"Klanten kunnen zich concentreren op hun kernactiviteiten"
Omnibus Tijdschrift

"Klanten kunnen zich concentreren op hun kernactiviteiten"

Interview met Christian Wilz, Head of Sales & Customer Solutions voor Europa en Zuid-Amerika bij Daimler Truck Financial Services.

Het is de visie van Daimler Truck om toonaangevend te zijn op het gebied van duurzaam transport. Daimler Truck Financial Services levert hiervoor financiële diensten voor bus- en vervoersbedrijven. Waar gaat het heen met de ontwikkeling?

In principe zien wij op het vlak van investeringsgoederen een sterke trend naar meer waardeproducten. Wij spreken hier vanuit het perspectief van de klant ook van de-risking producten. Bij elektrische bussen bestaat er nu – en zeker later ook bij waterstofbussen – de tendens dat klanten willen dat we met ons wagenpark technologisch altijd up-to-date zijn. Dat gaat soms zo ver dat ook de voorkeur wordt gegeven aan een totaaloplossing die ook de laadinfrastructuur of de energievoorziening omvat. Deze vervoersbedrijven willen zich richten op hun kernactiviteit, het personenvervoer, en wij als Daimler Buses maken dat mogelijk. Hierbij speelt leasing een steeds belangrijkere rol.

‘De risico's die gepaard gaan met elke technologische vooruitgang kan bij leasing een beetje worden gespreid.’

Christian Wilz, Head of Sales & Customer Solutions Daimler Truck Financial Services

Welke bijzondere voordelen voor busondernemingen ziet u bij het gebruik van leasing?

Een groot voordeel is enerzijds dat de leasebedragen als servicebedragen, als uitgaven en kosten in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen en daarmee natuurlijk de cashsituatie wat ontlasten. Een ander voordeel dat ik als ondernemer zeer waardeer, is dat ik een deel van de risico's uit mijn bedrijf kan halen, zo te zeggen uitbesteden. Het is al een enorm verschil of ik als klant het risico alleen in mijn wagenpark zie of gebruik maak van een provider die kan opschalen naar een veel groter wagenpark. De risico's die gepaard gaan met elke technologische vooruitgang, kan dus bij leasing iets worden gespreid. Dat geldt met name voor de elektromobiliteit.

"Klanten kunnen zich concentreren op hun kernactiviteiten"

Vaak zijn complete financieringsmodellen vereist, die naast de elektrische bussen ook de laadinfrastructuur of de energievoorziening omvatten.

Hoe kunnen we ons de uitbesteding van technologische risico's voorstellen?

Het gaat om de centrale vraag: Wat is mijn kernactiviteit en op welke gebieden ben ik als busonderneming bereid bedrijfsrisico's te nemen? Als mijn kernactiviteit busreizen is, heb ik bijvoorbeeld door seizoensgebonden schommelingen al risico's in het bedrijfsmodel opgenomen. Dan moet je je misschien afvragen of ik de risico's die gepaard gaan met nieuwe technologieën en infrastructuuroplossingen ook nog wil beheren? En met hoeveel volatiliteit wil ik daar als bedrijf mee omgaan?

Is er al een concreet voorbeeld van zo'n leasemodel voor reisorganisaties?

Wij houden ons momenteel intensief bezig met de busreisbranche. Hier hebben we al tijdens de pandemie BusStore Flexible Leasing geïntroduceerd, een flexibel leasingaanbod van BusStore voor jonge gebruikte touringcars. De klanten in Duitsland hebben de mogelijkheid om de bus na negen maanden gratis terug te geven zonder dat er een extra betaling verschuldigd is. Door dergelijke oplossingen zie ik een echte kans om meer flexibiliteit in de leasingaanbiedingen te krijgen.

"Klanten kunnen zich concentreren op hun kernactiviteiten"

In de toekomst zijn duurzame gebruiksconcepten denkbaar die zich uitstrekken over de gehele levenscyclus van een bus.

Welke andere producten staan bij Daimler Truck Financial Services gepland?

Wat mij op dit moment het meest beweegt, is een werkelijk duurzaam – in de zin van milieu- en klimaatvriendelijk – bedrijfsmodel. Dat heeft enerzijds te maken met de emissies van de voertuigen, maar anderzijds heeft het te maken met hoe er wordt omgegaan met de voertuigen gedurende hun gehele levenscyclus. Laat me daar een voorbeeld uithalen: Op dit moment wordt er veel aandacht besteed aan de eerste gebruikscyclus van het voertuig. Als busfabrikant is het echter onze plicht om duurzame gebruiksconcepten te ontwikkelen die zich over de gehele levenscyclus uitstrekken en dat vereist ook nieuwe serviceaanbiedingen.

Hoe zouden dergelijke servicemodellen eruit kunnen zien, waarbij rekening wordt gehouden met de volledige levensduur van een bus?

Het is onze verantwoordelijkheid als Daimler Truck om alle grondstoffen die gedurende de gehele cyclus in een bus zitten, optimaal te benutten, zodat ze niet worden verspild. Dat betreft materiaal, energie en ook arbeidskrachten. Concreet betekent dit: Hoe maken wij het voertuig optimaal bruikbaar voor onze klanten? Wij proberen bijvoorbeeld de voertuigen over een langere periode te bekijken. Denk bijvoorbeeld aan servicecontracten die, net als een ziektekostenverzekering, de bus gedurende de hele levenscyclus begeleiden en niet alleen gedurende de eerste vijf jaar. In de toekomst zullen wij zeker ook meer praten over oplossingen voor een tweede leven voor accu's. Het is dus onze ambitie om het onderwerp financiering met het oog op de business van onze klanten allesomvattend te beschouwen. Dit omvat overigens ook nieuwe verzekeringsaanbiedingen.

"Klanten kunnen zich concentreren op hun kernactiviteiten"

Ook oplossingen voor een tweede leven voor hoogspanningsbatterijen kunnen een thema zijn voor toekomstige financieringsmodellen.

‘Wij bieden onze klanten toegang tot de adviesservice van Marsh, 's werelds grootste industriële verzekeringsmakelaar en risicoadviseur.’

Christian Wilz, Head of Sales & Customer Solutions Daimler Truck Financial Services

Bij het thema verzekering denkt men niet gelijk dat het bij de financiering hoort. Wat zijn de voordelen voor uw klanten?

Onze klanten zijn geïnteresseerd in een solide en efficiënte basis voor hun bedrijf. Daartoe behoort bijvoorbeeld ook een grondige analyse van de verzekeringspremies voor wagenparken. Om onze busklanten toegang te geven tot professioneel verzekeringsadvies, werken we samen met Marsh. Als 's werelds toonaangevende verzekeringsmakelaar en risicoadviseur analyseert Marsh de verzekeringen van onze klanten en vindt het optimalisatiepotentieel. Wij noemen dit Insurance Optimization as a Service.

Marsh is een grote, wereldwijd opererende onderneming. Moet men als busonderneming een bepaalde omvang hebben om als klant van Daimler Truck gebruik te kunnen maken van de adviesservice?

Wij hebben verschillende concepten, afhankelijk van de grootte van de klant. Marsh richt zich niet alleen op grote bedrijven, maar biedt zijn service ook heel bewust aan het midden- en kleinbedrijf aan – en ook hier komt het duurzaamheidsconcept weer in het spel. Marsh legt zichzelf niet alleen hoge duurzaamheidsdoelen op, maar adviseert bedrijven ook over de transformatie naar netto-nuluitstoot. Hieronder vallen niet alleen concerns, maar ook veel middelgrote ondernemingen. In het kader van de samenwerking met Marsh werd daarom een concept voor de adviesservice ontwikkeld, dat ervoor zorgt dat ook kleine en middelgrote busondernemingen hiervan kunnen profiteren.

Over Daimler Truck Financial Services

Daimler Truck Financial Services is als integraal onderdeel van Daimler Truck AG, de partner voor financiële diensten op het gebied van bussen en vrachtwagens en is merkoverkoepelend actief voor Mercedes-Benz bussen en Setra en tweedehandsvoertuigen. De kernactiviteit is het verlenen van financiële diensten aan klanten van Daimler Truck via eigen oplossingen en partneroplossingen. Met de geboorte van Daimler Truck als zelfstandig bedrijfswagenconcern kan Daimler Truck Financial Services Duitsland zich volledig concentreren op de bedrijfstak van investeringsgoederen, die andere regels volgt dan de bedrijfstak van personenwagens. Daimler Truck Financial Services Duitsland is een van de grootste financiële en mobiliteitsdienstverleners in de bedrijfswagenindustrie. Lokale eenheden van Daimler Truck Financial Services bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië en Turkije, evenals in Brazilië, Argentinië, Australië, Zuid-Afrika, Canada, Mexico, Japan en de VS.