Novinky 2016
Aktuality

Novinky 2016

Stuttgart/São Paulo: 17. mája 2016. Divízia Daimler Buses získala ocenenie Frost & Sullivan Award „2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/Performance Value Leadership”. Odovzdávanie jedného z najrenomovanejších ocenení, ktoré sa na celom svete odovzdávajú v autobusovom odvetví, sa konalo 12. mája 2016 v brazílskej metropole São Paulo. Ricardo José Da Silva, šéf divízie Daimler Buses Latin America, si ocenenie v rámci slávnostnej ceremónie prevzal z rúk Davida Frigstada, riaditeľa spoločnosti Frost & Sullivan.

„Sme veľmi hrdí, že sme si vyslúžili takúto mimoriadnu poctu“, tvrdí Ricardo José Da Silva. „Presvedčila nás výkonnosť divízie Daimler Buses Latin America v oblasti portfólia produktov, vývoja podnikania, podnikateľských výsledkov a najmä trvalo udržateľne koncipovanej orientácie na zákazníkov, služby a rast“, povedal David Frigstadt vo svojej pochvalnej reči. „Firma a jej produkty nielenže splnili prísne kritériá, podľa ktorých túto cenu udeľujeme, ale dokonca ich aj predčili.“

Ricardo José Da Silva, šéf divízie Daimler Buses Latin America (na obrázku vľavo), preberá ocenenie Frost & Sullivan Award „2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/ Performance Value Leadership“ z rúk Arta Robbinsa, prezidenta divízie "Americas" v spoločnosti Frost & Sullivan. 

Medzinárodná konzultantská spoločnosť Frost & Sullivan udeľuje ocenenia Frost & Sullivan Awards spoločnostiam, obchodným divíziám, koncernovým jednotkám a organizáciám, ktoré výkonmi v ich príslušnom priemyselnom odvetví dosahujú najlepšie výsledky. Na hodnotenie majú vplyv faktory ako smerovanie orientované na výkon, kompetentnosť v oblasti riešení, orientácia na zákazníkov a služby, angažovanosť a realizácia inovatívnych, dlhodobých a trvalo udržateľných stratégií, ktoré mimoriadne vyzdvihujú dôležitý príspevok držiteľov ocenenia k pokroku a rastu v globálnom trhovom a konkurenčnom prostredí.

Globálne pôsobiace tímy analytikov zo spoločnosti Frost & Sullivan použili pri udeľovaní ocenenia „2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/Performance Value Leadership“ vlastnú a komplexnú výskumnú metódu. Desať posudzovacích kritérií zahŕňa kritické posúdenie cenovo-výkonových atribútov, akými sú líderstvo v oblasti technológií, funkčnosť, kvalita produktov a služieb a spoľahlivosť. Pri posudzovaní sú takisto zohľadňované pridaná hodnota produktu zistená na základe ankiet pre zákazníkov, dodávateľov a nadstavbových partnerov, skúsenosti prevádzkovateľov autobusov so zakúpením produktu a analýzou prevádzkových nákladov, dostupná ponuka servisných a iných služieb a trhová hodnota. Divízia Daimler Buses Latin America pri vyhodnocovaní jednoznačne zvíťazila v najmenej šiestich bodoch.

Latinská Amerika predstavuje čisto podvozkový trh, pričom kompletizáciu autobusových podvozkov na mieste vykonávajú špecializovaní výrobcovia nadstavieb. Divízia Daimler Buses Latin America vyrába autobusy v Argentíne a Brazílii už viac ako 60 rokov. Napriek ťažkej situácii na trhu dokázala spoločnosť svoju vedúcu pozíciu v oblastiach imidž značky, odbyt, celková hospodárnosť, bezpečnosť a ekologickosť na latinskoamerickom trhu ešte viac upevniť – na 70-percentný trhový podiel v Argentíne a 53-percentný trhový podiel v Brazílii.

„To dokazuje, že našich zákazníkov nadchýname technologicky poprednými a trvalo udržateľnými produktmi a presviedčame ich rozsiahlymi službami“, tvrdí Da Silva. „Okrem toho vďaka našej kompetentnosti v oblasti efektívnych dieselových motorov, modulárnych koncepcií podvozkov pre miestnych výrobcov nadstavieb a inovatívnych obchodných modelov pre našich zákazníkov aj naďalej posúvame štandardy pre nové riešenia mobility.“

Príkladom je budovanie trvalo udržateľnej koncepcie mobility Bus Rapid Transit (BRT) v latinskoamerických metropolách: Rio de Janeiro a Bogotá sú len dve z 35 miest na celom svete, ktoré sa spoliehajú na inteligentné systémy BRT od spoločnosti Daimler AG. Tento celosvetový úspech je založený na širokom portfóliu autobusov a autobusových podvozkov s nenáročnou údržbou, dlhoročných skúsenostiach v oblasti plánovania miest, servisnom know-how, hustej siete servisov špecifických pre autobusy a servisných zmlúv šitých na mieru. Vďaka tomuto je všetkému je globálny trhový líder v oblasti inovácií a technológií štandardom aj na latinskoamerickom trhu.

Konzultanti zo spoločnosti Frost & Sullivan vyzdvihujú spoľahlivosť, plánovateľnosť a optimálnu celkovú hospodárnosť produktov a služieb prísne orientovaných na potreby individuálneho zákazníka, pomocou ktorých divízia Daimler Buses Latin America podporuje svojich zákazníkov v oblasti autobusov a nadstavbových partnerov.