Nyheter 2009
Aktuellt

Nyheter 2009

På den internationella bussmässan ”Busworld Kortrijk” korade den europeiska bussjuryn Mercedes-Benz Travego, vars tredje generation har funnits på marknaden sedan början av 2009, till ”Coach of the Year 2010”. Trofén överlämnades den 15 oktober 2009 från Stuart Jones, ordförande för juryn Coach of the Year, till Michael Göpfarth, företagsledare på Mercedes-Benz Bussar tillhörande EvoBus GmbH. 

Under Coach Euro-testet i Juni 2009 i Senlis, Paris, testade expertjuryn från 17 europeiska länder Travego med fyra andra europeiska konkurrenter från Herz och Nieren och korade då Travego till segrare. Coach Euro-testet som äger rum vartannat år hör till de mest betydelsefulla busstesterna inom bussindustrin.

Bland kriterier som driftsekonomi, miljövänlighet, köregenskaper och komfort spelade säkerhet den viktigaste rollen.