Novinky 2009
Aktuality

Novinky 2009

Stuttgart, 30. septembra 2009. Spoločnosť Daimler získala cenu „F-Cell Award“ za inovatívne použitie techniky palivových článkov v mestskom autobuse Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid. Ocenenie si minulý pondelok v rámci konferencie F-Cell v nemeckom meste Stuttgart prevzali dvaja pracovníci spoločnosti Daimler AG. „Z tohto ocenenia sa veľmi tešíme. Ako celosvetovo najväčší výrobca autobusov tým zdôrazňujeme našu inovačnú silu a robíme veľký krok na ceste k jazdeniu bez emisií“, povedal Hartmut Schick, šéf divízie Daimler Buses. „Ocenenie potvrdzuje našu pozíciu technologického lídra, ktorú máme aj na poli alternatívnych technológií pohonu.“ 

Cenu F-Cell-Award po deviatykrát vypísali ministerstvo životného prostredia Bádenska-Württemberska a spoločnosť Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH v spolupráci so spoločnosťou EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Cena za inovácie, ktorú podporuje spolková krajina Bádensko-Württembersko, oceňuje vývojové projekty v oblasti palivových článkov, ktoré majú blízko k reálnemu používaniu.

Pracovníci spoločnosti Daimler Monika Kentzlerová a Wolfram Fleck z divízie „E-Drive and Future Mobility“ a Michael Edig zo spoločnosti EvoBus GmbH sa so svojimi tímami mimoriadne zaslúžili o vývoj autobusu Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid. „Sme hrdí na to, že títo traja a samozrejme aj mnohí ďalší zúčastnení zamestnanci dosiahli takýto výkon. Poukazuje to na to, ako možno pomocou angažovanosti a spoločnej práce naprieč odbornými oblasťami nájsť perspektívne riešenia“, hovorí Hartmut Schick.

V júni tohto roka na svetovom kongrese dopravných podnikov vo Viedni divízia Daimler Buses verejnosti po prvýkrát predstavila autobus Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid. Hybridný autobus s palivovými článkami je prvým vozidlom novej generácie autobusov s palivovými článkami od divízie Daimler Buses. Zjednocuje výhody autobusu Citaro G BlueTec®-Hybrid, ktorý bol predstavený len pár mesiacov predtým a ktorý kombinuje dieselový a elektrický pohon, a výhody autobusov Citaro s palivovými článkami, ktoré jazdia na vodík. 

Výrazným charakteristickým znakom autobusu Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid je komplexná ekologickosť: Počas jazdy nevypúšťa žiadne škodliviny a jazdí takmer potichu. Preto je ideálne vhodný pre použitia vo vysoko zaťažených centrách a metropolách. 

Z tejto novej generácie autobusov s palivovými článkami zaháji divízia Daimler Buses ešte v tomto roku výrobu malej série približne 30 vozidiel a ponúkne ich európskym dopravným podnikom. Autobus Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid má byť podrobený celoeurópskej skúške vo viacerých mestách, analogicky k úspešnému pokusu na vozových parkoch CUTE zrealizovanému v rokoch 2003 až 2006 v Európskej únii.

V rámci tohto a ďalších nadväzných projektov sa od roku 2003 až dodnes v dvanástich dopravných podnikoch na troch kontinentoch úspešne osvedčilo 36 autobusov Mercedes-Benz Citaro s pohonom s palivovými článkami. Autobusy so spoločne absolvovanými približne 135 000 prevádzkovými hodinami a viac ako dvomi miliónmi kilometrov pôsobivo dokázali praktickosť ekologického pohonu s palivovými článkami.

Autobus Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid bol vyvinutý v rámci globálnej iniciatívy „Shaping Future Transportation“ pre úžitkové vozidlá spoločnosti Daimler AG. Cieľom tejto iniciatívy je pomocou efektívnych a čistých hnacích systémov a alternatívnych palív vytvoriť úžitkové vozidlo zajtrajška s nulovými emisiami. Iniciatíva Shaping Future Transportation zahŕňa šetrný prístup k prírodným zdrojom, zníženie akýchkoľvek emisií a súčasne zaručenie maximálnej bezpečnosti premávky.