Nyheter 2009
Aktuelt

Nyheter 2009

Stuttgart, 30. januar 2009. Metrobussprosjektet til byadministrasjonen i Istanbul ble for kort tid siden hedret med en pris under tildelingen av Sustainable Transport Awards i Washington D.C. Denne prisen tildeles prosjekter som reduserer drivhusgasser og forbedrer livskvaliteten i store metropolers bykjerner over hele verden.

I begrunnelsen fremhevet juryen at Istanbul med Bus Rapid Transit-konseptet (BRT), som ble tatt i bruk i 2007, får en pionerrolle i forhold til andre sammenlignbare metropoler. BRT-ruten gikk opprinnelig mellom bydelene Avcilar i det nordvestlige Istanbul og Topkapi i sentrum, og ble i 2008 utvidet til forbindelsen Topkapi–Zincirlikuyu på grunn av den gode mottakelsen blant passasjerene. Med denne utvidelsen ble den i utgangspunktet 17 kilometer lange ruten utbygd til en strekning på 29 kilometer. Bussene kjører på egne traseer med en gjennomsnitthastighet på 40 km/t og korter ned den daglige reisetiden fra 1,5 time til 40 minutter. 

Hver dag transporteres mer enn 530 000 passasjerer med BRT-systemet. Det innebærer at 70 000 til 80 000 færre kjører alene i privatbil i den tyrkiske metropolens tette trafikk. For hver passasjerer bruker en rutebuss som CapaCity mellom 0,3 og 0,4 liter drivstoff på 100 kilometer og bidrar dermed i betydelig grad til en reduksjon av CO2-utslippet – for det mye omtalte CO2-utslippet avhenger direkte av hvor stort drivstofforbruket er.

"Institute for Transportation and Development Policy" (Institutt for transport- og utviklingspolitikk) ITDP ble grunnlagt i 1985 for å fremme miljøvennlige og sosialt akseptable trafikkonsepter over hele verden. Instituttet samarbeider med byadministrasjoner og lokale interessegrupper ved gjennomføringen av prosjekter for bekjempelse av fattigdom, miljøforurensning og oljeavhengighet.