Przyszłościowe rozwiązania kompleksowe.
Omnibus Magazyn

Przyszłościowe rozwiązania kompleksowe.

Wywiad z Dietrich Müller CEO Daimler Buses Solutions.

Daimler Buses już dziś oferuje firmom transportowym kompletne rozwiązania systemowe pod klucz. Co zmieni się dla klientów dzięki nowej spółce zależnej Daimler Buses Solutions?

W Daimler Buses Solutions postrzegamy siebie jako wyspecjalizowaną jednostkę zajmującą się infrastrukturą w zakresie autobusów elektrycznych, a więc całym systemem. Posiadamy wszystkie niezbędne kompetencje w tym zakresie. Dzięki nowej strukturze organizacyjnej i naszym kompetencjom systemowym oraz zaangażowaniu możemy jeszcze skuteczniej wspierać klientów podczas przechodzenia na elektromobilność. Współpracujemy oczywiście w ten sposób również z operatorami flot mieszanych.

„Posiadamy wszystkie niezbędne kompetencje w tym zakresie.”

Dietrich Müller, CEO Daimler Buses Solutions

Gdzie Pana zdaniem najbardziej potrzebne jest doradztwo?

Elektromobilność jest stosunkowo nowym obszarem działalności, w którym jednak funkcjonuje już bardzo wielu dostawców różnych systemów. Nie wszystkie spełniają wymagania wszystkich firm transportowych. Z mojego doświadczenia wynika, że ważne jest, aby najpierw opracować ogólną, przyszłościową koncepcję, dostosowaną do potrzeb klienta i zapewniającą wszelkie możliwości dalszego rozwoju. Mamy tutaj stosowne rozeznanie i możemy udzielić cennych wskazówek.

Jak dokładnie można sobie wyobrazić takie wsparcie lub, mówiąc inaczej: Jaka wygląda Państwa konkretna oferta usług?

Nasza oferta rozpoczyna się od wstępnego doradztwa dla klienta we wszystkich kwestiach związanych z elektryfikacją zajezdni autobusowej. Na podstawie przeanalizowanych celów i wymagań opracowujemy plan kursów i ogólną koncepcję dla zajezdni we współpracy z klientem i działem sprzedaży Daimler Buses. Wdrażamy go następnie krok po kroku. Obejmuje to na przykład planowanie i instalację odpowiednich urządzeń zasilania energią. Wybieramy najlepszych dostawców, koordynujemy prace budowlane i elektryczne, dbamy o podłączenie do zasilania i jesteśmy do dyspozycji klienta również w przypadku pytań dotyczących zarządzania ładowaniem. Z reguły uruchomieniu autobusu elektrycznego towarzyszy szczegółowa faza testowa prowadzona przez nas do momentu, aż wszystko przebiega bez problemu.

Jakie korzyści daje firmie transportowej współpraca z Daimler Buses Solutions?

Po pierwsze: W ramach współpracy klient ma centralną osobę do kontaktu, która zajmuje się wszystkim i ma przegląd wszystkich etapów projektu. To sprawia, że współpraca jest dla klienta efektywna i odciąża również jego personel. Ponieważ wszystko dostarczamy pod klucz z jednego źródła, klient zawiera umowę tylko z jednym partnerem. Zapewnia to bezpieczeństwo prawne, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie całego systemu. Do tego dochodzą wymierne korzyści ekonomiczne: Dzięki specjalizacji Daimler Buses Solutions możemy łączyć zasoby i tworzyć atrakcyjne oferty.

Kiedy jest odpowiedni moment, aby klient skontaktował się z Państwem?

Powinniśmy porozmawiać, kiedy tylko pojawią się rozważania o zakupie autobusów elektrycznych. Osoby do kontaktu w dziale sprzedaży i serwisu Daimler Buses pozostają po restrukturyzacji bez zmian.

Jakie firmy zwróciły się do Państwa do tej pory?

Większość naszych klientów to małe i średnie firmy, przeważnie spółki miejskie, ale także prywatni operatorzy publicznych linii autobusowych. Duże firmy transportowe często mają własne działy infrastruktury. Jednak również w tym przypadku wielu klientów potrzebuje ukierunkowanego wsparcia w poszczególnych obszarach, jak na przykład przy wdrażaniu usług cyfrowych. Tutaj mamy kompetentnego partnera OMNIplus ON z dużą wiedzą z zakresu autobusów i IT.

„Nie zostawiamy klienta samego sobie, nawet po zakończeniu projektu.”

Dietrich Müller, CEO Daimler Buses Solutions

Jak przebiega następnie codzienna eksploatacja zajezdni po jej wykonaniu pod klucz?

Nie zostawiamy klienta samego sobie, nawet po zakończeniu projektu. Zasadniczo zawieramy konkretną umowę serwisową i udzielamy gwarancji na nasz zakres dostawy. Dotyczy to oczywiście również naszych autobusów eCitaro, dla których OMNIplus oferuje specjalne umowy serwisowe eService. Jesteśmy zainteresowani długoterminowymi relacjami z klientami, dlatego jesteśmy oczywiście do dyspozycji przewoźników autobusowych, gdyby coś się zepsuło.

Na koniec spójrzmy nieco w przyszłość: Czy w Daimler Buses Solutions zwraca się już uwagę na segment autobusów podmiejskich lub autobusów turystycznych?

Oczywiście, ponieważ widać już zainteresowanie kolejnymi segmentami autobusów, np. segmentem autobusów podmiejskich lub autobusów turystycznych. Oprócz ładowania w zajezdni ważną rolę odegra tu również ładowanie publiczne. Nawet jeśli obecnie nie oferujemy jeszcze żadnych autobusów elektrycznych w tych segmentach, to wczesne i długoterminowe planowanie wraz z klientem jest nad wyraz sensowne.