Wiadomości 2016
Aktualności

Wiadomości 2016

Stuttgart/São Paulo: 17 maja 2016 r. Dział Daimler Buses otrzymał nagrodę Frost & Sullivan Award „2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/Performance Value Leadership”. Wręczenie jednej z najbardziej prestiżowych nagród na świecie przyznawanych branży autobusowej odbyło się 12 maja 2016 roku w brazylijskiej metropolii São Paulo. Ricardo José Da Silva, dyrektor Daimler Buses Latin America, odebrał podczas ceremonii nagrodę z rąk Davida Frigstada, prezesa Frost & Sullivan.

„Jesteśmy bardzo dumni z otrzymania tego szczególnego zaszczytu” – mówi Ricardo José Da Silva. „Wyniki Daimler Buses Latin America w zakresie portfolio produktów, prowadzenia działalności, wyników biznesowych, a przede wszystkim budowanej w zrównoważony sposób orientacji na klienta, obsługę i wzrost przekonały nas” – powiedział David Frigstadt w swojej mowie pochwalnej. „Firma i jej produkty nie tylko spełniły surowe kryteria, którymi kierujemy się przy przyznawaniu tej nagrody, ale również przekroczyły poziom odniesienia”.


Ricardo José Da Silva, dyrektor Daimler Buses Latin America (na zdjęciu po lewej), odbiera nagrodę Frost & Sullivan Award „2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/ Performance Value Leadership” z rąk Arta Robbinsa, prezesa Frost & Sullivan w obu Amerykach. 

Międzynarodowa firma konsultingowa Frost & Sullivan przyznaje nagrody Frost & Sullivan Awards firmom, obszarom działalności, jednostkom organizacyjnym i organizacjom, które dzięki swoim wynikom osiągają najlepsze wyniki w swoich sektorach przemysłu. Ocena obejmuje takie czynniki, jak zorientowanie na wyniki, kompetencje w zakresie rozwiązań, zorientowanie na klienta i jego obsługę, zaangażowanie i wdrażanie innowacyjnych, długoterminowych i zrównoważonych strategii, które podkreślają istotny wkład laureatów w postęp i wzrost na globalnym rynku i w konkurencyjnym środowisku.

Globalne zespoły analityków Frost & Sullivan wykorzystały autorską i złożoną metodologię badawczą, aby wręczyć nagrodę „2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/Per-formance Value Leadership”. Dziesięć kryteriów oceny obejmuje krytyczną ocenę stosunku jakości do ceny, jak wiodąca pozycja technologiczna, funkcjonalność, jakość produktów i usług oraz niezawodność. Ponadto brana jest pod uwagę wartość dodana produktu określona na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród klientów, dostawców i partnerów instalacyjnych, opinia operatorów autobusów na temat zakupów produktów i analizy kosztów operacyjnych, dostępny zakres usług oraz wartość marki. Daimler Buses Latin America był wyraźnym zwycięzcą w co najmniej sześciu punktach.

Ameryka Łacińska to czysty rynek podwozi; podwozia autobusów uzupełniają lokalnie wyspecjalizowani producenci nadwozi. Daimler Buses Latin America produkuje autobusy w Argentynie i Brazylii od ponad 60 lat. Pomimo trudnej sytuacji na rynku firma była w stanie dalej umacniać swoją wiodącą pozycję na rynku latynoamerykańskim pod względem wizerunku marki, sprzedaży, ogólnej rentowności, bezpieczeństwa i przyjazności dla środowiska – do 70 procent udziału w rynku w Argentynie i 53 procent w Brazylii.

„Dowodzi to, że inspirujemy naszych klientów wiodącymi technologicznie i zrównoważonymi produktami i przekonujemy ich kompleksowymi usługami” – mówi Da Silva. „Ponadto dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie wydajnych silników wysokoprężnych, modułowych koncepcji podwozi dla lokalnych producentów nadwozi oraz innowacyjnych modeli biznesowych dla naszych klientów, nadal wyznaczamy standardy nowych rozwiązań mobilnych”.

Jednym z przykładów jest rozszerzenie koncepcji zrównoważonej mobilności Bus Rapid Transit (BRT) w metropoliach Ameryki Łacińskiej: Rio de Janeiro i Bogotá to tylko dwa z 35 miast na świecie, które polegają na inteligentnych systemach BRT firmy Daimler AG. Ten światowy sukces opiera się na zdywersyfikowanym portfolio autobusów i podwozi autobusowych o niskich wymaganiach serwisowych, wieloletnim doświadczeniu w planowaniu urbanistycznym i wiedzy serwisowej, gęstej sieci serwisowej dostosowanej do potrzeb autobusów oraz dostosowanych do potrzeb klientów kontraktach serwisowych, które sprawiają, że światowy rynek, innowacyjność i lider technologiczny stają się punktem odniesienia na rynku Ameryki Łacińskiej.

Konsultanci Frost & Sullivan podkreślają niezawodność, przewidywalność i ogólną efektywność kosztową produktów i usług oferowanych przez Daimler Buses Latin America klientom autobusowym i partnerom montażowym, które są ściśle dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta.