Ekonomičnost
Intouro

Ekonomičnost

U Intouro je ugrađena svest o troškovima, i to iz dobrog razloga. Ekspolatacija, održavanje i moguće popravke vezane su za troškove. Potrebna je mogućnost aktivnog uticaja na više od trećine troškova. Izdržljive high-tech komponente, optimizovana platforma vozila i novi pomoćni sistem "Driver Score", čine Intouro vodećim primerom ekonomske efikasnosti.

Intouro. Efikasan. Zahvaljujući dokazanim komponentama, poboljšanoj aerodinamici i još manjoj težini, efikasniji nego ikad.