Uutiset 2016
Ajankohtaista

Uutiset 2016

Stuttgart/São Paulo: 17. toukokuuta 2016. Daimler Buses sai Frost & Sullivan Award -palkinnon ”2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/Performance Value Leadership”. Yksi arvostetuimmista linja-autoteollisuudelle maailmanlaajuisesti myönnettävistä palkinnoista luovutettiin 12. toukokuuta 2016 Brasilian São Paulossa. Ricardo José Da Silva, Daimler Buses Latin American johtaja, vastaanotti palkinnon paikan päällä juhlallisessa seremoniassa David Frigstadilta, Frost & Sullivanin puheenjohtajalta.

”Olemme ylpeitä tästä ainutlaatuisesta kunniasta”, Ricardo José Da Silva toteaa. ”Daimler Buses Latin American tuotevalikoima, liiketoimintamalli, liiketoiminnan tulos ja ennen kaikkea kestävän kehityksen mukaisesti luotu asiakas-, huolto- ja kasvuverkosto vakuuttivat meidät”, totesi David Frigstadt puheessaan. ”Yritys ja sen tuotteet eivät pelkästään täyttäneet niitä tiukkoja kriteerejä, jotka palkinnolle on asetettu, vaan jopa ylittivät ne.”

Ricardo José Da Silva, Daimler Buses Latin American johtaja (kuvassa vasemmalla), ottaa vastaan Frost & Sullivan Award -palkinnon ”2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/ Performance Value Leadership” Art Robbinsilta, joka on President of the Americas Frost & Sullivanilla. 

Kansainvälisesti toimiva konsultointiyhtiö Frost & Sullivan myöntää Frost & Sullivan Awardsin puitteissa palkintoja yrityksille, liiketoiminta-aloille, konserniyksiköille sekä organisaatioille, jotka saavuttavat toiminta-aloillaan parhaita tuloksia. Arvioinnissa otetaan huomioon erilaisia seikkoja, kuten tehokkuus, ratkaisukyky, asiakas- ja huoltosuuntautuneisuus, panostus sekä innovatiivisten, pitkäaikaisesti suunnattujen ja kestävän kehityksen mukaisesti vaikuttavien strategioiden toteuttaminen, merkkinä palkittujen yritysten ja liiketoiminta-alojen olennaisesta osuudesta globaalissa markkina- ja kasvuympäristössä.

Globaalisti toimivat Frost & Sullivan -analyysitiimit soveltavat ”2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/Per-formance Value Leadership” -palkintoa myöntäessään yrityksen omaa ja huippuunsa hiottua tutkimusmenetelmää. Menetelmä sisältää kymmenen arviointikriteeriä hinta-laatu-ominaisuuksien kriittiseen arviointiin, kuten esim. johtava teknologinen rooli, toiminnallisuus, tuotteiden ja palveluiden laatu sekä luotettavuus. Sen lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaiden, alihankkijoiden ja päällirakenteiden valmistajien kyselyiden perusteella kerätty tuotteen lisäarvo, linja-autojen käyttäjien käyttökokemukset tuotteita ostettaessa ja käyttökustannusten analyysi, saatavilla oleva huolto- ja palveluvalikoima sekä merkin arvo. Daimler Buses Latin America voitti arvioinnin selkeästi ainakin kuudessa kohdassa.

Latinalaisen Amerikan markkinat perustuvat puhtaasti alustamyyntiin. Linja-autojen alustat toimitetaan paikan päälle erikoistuneiden päällirakennevalmistajien toimesta. Daimler Buses Latin America on valmistanut linja-autoja Argentiinan ja Brasilian markkinoille jo yli 60 vuoden ajan. Yritys on pystynyt säilyttämään sen johtavan aseman haastavasta markkinatilanteesta huolimatta ja kasvattamaan osuuttaan merkki-imagon, liikevaihdon, kokonaistaloudellisuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden saralla Latinalaisen Amerikan alueella entisestään: Argentiinassa markkinaosuus on 70 prosenttia, Brasiliassa 53 prosenttia.

”Se osoittaa, että olemme kyenneet vakuuttamaan asiakkaamme teknologisesti johtavilla ratkaisuilla ja kestävän kehityksen mukaisilla tuotteilla sekä kattavilla palveluilla”, Da Silva toteaa. ”Sen lisäksi asetamme osaamisellamme riman jatkossakin korkealle tehokkaiden dieselmoottoreiden, paikallisille päällirakenteiden valmistajille suunnitellun modulaarisen alustakonseptin ja innovatiivisten liiketoimintamallien saralla.”

Esimerkki siitä on Bus Rapid Transitin (BRT) kestävään kehitykseen perustuva liikkuvuuskonsepti Latinalaisen Amerikan metropoleissa: Rio de Janeiro ja Bogotá ovat vain kaksi yhteensä 35 kaupungeista, jotka panostavat Daimler AG:n älykkäisiin BRT-järjestelmiin. Maailmanlaajuinen menestys perustuu kattavaan valikoimaan huoltovapaita linja-autoja ja linja-autojen alustoja, kaupunkisuunnittelun pitkään kokemukseen sekä huoltopalveluiden tietotaitoon, tiheään linja-autoille tarkoitettuun huoltoverkostoon ja mittatilauksena räätälöityihin huoltosopimuksiin maailmanlaajuisesti johtavana markkina-, innovattio- ja teknologiajohtajana myös Latinalaisen Amerikan markkinoilla.

Frost & Sullivanin konsultit painottavat Daimler Buses Latin American tarjoamien, yksilöllisten asiakkaiden toiveiden mukaan suunniteltujen tuotteiden ja palveluiden luotettavuutta, suunniteltavuutta ja optimoitua kokonaistaloudellisuutta.