Novinky 2009
Aktuality

Novinky 2009

Kapacita pre až 123 osôb a celková dĺžka 20,03 metra sa pričinili o zápis najväčšej sanitky na svete, veľkopriestorového záchranného vozidla na báze kĺbového autobusu Mercedes-Benz Citaro, do Guinnessovej knihy rekordov.

V piatok, dňa 25. septembra 2009, sa pred parlamentom spolkovej krajiny Porýnie-Falcko v meste Mainz konal špeciálny pokus o rekord. Zástupcovia Centre of Ambulance Services of the Government of Dubai, ktorý si autobus v rámci podujatia slávnostne vyzdvihli, nespočetní zvedavci a veľké zastúpenie médií boli pritom, keď oficiálni rozhodcovia z Guinnessovej knihy rekordov, minister vnútra Porýnia-Falcka Karl-Peter Bruch a predseda parlamentu spolkovej krajiny Porýnie-Falcko, Joachim Mertes, vykonali meranie a svedomito vyhodnotili prepravnú kapacitu autobusu Citaro. 

Rekord bude v Guinnessovej knihe rekordov zaznamenaný spolu s názvami firiem, ktoré autobus navrhli, skonštruovali a vybavili: menovite ide o Bergh Global Medical Consulting, Gebr. Heymann GmbH, Cytomed Middle East a EvoBus GmbH. Pomocníci z Nemeckého červeného kríža (Deutsches Rotes Kreuz (DRK)), Rádu johanitov a združenia Arbeiter Samariter Bund (ASB) simulovali vážnu udalosť, takzvanú núdzovú situáciu veľkého rozsahu, počas ktorej muselo byť zdravotné ošetrenie v rovnakom čase poskytnuté mnohým zraneným.

Karl-Peter Bruch, minister vnútra Porýnia-Falcka, pri meraní dĺžky vozidla. 

Pritom sa zistilo, že veľkopriestorové záchranné vozidlo ponúka kapacitu pre ošetrenie a prepravu až 123 osôb. Variant kĺbového autobusu, na ktorom bol vykonaný pokus o rekord, má celkovú dĺžku vrátane kufra pre poskytovanie starostlivosti 20,03 metra a je tretím veľkopriestorovým záchranným vozidlom od spoločnosti Mercedes-Benz, ktoré sa dodáva do Dubaja. Ako veľkopriestorové záchranné vozidlá sa v Dubaji používajú dva autobusy s dĺžkou 12 metrov a jeden kĺbový autobus s dĺžkou 18 metrov. Variant autobusu A predstavuje jednotku intenzívnej starostlivosti, variant B je určený na masovú starostlivosť a prepravu stredne až ľahko zranených osôb a variant autobusu C je kombináciou oboch predchádzajúcich vozidiel.

Tri zdravotnícke autobusy Mercedes-Benz boli zakúpené pre to, aby bolo možné v prípade takzvaných núdzových situácií veľkého rozsahu, čiže nehôd alebo katastrof s vysokým počtom zranených osôb, rýchlo poskytnúť lekársku pomoc. Šance ťažko zranených osôb na prežitie napokon v neposlednom rade závisia od rýchleho prvého ošetrenia. Kým v klasickom záchrannom vozidle dokáže dvojčlenná posádka zvyčajne ošetriť len jedného pacienta, vo veľkopriestorovom záchrannom vozidle Mercedes-Benz zabezpečujú štyria kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci ošetrenie pre až 20 osôb. Vozidlá vytvorila spoločnosť Gebrüder Heymann GmbH, špecialista na prestavby a rozšírenia, a to na základe koncepcie a dizajnu od medzinárodnej výskumnej a poradenskej spoločnosti „Von Bergh Global Medical Consulting“, ktorá bola tiež zodpovedná za projektový manažment.

Zápisom do Guinnessovej knihy rekordov ďalej pokračuje úspešný príbeh autobusu Mercedes-Benz Citaro. Dňa 8. septembra bol 25 000. autobus Citaro odovzdaný spoločnosti infra fürth verkehr gmbh. Tým pádom je najúspešnejším mestským autobusom všetkých čias.