Toekomstbestendige totaaloplossingen.
Omnibus Tijdschrift

Toekomstbestendige totaaloplossingen.

Interview met Dietrich Müller, CEO Daimler Buses Solutions.

Daimler Buses biedt de vervoersbedrijven nu al complete systeemoplossingen aan. Wat verandert er voor de klanten met de nieuwe dochteronderneming Daimler Buses Solutions?

Bij Daimler Buses Solutions zien we onszelf als een gespecialiseerde eenheid voor de infrastructuur rondom de elektrische bus, dus het totale systeem. Alle vereiste competenties op dit gebied worden bij ons gebundeld. Door de nieuwe organisatiestructuur kunnen we klanten met onze systeemcompetentie en daadkracht nog efficiënter ondersteunen bij de overstap naar elektromobiliteit. Vanzelfsprekend werkt zo'n samenwerking ook met exploitanten van gemengde wagenparken.

‘Alle vereiste competenties op dit gebied worden bij ons gebundeld.’

Dietrich Müller, CEO van Daimler Buses Solutions

Waar is volgens u de meeste behoefte aan advies?

Elektromobiliteit is immers een relatief nieuwe bedrijfstak, waarin echter al heel veel aanbieders met verschillende systemen vertegenwoordigd zijn. Niet alle modellen voldoen aan de eisen van alle vervoersbedrijven. Volgens mijn ervaring is het daarom belangrijk om eerst een klantspecifiek totaalconcept te ontwikkelen dat toekomstbestendig is en alle mogelijkheden voor verdere ontwikkeling biedt. Wij hebben het overzicht en kunnen waardevolle aanwijzingen geven.

Hoe precies mag men zich zo'n ondersteuning voorstellen of anders gezegd: Hoe ziet uw concreet aanbod eruit?

Ons aanbod begint met het eerste advies aan de klant over alle vragen die zich voordoen in verband met de elektrificatie van het busdepot. Op basis van de geanalyseerde doelen en eisen stellen we in samenwerking met de klant en de afdeling Verkoop van Daimler Buses de omloopplanning en een totaalconcept voor het bedrijfsterrein op. Dit zetten we dan stap voor stap om. Daartoe behoren bijvoorbeeld de planning en installatie van de juiste laadinfrastructuur. We selecteren de beste leveranciers, coördineren bouw- en elektrische werkzaamheden, zorgen voor de aansluiting op de stroomvoorziening en staan ook voor de klant klaar bij vragen over het laadmanagement. In het algemeen begeleiden we de ingebruikname van de elektrische bus met een uitgebreide testfase, totdat alles in orde is.

Welke voordelen heeft het vervoersbedrijf door de samenwerking met Daimler Buses Solutions?

Als eerste: In het kader van de samenwerking is er één centraal aanspreekpunt voor de klant, één persoon die voor alles zorgt en een overzicht heeft van alle projectstappen. Dat maakt de samenwerking voor de klant efficiënt en ontlast hem ook personeelsmatig. Omdat alles kant-en-klaar bij ons uit één hand komt, is er slechts één contractpartner voor de klant. Dat schept rechtszekerheid, omdat wij verantwoordelijk zijn voor de werking van het totale systeem. Daarbij komen tastbare economische voordelen: Door de specialisatie van Daimler Buses Solutions kunnen we middelen bundelen en aantrekkelijke aanbiedingen doen.

Wanneer is het voor de klant het juiste moment om contact met u op te nemen?

Zodra er wordt nagedacht over de aanschaf van elektrische bussen, zouden wij hierover met elkaar moeten spreken. De contactpersonen in de afdelingen Verkoop en Service van Daimler Buses blijven ook na de herstructurering dezelfde.

Welke bedrijven hebben tot nu toe contact met u opgenomen?

Het merendeel van onze klanten zijn kleine en middelgrote bedrijven, meestal stedelijke bedrijven, maar ook particuliere exploitanten van openbare buslijnen. Grote vervoersbedrijven hebben vaak hun eigen infrastructuurafdelingen. Maar ook hier is bij veel klanten behoefte aan gerichte ondersteuning op afzonderlijke gebieden, zoals bij de implementatie van digitale diensten. Hier hebben we met OMNIplus ON een competente partner met veel bus- en IT-kennis.

‘We laten de klant niet alleen, zelfs niet na afronding van het project.’

Dietrich Müller, CEO van Daimler Buses Solutions

Hoe verloopt het dagelijkse bedrijf na de kant-en-klare inrichting van het bedrijfsterrein?

We laten de klant niet alleen, zelfs niet na afronding van het project. Over het algemeen is er een concrete serviceovereenkomst en zijn er garanties voor onze levering. Dat geldt natuurlijk ook voor onze eCitaro bussen, waarvoor OMNIplus speciale eServicecontracten aanbiedt. We zijn geïnteresseerd in een langdurige klantrelatie, daarom zijn we er natuurlijk voor de busondernemer als iets niet loopt zoals verwacht.

Laten we tenslotte eens een blik werpen op de toekomst: Richt u bij Daimler Buses Solutions al uw blik op de segmenten streekbus of touringcar?

Natuurlijk, want de volgende bussegmenten zoals het streekbus- en touringcarsegment werpen hun schaduw vooruit. Naast depotladen zal hier ook openbaar laden een rol spelen. Hoewel we nu nog geen elektrische bussen in deze segmenten aanbieden, is een vroegtijdige en langetermijnplanning samen met de klant uiterst zinvol.