Spännande erbjudande: Totalsystem för eMobility.
Omnibus Magasinet

Spännande erbjudande: Totalsystem för eMobility.

Daimler Buses samlar all information om eMobility på sin webbplats.

Med sin omfattande expertis hjälper Daimler Buses transportföretag att elektrifiera sina bussflottor. På webbplatsen sammanfattas all viktig information om hela eMobility-systemet under ett nytt menyalternativ.

Vad exakt är ett totalsystem för eMobility? Vilka komponenter ingår? Vilka tjänster erbjuds konkret? Hur kan jag som trafikföretag dra nytta av det? Dessutom: Vem kan jag kontakta, om jag har frågor? Webbplatsen för Mercedes-Benz Bussar tillhandahåller svar och lösningar under det nya menyalternativet.

Spännande erbjudande: Totalsystem för eMobility. – Daimler Buses samlar all information om eMobility på sin webbplats.

Professionell anslutning: Till tjänsterna hör även en nyckelfärdig driftsättning av laddningsinfrastrukturen.

Spännande erbjudande: Totalsystem för eMobility. – Daimler Buses samlar all information om eMobility på sin webbplats.

Professionell anslutning: Till tjänsterna hör även en nyckelfärdig driftsättning av laddningsinfrastrukturen.

Spännande erbjudande: Totalsystem för eMobility. – Daimler Buses samlar all information om eMobility på sin webbplats.

Professionell anslutning: Till tjänsterna hör även en nyckelfärdig driftsättning av laddningsinfrastrukturen.

Med eCitaro erbjuder vi transportföretag inte bara själva kärnan i ekosystemet kring eMobility, utan följer även våra kunder hela vägen från planering via genomförande till effektiv drift av deras elbussar.

Tjänstepaketet består av ett stort antal komponenter som kan kombineras perfekt med varandra enligt transportföretagets individuella behov. På webbplatsen visas dessa överskådligt och kan enkelt utforskas på ett användarvänligt sätt med hjälp av klickbara förklaringar (Click-Explainer). Utbudet sträcker sig från planering och utformning till nyckelfärdig leverans av lösningar för laddningsinfrastruktur samt ett flertal digitala tjänster.

eMobility-rådgivarna följer kunden genom alla steg till elmobilitet. Målet är skräddarsydda lösningar som utarbetas tillsammans med företagen. Lösningar som ger perfekta förutsättningar för alla användningsscenarier och som är öppna för modulära anpassningar i framtiden.

Det kompletta paketet med experthjälp och tjänster kring eMobility sammanfattas på ett överskådligt sätt och presenteras här:

Spännande erbjudande: Totalsystem för eMobility. – Daimler Buses samlar all information om eMobility på sin webbplats.

Huvudkomponent: Stommen i eMobility-ekosystemet är eCitaro.