Zprávy 2016
Aktuality

Zprávy 2016

Stuttgart/São Paulo: 17. května 2016. Společnost Daimler Buses obdržela Frost & Sullivan Award „2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/Performance Value Leadership”. Předání této jedné z nejrenomovanějších cen, které jsou celosvětově udělovány autobusovému průmyslu, proběhlo dne 12. května 2016 v brazilské metropoli São Paulo. Ricardo José Da Silva, ředitel Daimler Buses Latin America, převzal ocenění při slavnostním ceremoniálu z rukou Davida Frigstada, Chairman Frost & Sullivan. 

„Jsme velice hrdí, že se nás dostalo této mimořádné pocty,“ řekl Ricardo José Da Silva. „Výkonnost společnosti Daimler Buses Latin America ohledně portfolia produktů, průběhu činnosti, výsledku a především co se týče trvale budované orientace na zákazníka, servis a růst nás přesvědčila,“ uvedl David Frigstadt ve své řeči. „Podnik a jeho výrobky přísná kritéria, podle kterých cenu udělujeme, nejen splnily, ale dokonce reference překročily. “


Ricardo José Da Silva, ředitel Daimler Buses Latin America (vlevo na obrázku), přebírá Frost & Sullivan Award „2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/ Performance Value Leadership“ od Arta Robbinse, President of the Americas u Frost & Sullivan. 

Mezinárodní poradenská společnost Frost & Sullivan oceňuje prostřednictvím Frost & Sullivan Awards podniky, obchodní oblasti, koncernové jednotky a organizace, které svými výkony v příslušném průmyslovém odvětví dosahují nejlepších výsledků. Do hodnocení jsou zahrnuty faktory jako zaměření orientované na výkon, schopnost řešení, orientace na zákazníka a servis, angažovanost a realizace inovativních, dlouhodobě zaměřených a trvale působících strategií, které zejména vyzdvihují podstatný přínos nositele ceny k pokroku a růstu v prostředí globálního a konkurenčních prostředí. 

Globálně působící týmy analytiků Frost & Sullivan použily při předávání „2016 Latin American Bus and Coach Chassis Price/Per-formance Value Leadership“ vlastní a komplexní výzkumnou metodu. Deset hodnotících kritérií zahrnuje kritické posouzení atributů ceny a výkonu, jako jsou technologické vedení, funkčnost, kvalita výrobku a služeb a spolehlivost. Navíc jsou zahrnuty i přidaná hodnota výrobku, vyplývající z dotazování mezi zákazníky, dodavateli a výrobními partnery, zkušenosti provozovatelů autobusů při pořízení výrobku a analýza provozních nákladů, dostupná nabídka servisu a služeb a hodnota značky. Společnost Daimler Buses Latin America vyšla jako jasný vítěz minimálně u šesti bodů. 

Latinská Amerika je čistý trh pro šasi, kompletace podvozků autobusů provádějí v místě specializovaní výrobci nástaveb. Společnost Daimler Buses Latin America vyrábí autobusy v Argentině a Brazílii již více než 60 let. Podniku se podařilo dále posílit jeho vedoucí pozici na latinskoamerickém trhu i přes obtížnou situaci na trhu v oblastech image značky, odbyt, celková hospodárnost, bezpečnost a ekologie – na 70% tržní podíl v Argentině, v Brazílii je to 53 procent. 

„To dokazuje, že dokážeme naše zákazníky nadchnout technologicky pokročilými a trvalými výrobky a přesvědčit je rozsáhlou nabídkou služeb,“ dodává Da Silva. „Kromě toho jsme díky naší způsobilosti v oblasti účinných dieselových motorů, modulární konceptů šasi pro místní výrobce nástaveb a inovativním obchodním modelům pro naše klienty i nadále měřítkem řešení pro mobilitu. “

Jedním z příkladů je rozšíření trvalého konceptu mobility Bus Rapid Transit (BRT) v latinskoamerických metropolích: Rio de Janeiro a Bogotá jsou jen dvě z celkového počtu 35 světových měst, která sázejí na inteligentní systémy BRT od společnosti Daimler AG. Tento celosvětový úspěch spočívá na široce rozčleněném portfoliu autobusů s nízkou údržbou a podvozků pro autobusy, dlouholetých zkušenostech v oblasti plánování měst a servisním know-how, husté servisní síti specifické pro dané autobusy a servisních smlouvách na míru, což dělá z globálního lídra trhu, inovací a technologií měřítko i pro latinskoamerický trh. 

Poradci ze společnosti Frost & Sullivan vyzdvihli spolehlivost, plánovatelnost a optimální celkovou hospodárnost výrobků jasně orientovaných na potřeby individuálních klientů, s nimiž společnost Daimler Buses Latin America podporuje své zákazníky a partnery pro nástavby.