Новости  2009
Актуално

Новости 2009

Щутгарт, 30. януари 2009 г. Проектът Metrobus на градската администрация в Истанбул наскоро беше отличен с приз при връчването на наградите за устойчив транспорт във Вашингтон и Федерален окръг Колумбия. Тази награда се дава на проекти, които намаляват парниковите газове и подобряват качеството на живот в централните части на големи метрополиси по света.

При обосноваването журито подчерта, че с влязлата в експлоатация през 2007 година концепция Bus Rapid Transit (BRT) Истанбул заема водеща роля спрямо други сравними метрополиси. Линията BRT първоначално се движеше между кварталите Авджълар в северозападната част на Истанбул и Топкапъ в центъра, а през 2008 година поради широкото одобрение на пътниците беше разширена с връзката Топкапъ–Зинджирликую. С това разрастване линията с първоначална дължина от 17 километра беше изградена до 29 километра дължина. Автобусите се движат по собствени трасета средно с 40 км/ч и скъсяват ежедневното време за пътуване от 1,5 часа на 40 минути.

На ден повече от 530 000 пътници се транспортират със системата BRT. Това означава 70 000 до 80 000 по-малко индивидуални пътувания в натовареното движение на турския метрополис. Градският автобус, както CapaCity, изразходва между 0,3 до 0,4 литра гориво на пътник за 100 километра и по този начин отчита голям принос за намаляване на емисиите на CO2 – защото широко обсъжданите емисии на CO2 директно зависят от разхода на гориво. 

„Институтът за транспорт и политика на развитие“ ITDP е основан през 1985 година за подпомагане на по-екологични и социално отговорни транспортни концепции по целия свят. Той работи съвместно с градски администрации и местни заинтересовани групи при реализацията на проекти за борба с бедността, замърсяването на околната среда и зависимостта от течни горива.