Framtidssäkrade helhetslösningar.
Omnibus Magasinet

Framtidssäkrade helhetslösningar.

Intervju med Dietrich Müller, vd för Daimler Buses Solutions.

Daimler Buses erbjuder redan idag fullständiga, nyckelfärdiga systemlösningar till transportföretagen. Vad förändras för kunderna genom det nya dotterbolaget Daimler Buses Solutions?

Vi på Daimler Buses Solutions ser oss som en specialiserad enhet för infrastrukturen kring elbussen, alltså hela systemet. All erforderlig kompetens inom ämnet finns samlad hos oss. Genom den nya organisationsstrukturen kan vi med vår systemkompetens och handlingskraft stödja kunderna ännu effektivare vid övergången till elmobilitet. Naturligtvis fungerar ett sådant samarbete även med operatörer av blandade vagnparker.

”All erforderlig kompetens inom ämnet finns samlad hos oss.”

Dietrich Müller, vd för Daimler Buses Solutions

Var tror du att det största behovet av rådgivning finns?

Elmobilitet är ju ett förhållandevis nytt affärsområde men inom vilket det redan idag finns det väldigt många leverantörer med olika system. Alla passar inte alla transportföretags krav. Enligt min erfarenhet är det därför viktigt att först ta fram ett kundspecifikt helhetskoncept som är framtidssäkert och erbjuder alla möjligheter till vidareutveckling. Vi har ju överblicken och kan ge värdefulla upplysningar.

Hur kan man föreställa sig ett sådant stöd exakt, eller med andra ord: Hur ser ert konkreta tjänsteutbud ut?

Vårt erbjudande börjar med att ge råd till kunden i alla frågor som uppstår i samband med elektrifieringen av bussdepån. På basis av de analyserade målen och kraven tar vi i samarbete med kunden och försäljningsavdelningen på Daimler Buses fram planeringen av cirkulationen och ett helhetskoncept för depån. Detta genomför vi sedan steg för steg. Hit hör till exempel planeringen och installeringen av de rätta strömförsörjningsenheterna. Vi väljer ut de bästa leverantörerna, samordnar konstruktions- och elarbeten, tar hand om anslutningen till strömförsörjningen och finns även tillgängliga för kunden för att svara på frågor om handhavandet av laddningen. I regel följer vi idrifttagandet av elbussen med en utförlig testfas tills allt fungerar.

Vilka fördelar får transportföretaget genom samarbetet med Daimler Buses Solutions?

Först och främst: Inom ramen för samarbetet får kunden en central kontaktperson som tar hand om allt och har överblick över alla projektsteg. Det gör samarbetet effektivt för kunden och avlastar honom eller henne även personligen. Eftersom allt kommer nyckelfärdigt från en och samma leverantör finns det bara en avtalspartner för kunden. Det leder till rättssäkerhet eftersom vi står upp för hela systemets funktion. Därtill kommer handfasta ekonomiska fördelar: Genom specialiseringen hos Daimler Buses Solutions kan vi samla resurser och ta fram attraktiva erbjudanden.

När är den rätta tidpunkten för kunden att ta kontakt med dig?

Så fort som man funderar på att anskaffa elbussar bör vi börja tala med varandra. Kontaktpersonerna inom försäljning och service hos Daimler Buses är desamma även efter omstruktureringen.

Vilka slags företag har vänt sig till dig hittills?

Merparten av våra kunder är små och medelstora företag, oftast kommunala företag men även privata operatörer av allmänna busslinjer. Stora transportföretag har ofta sina egna infrastrukturavdelningar. Men även här finns det ett målinriktat stödbehov hos många kunder inom enskilda områden, till exempel vid genomförandet av digitala tjänster. Här har vi en kompetent partner i form av OMNIplus ON med mycket teknisk kunskap om bussar och IT.

”Vi fortsätter att stödja kunden, även efter att projektet har slutförts.”

Dietrich Müller, vd för Daimler Buses Solutions

Hur fortsätter den dagliga driften efter att depån har fått den nyckelfärdiga lösningen?

Vi fortsätter att stödja kunden, även efter att projektet har slutförts. I regel finns det ett konkret serviceavtal och garantier för vår leveransomfattning. Det gäller naturligtvis även våra eCitaro-bussar, för vilka OMNIplus erbjuder särskilda eService-avtal. Vi är intresserade av en långsiktig kundrelation och därför finns vi naturligtvis tillgängliga för bussföretagaren om det skulle uppstå problem.

Låt oss slutligen blicka in i framtiden: Har ni redan börjat studera segmenten regionaltrafiksbuss eller turistbuss hos Daimler Buses Solutions?

Naturligtvis, för de kommande bussegmenten som regionaltrafik- och turistbussegmentet kastar skuggor över oss. Förutom laddning vid depåer kommer även laddning vid allmänna laddstolpar att spela en roll här. Även om vi i dagsläget inte erbjuder elbussar i dessa segment är det mycket klokt att planera tidigt och långsiktigt tillsammans med kunden.