Οικονομία
Intouro

Οικονομία

Το Intouro είναι σχεδιασμένο με έμφαση στο κόστος - για καλό λόγο. Η λειτουργία, η συντήρηση και οι πιθανές επισκευές συνεπάγονται έξοδα. Ωστόσο, πάνω από το ένα τρίτο του κόστους λειτουργίας μπορεί και θα πρέπει να ελέγχεται ενεργά. Με ανθεκτικά, τεχνολογικά προηγμένα εξαρτήματα, βελτιστοποιημένη πλατφόρμα οχήματος και νέο σύστημα υποβοήθησης Driver Score, το Intouro αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση στον τομέα της οικονομικής αποδοτικότητας.

Το Intouro. Συνώνυμο της αποδοτικότητας. Χάρη στα ανθεκτικά εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας, τη βελτιστοποιημένη πλατφόρμα οχήματος και το νέο σύστημα υποβοήθησης Driver Score είναι οικονομικά αποδοτικότερο όσο ποτέ πριν.