Nyheter 2009
Aktuelt

Nyheter 2009

Stuttgart, 30. september 2009. Daimler vant "F-Cell Award" for den innovative bruken av brenselcelleteknologi i bybussen Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid. To medarbeidere fra Daimler AG tok imot utmerkelsen forrige mandag under F-Cell-konferansen i Stuttgart. "Vi setter stor pris på denne utmerkelsen. Med den understreker vi som verdens største bussprodusent vår innovasjonskraft og tar et stort skritt på veien mot utslippsfri kjøring", sier Hartmut Schick, leder for Daimler Buses. "Utmerkelsen bekrefter vår posisjon som teknologiledende, som vi også har på området alternative drivteknologier". 

Det er niende gang Umweltministerium Baden-Württemberg og Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH utlyser F-Cell Award sammen med EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Innovasjonsprisen innstiftet av delstaten Baden-Württemberg premierer bruksorienterte utviklingsarbeider knyttet til brenselceller.

Daimler-medarbeiderne Monika Kentzler og Wolfram Fleck fra virksomhetsområdet "E-Drive and Future Mobility" og Michael Edig fra EvoBus GmbH har sammen med sine team gjort seg vel fortjent til prisen med utviklingen av Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid. " Vi er stolte av at disse tre, og naturligvis alle de andre medarbeiderne, har klart en slik bedrift. Dette viser hvordan man kan finne frem til fremtidsrettede løsninger med engasjement og samarbeid på tvers av fagområder", sier Hartmut Schick.

I juni dette året presenterte Daimler Buses for første gang Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid for offentligheten på verdenskongressen for transportbedrifter i Wien. Brenselcellehybridbussen er det første kjøretøyet i den nye brenselcellebaserte bussgenerasjonen fra Daimler Buses. Den forener fordelene ved Citaro G BlueTec® Hybrid, diesel- kombinert med el-drift, som ble presentert noen få måneder tidligere, med fordelene ved Citaro brenselcellebusser, som går på hydrogen. 

En fremragende egenskap ved Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid er at den så miljøvennlig: Den frigir ingen skadelige stoffer under kjøring og beveger seg nesten lydløst. Dermed egner den seg best for bruk i svært trafikkerte bykjerner og storbyer. 

Av denne nye generasjonen brenselcellebusser vil Daimler Buses allerede i inneværende år plusse på med ca. 30 kjøretøy, som vil bli tilbudt europeiske transportbedrifter. Bussen Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid skal testes ute i et stort forsøk i flere byer over hele Europa, tilsvarende EUs vellykkede CUTE-flåteforsøk mellom 2003 og 2006.

I dette og flere tilknyttede prosjekter har 36 Mercedes-Benz Citaro busser med brenselcelledrift hevdet seg svært bra i to transportselskaper på tre kontinenter. Med totalt rundt 135 000 driftstimer og mer enn to millioner kilometer har bussene på imponerende sett vist hvor godt den miljøvennlige brenselcelledriften klarer seg i praksis.

Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid er utviklet som en del av det globale initiativet "Shaping Future Transportation" for nyttekjøretøy fra Daimler AG. Målet for dette initiativet er å la morgendagens utslippsfrie kjøretøy bli virkelighet med effektive og rene drivsystemer samt alternative drivstofftyper. I Shaping Future Transportation inngår ressurser for å skåne miljøet, redusere alle typer utslipp og samtidig sørge for høyest mulig trafikksikkerhet.