Mai 2018