Nyheter 2016
Aktuellt

Nyheter 2016

Stuttgart/São Paulo: 17. maj 2016. Daimler Buses har tagit emot Frost & Sullivan Award ”2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/Performance Value Leadership”. Överlämnandet av ett av de mest välrenommerade priserna som går att få inom bussindustrin ägde rum den 12 maj 2016 i den brasilianska metropolen São Paulo. Ricardo José Da Silva, chef för Daimler Buses Latin America, tog under prisceremonin emot utmärkelsen från David Frigstad, styrelseordförande för Frost & Sullivan.

”Vi är mycket stolta över att ha tilldelats denna särskilda utmärkelse”, sade Ricardo José Da Silva. ”Styrkan hos Daimler Buses Latin America vad gäller produktportfolio, verksamhetsdrift, verksamhetsresultat och framför allt en hållbart uppbyggd kund-, service- och tillväxtorientering övertygade oss”, sade David Frigstadt i sitt lovtal. ”Företaget och dess produkter har inte bara uppfyllt de stränga kraven utifrån vilka vi delar ut detta pris, utan snarare överträffat våra riktvärden.”

Ricardo José Da Silva, chef för Daimler Buses Latin America (till vänster i bild), tog emot Frost & Sullivan Award ”2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/ Performance Value Leadership” från Art Robbins, President of the Americas hos Frost & Sullivan. 

Det internationella konsultföretaget Frost & Sullivan delar ut Frost & Sullivan Awards till de företag, koncernenheter och organisationer som uppnått de bästa resultaten i respektive industri. Utvärderingen omfattar faktorer som resultatorientering, lösningskompetens, kund- och serviceorientering, engagemang samt omsättningen av innovativa, långtidsorienterade och hållbara strategier som betonar vinnarens bidrag till framsteg och tillväxt inom den globala marknaden och konkurrensen.

Det globala Frost & Sullivan-analysteamet använder sig av en egenutvecklad och komplex forskningsmetodik för att bestämma vinnaren av ”2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/Per-formance Value Leadership”. De tio urvalskriterierna omfattar kritisk utvärdering av pris-/prestandaattribut som tekniskt försprång, funktionalitet, produkt- och servicekvalitet samt tillförlitlighet. Produktens mervärde enligt undersökningar riktade till kunder, leverantörer och tillverkningspartners, bussoperatörernas erfarenheter vid anskaffning och driftskostnadsanalys, det tillgängliga service- och tjänsteerbjudandet och märkesvärdet har också inflytande vid bedömningen. Daimler Buses Latin America stod som klar segrare på minst sex punkter vid utvärderingen.

Latinamerika är en ren chassimarknad, busschassin kompletteras på plats av specialiserade påbyggnadstillverkare. Daimler Buses Latin America tillverkar sedan mer än 60 år tillbaka bussar i Argentina och i Brasilien. Företaget har lyckats bygga vidare på sin ledande position på den latinamerikanska marknaden trots svåra marknadsförutsättningar inom områdena märkesimage, försäljning, övergripande kostnadseffektivitet, säkerhet och milövänlighet – till en marknadsandel på 70 procent i Argentina och 53 procent i Brasilien.

”Detta bevisar att vi kan skapa entusiasm hos våra kunder med teknologiskt ledande och hållbara produkter och att vi kan övertyga dem med ett omfattande tjänsteerbjudande”, sade Da Silva. ”Utöver det sätter vi även i fortsättningen standarden för nya mobilitetslösningar med vår kompetens på området effektiva dieselmotorer, modulära chassikoncept för lokala påbyggnadstillverkare och innovativa företagsmodeller för våra kunder.”

Ett exempel är utbyggnaden av det hållbara mobilitetskonceptet Bus Rapid Transit (BRT) i latinamerikanska storstäder: Rio de Janeiro och Bogotá är bara två av totalt 35 städer i världen som utnyttjar intelligenta BRT-system från Daimler AG. Denna framgång över hela världen beror på den diversifierade portfolion av bussar och busschassin med låga krav på underhåll, vår mångåriga erfarenhet inom stadsplanering samt service-know-how, det täta busspecifika servicenätverket och skräddarsydda serviceavtal som gör den globala marknads-, innovations- och teknologiledaren till ett riktmärke även på den latinamerikanska marknaden.

Frost & Sullivans konsulter framhäver tillförlitligheten, förutsägbarheten och den optimala totala kostnadseffektiviteten hos de produkter och serviceerbjudanden som strikt riktar sig mot de individuella kundernas behov och som Daimler Buses Latin America erbjuder för att stötta sina busskunder och påbyggnadspartners.