Varijante
Intouro

Varijante

Novi Intouro. Efikasan. Četiri različita modela autobusa Vam nude tačno onoliko raznolikosti koliko Vam je potrebno za Vaš model poslovanja.

Sa Intourom imate koristi od solidne tehničke osnove koja garantuje vašoj floti visok stepen pouzdanosti. Štaviše, Intouro predstavlja ogromnu svestranost. Njegova široka paleta opreme pokriva skoro svaku moguću upotrebu i pruža pravo rešenje za vas. Ovo je omogućeno individualno prilagođenom kombinacijom motora i dužine: od varijanti sa dve osovine Intouro, Intouro M i K do prvog troosovinskog modela u asortimanu, Intouro L.

Intouro K, sa krugom okretanja od samo 18,34 metara, idealan je za vožnju kroz planinske predele ili krivudava sela. Novi Intouro L je rešenje za međugradske rute sa veoma velikim brojem putnika ili čak za radni transport. Sa visinom prolaza od 890 milimetara, sva četiri modela pokrivaju klasični segment međugradskih autobusa sa podignutim podovima.

Dve osovine i za svaki zadatak.

Dve osovine, idealan za brdske predele i planinska mesta.

Dve osovine, raznolik i za veći volumen putnika.

Tri osovine, za veoma visok volumen putnika i prevoz radnika.