Effectieve klimaatbescherming.
Omnibus Tijdschrift

Effectieve klimaatbescherming.

In de klimaatbeschermingsstrategie van Hamburg speelt de eCitaro een centrale rol.

Natte winters, steeds vaker voorkomende extreme weerssituaties en stormoverlast – de gevolgen van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering zijn onoverzienbaar en vereisen consequente politieke actie. Hamburg is een van de steden die de klimaatbescherming resoluut aanpakt en zichzelf ambitieuze doelen heeft gesteld.

Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot met 70 procent gedaald zijn ten opzichte van 1990. Hamburg wil in 2045 CO2-neutraal zijn – dat is het doel van het klimaatplan van Hamburg, waarin de klimaatstrategie van de senaat van de Hansestad Hamburg is geformuleerd. Het bevat ook concrete maatregelen vastgelegd om de uitstoot te verminderen en besparingsdoelstellingen voor de vier sectoren industrie, handel en dienstverlening, particuliere huishoudens en de vervoerssector.

Effectieve klimaatbescherming.In de klimaatbeschermingsstrategie van Hamburg speelt de eCitaro een centrale rol.

Met de eCitaro stimuleert Hamburg de overstap van verbrandingsmotor naar elektro-aandrijving.

Effectieve klimaatbescherming.In de klimaatbeschermingsstrategie van Hamburg speelt de eCitaro een centrale rol.

De eerste Mercedes-Benz eCitaro's voor Hamburger Hochbahn AG werden al eind 2018 geleverd.

Effectieve klimaatbescherming.In de klimaatbeschermingsstrategie van Hamburg speelt de eCitaro een centrale rol.

De eerste Mercedes-Benz eCitaro's voor Hamburger Hochbahn AG werden al eind 2018 geleverd.

Effectieve klimaatbescherming.In de klimaatbeschermingsstrategie van Hamburg speelt de eCitaro een centrale rol.

Voor Sophie Schaar, technisch directeur bij de Hamburger Hochbahn, zijn elektrische bussen een belangrijke factor om de klimaatdoelstellingen van Hamburg te behalen.

Effectieve klimaatbescherming.In de klimaatbeschermingsstrategie van Hamburg speelt de eCitaro een centrale rol.

Voor Sophie Schaar, technisch directeur bij de Hamburger Hochbahn, zijn elektrische bussen een belangrijke factor om de klimaatdoelstellingen van Hamburg te behalen.

De vervoerssector is een belangrijke hefboom voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarbij moet enerzijds de uitstoot worden verminderd, terwijl anderzijds moet worden voldaan aan de toenemende mobiliteitsbehoeften van een moderne metropool. Een belangrijke hefboom voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is daarom de verschuiving van het verkeer van personenwagens naar een milieuvriendelijk netwerk van bus-, trein-, voet- en fietsverkeer, evenals diensten voor gedeeld gebruik en diensten op aanvraag. De Hamburger Hochbahn speelt als exploitant van metro- en buslijnen daarom een belangrijke rol bij het verminderen van de uitstoot in de vervoerssector.

Naast het versterken van het milieunetwerk zet Hamburg ook vaart achter de omschakeling van verbrandingsmotor naar elektro-aandrijving. "Sinds 2020 kopen we uitsluitend elektrische bussen in", legt Sophie Schaar, technisch directeur bij de Hamburger Hochbahn, uit. Een belangrijk onderdeel van het buspark is de moderne Mercedes-Benz eCitaro, die daarmee ook een belangrijk onderdeel is van de klimaatstrategie van Hamburg.

‘Sinds 2020 kopen wij uitsluitend elektrische bussen.’

Sophie Schaar, technisch directeur bij de Hamburger Hochbahn

Bij de Hochbahn worden eCitaro solobussen en eCitaro gelede bussen ingezet. Daarvoor heeft het bedrijf ervaring opgedaan met alle drie de batterijgeneraties die in de eCitaro zijn geïnstalleerd, van NMC1 tot NMC2. "We hebben alles", zegt Sophie Schaar lachend, terwijl ze naar de elektrische bus van Daimler Buses kijkt. De beschikbaarheid is vergelijkbaar met die van conventionele dieselbussen.

De eCitaro is ook zeer geschikt voor de ritten die nodig zijn voor het stadsbusverkeer in Hamburg. “Ons doel is om ervoor te zorgen dat we geen extra voertuigen nodig hebben als gevolg van de overstap naar elektromobiliteit”, benadrukt Sophie Schaar, die er alle vertrouwen in heeft dat de Hochbahn dit doel zal bereiken. Tegen 2030 moet het volledige buspark van de Hochbahn overgeschakeld zijn op elektrische bussen. Momenteel rijdt iets meer dan een vijfde van de bussen elektrisch.

Over de eCitaro is ook de feedback van de chauffeurs en de reizigers altijd positief. De Hochbahn heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de eCitaro en dat was een “goede ervaring”, zoals Sophie Schaar benadrukt.

Effectieve klimaatbescherming.In de klimaatbeschermingsstrategie van Hamburg speelt de eCitaro een centrale rol.

De Mercedes-Benz eCitaro is een belangrijk onderdeel van het buspark van Hochbahn.

Effectieve klimaatbescherming.In de klimaatbeschermingsstrategie van Hamburg speelt de eCitaro een centrale rol.

Sinds 2020 koopt de Hochbahn uitsluitend elektrische bussen.

Effectieve klimaatbescherming.In de klimaatbeschermingsstrategie van Hamburg speelt de eCitaro een centrale rol.
Effectieve klimaatbescherming.In de klimaatbeschermingsstrategie van Hamburg speelt de eCitaro een centrale rol.

‘We hebben goede ervaringen met de eCitaro.’

Sophie Schaar, technisch directeur bij de Hamburger Hochbahn
Effectieve klimaatbescherming.In de klimaatbeschermingsstrategie van Hamburg speelt de eCitaro een centrale rol.

Het model toont het depot voor elektrische bussen dat tegen 2026 in het noorden van Hamburg moet worden gebouwd.

Het tempo van de omschakeling van het wagenpark is hoog, omdat niet alleen elektrische bussen moeten worden aangeschaft, maar ook de nodige laadinfrastructuur moet worden opgezet. Op dit moment vertrekken de elektrische bussen van de Hochbahn vanuit de depots Langenfelde, Alsterdorf en Hummelsbüttel. Op de locatie in Meiendorf wordt een depot gebouwd dat in de zomer van 2026 in gebruik moet worden genomen en dat exclusief is ontworpen voor elektrische voertuigen zoals de eCitaro.

"We bouwen daar een washal, een werkplaats en een administratiegebouw", zegt Constanze Salgues, perswoordvoerster van de Hamburger Hochbahn. “De carportdaken voor de e-bussen worden vergroend en voorzien van fotovoltaïsche systemen”, legt ze uit. Duurzaamheid is een topprioriteit op alle gebieden. “Het regenwater wordt opgevangen in wateropslagtanks om te worden gebruikt in de wasinstallatie en vervolgens opnieuw behandeld. Ook de restwarmte van de laadtechnologie wordt gebruikt voor de warmtevoorziening."

Het depot in Meiendorf, waar 130 e-bussen zoals de eCitaro hun thuis zullen vinden, laat dus zien hoe de toekomst van het busverkeer in Hamburg eruit zal zien.

Effectieve klimaatbescherming.In de klimaatbeschermingsstrategie van Hamburg speelt de eCitaro een centrale rol.

Constanze Salgues, perswoordvoerster van de Hamburger Hochbahn, benadrukt het milieubewuste bouw- en gebruiksconcept van het nieuwe depot voor elektrische bussen.