Uudised 2016
Uudised

Uudised 2016

Stuttgart/São Paulo: 17. juuni 2016 Daimler Buses sai auhinna Frost & Sullivan Award „2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/Performance Value Leadership”. Ühe ülemaailmselt silmapaistvaima bussitööstusele antava auhinna üleandmine toimus 12. mail 2016 Brasiilia metropolis São Paulos. Ricardo José Da Silva, Daimler Buses Ladina-Ameerika juht, võttis seal toimunud pidulikul tseremoonial autasu vastu David Frigstadi, Frost & Sullivani esimehe käest.

„Me oleme väga uhked, et see eriline au on meile osaks saanud“, ütleb Ricardo José Da Silva. „Daimler Buses Ladina-Ameerika on meile muljet avaldanud oma tooteportfelliga, äritegevusega, äritulemustega ning eelkõige oma jätkusuutlikult toimivale orientatsioonile klientidele, teenindusele ja kasvamisele“, märgib David Frigstadt oma Laudatios. „Ettevõte ja tema tooted ei ole neid kriteeriume, mille alusel me seda auhinda välja anname, mitte ainult täitnud, vaid ka ületanud.“

Ricardo José Da Silva, Daimler Buses Ladina-Ameerika juht (pildil vasakul), võtab vastu auhinda Frost & Sullivan Award „2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/ Performance Value Leadership“ Art Robbinsilt, Frost & Sullivani ameerika presidendilt. 

Rahvusvaheline ärinõustamisettevõte Frost & Sullivan premeerib auhinnaga Frost & Sullivan Awards ettevõtteid, ärivaldkondi, kontserniüksusi ja organisatsioone, mis on oma tööstusharus saavutanud parimaid tulemusi. Hindamisel arvestatakse tegureid nagu tulemuslik arendustegevus, kompetents, klientidele ja teenindusele orienteeritus, innovatiivsete, pikaajaliselt toimivate ja jätkusuutlike strateegiate väljatöötamine ja rakendamine, mis auhinnasaajat kui globaalsel turul ja konkurentsikeskkonnas progressile ja kasvule panustajat, eriliselt esile tõstavad.

Globaalselt tegutsevad Frost & Sullivani analüütikute tiimid kasutasid auhinna „2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/Performance Value Leadership” laureaadi väljaselgitamiseks oma ettevõttesisest ja kompleksset uurimismeetodit. Otsuse langetamise aluseks olevad kümme kriteeriumit võimaldavad kriitiliselt hinnata kvaliteedi ja hinna suhte atribuute nagu tehnoloogia uuenduslikkus, funktsionaalsus, toote ja teeninduse kvaliteet ning usaldusväärsus. Lisaks sellele arvestatakse klientide, tarnijate ja koostööpartnerite seas läbiviidud küsitlustega toote väärtuse kohta, bussikäitajate ostu ja ettevõtte kuluanalüüside käigus saadud kogemustega, pakutava hoolduse ja teenindusega ning kaubamärgi väärtusega. Daimler Buses Ladina-Ameerika paistis hindamisel selgelt silma vähemalt kuues punktis.

Ladina-Ameerika on puhas šassiiturg, bussi veermikute komplekteerimine toimub kohapeal selleks spetsialiseerunud kerevalmistajate poolt. Daimler Buses Ladina-Ameerika toodab busse Argentiinasse ja Brasiiliasse juba üle 60 aasta. Vaatamata rasketele turutingimustele on ettevõte suutnud oma juhtivat positsiooni hoida kaubamärgi maine, müügi, üldise kasumlikkuse, turvalisuse ja keskkonnasõbralikkuse valdkondades - tema turuosa on Argentiinas 70 protsenti, Brasiilias 53.

„Seda tõendab asjaolu, et meie kliendid hindavad kõrgelt meie juhtiva tehnoloogiaga ja jätkusuutlikke tooteid ning laialdasi teenuseid“, ütleb Da Silva. „Lisaks loome ka edaspidi oma kompetentsiga uute mobiilsuslahenduste jaoks etalone efektiivsete diiselmootorite, kohalikele kerevalmistajatele modulaarsete šassiikontseptsioonide ja meie klientidele innovatiivsete ärimudelite arenduses.“

Üheks näiteks on jätkusuutliku mobiilsuskontseptsiooni väljatöötamine Bus Rapid Transit (BRT) näol Ladina-Ameerika metropolide jaoks: Rio de Janeiro ja Bogotá on vaid kaks 35 maailma linnast, kus panustatakse Daimler AG intelligentsetele BRT-süsteemidele. Selle ülemaailmse edu taga on mitmekülgne valik vähest hooldust vajavatest bussidest ja bussi veermikest, aastatepikkune kogemus linnaplaneerimises ning nõustamisteenuse pakkumises, tihe busside hooldusvõrgustik ning spetsiaalselt kohandatud hoolduslepingud. See loob globaalsest turu-, innovatsiooni- ja tehnoloogialiidrist etaloni ka Ladina-Ameerika turul.

Frost & Sullivani konsultandid toovad esile usaldusväärsuse, prognoositavuse ja optimaalse kasumlikkuse, kindlalt klientide vajadusi arvestavad tooted ja teeninduse, mida Daimler Buses Ladina-Ameerika oma bussiklientidele ja koostööpartneritele pakub.