”Ett system med massor av tekniskt kunnande”
Omnibus Magasinet

”Ett system med massor av tekniskt kunnande”

Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

Stefan Kalt verkar vara nöjd. Direktören för Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen (RVBW) står avspänt på depån och pratar med sina gäster. Bakom honom laddas just nu en eCitaro-elbuss. Det är kyligt ute men solen skiner över Wettingen den här decemberdagen för att lysa upp festligheterna.

”Ett system med massor av tekniskt kunnande” – Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

RVBW-direktören Stefan Kalt är glad över den lyckade starten av helhetssystemet för eMobilitet hos RVBW.

”Ett system med massor av tekniskt kunnande” – Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

Något speciellt och en premiär för Schweiz är laddningssystemet med förkonditionering via kontaktskenan, som installerades i depån i Wettingen för eCitaro-bussarna.

”Ett system med massor av tekniskt kunnande” – Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

Något speciellt och en premiär för Schweiz är laddningssystemet med förkonditionering via kontaktskenan, som installerades i depån i Wettingen för eCitaro-bussarna.

”Ett system med massor av tekniskt kunnande” – Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

Något speciellt och en premiär för Schweiz är laddningssystemet med förkonditionering via kontaktskenan, som installerades i depån i Wettingen för eCitaro-bussarna.

Den helelektriska stadsbussen från Mercedes-Benz på RVBW:s depå är en del av ett stort projekt som Daimler Buses har förberett, utvecklat och genomfört intensivt för det schweiziska trafikföretaget sedan mars 2022 med hjälp av kompetenta partners. Det som gör det speciellt är att Daimler Buses levererade både tio eCitaro Solo och var huvudentreprenör för hela eMobilitetssystemet inklusive strömförsörjningsenhet, laddningshantering och ombyggnadsåtgärder.

Idag genomförs den totala överlämningen hos RVBW– där alla projektdeltagare har infunnit sig. ”Det är redan imponerande att se hur alla har arbetat för den gemensamma framgången”, betonar Stefan Kalt och talar samtidigt om ett ”extremt viktigt projekt för RVBW”.

”Ett system med massor av tekniskt kunnande” – Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

”RVBW-projektet är en riktig milstolpe för övergången till elmobilitet i Schweiz.”

Marcel Wolf, ansvarig för offerter på Daimler Buses Schweiz

”RVBW -projektet är faktiskt en riktig milstolpe för övergången till elmobilitet i Schweiz”, menar även Marcel Wolf. Hos den ansvarige chefen för offerter på Daimler Buses Schweiz löpte alla trådar samman. Som projektledare har Wolf samordnat samarbetet mellan tillverkare av laddare och leverantörer av laddningshantering i RVBW-projektet. Eller som Marcel Wolf uttrycker det: ”En projektpartner tog kommandot”.

Samordning är ett av de ord som man hör ofta den här dagen. Men hur såg det ut i praktiken? För RVBW arbetade Wolf som central kontaktperson för alla delar av detta helhetssystem för eMobilitet. Fördelen: Vid frågor behövde transportföretaget inte kontakta de olika tjänsteleverantörerna för sig, utan det räckte med ett samtal.

”Ett system med massor av tekniskt kunnande” – Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

Marcel Wolf, ansvarig för offerter på Daimler Buses Schweiz, samordnade som projektledare samarbetet mellan RVBW, laddartillverkaren och leverantören av laddningshantering.

Och det fanns många frågor under projektets gång, bekräftar Werner Fischer, som är teknikchef på RVBW. För Trafikföretaget Baden-Wettingen behövde nämligen en hel rad specifika problem lösas.

Fischer skrattar och berättar att de under det intensiva samarbetet med Daimler Buses har lärt sig vad förkortningen KSÖ betyder: Kundens särskilda önskemål. ”Jag var imponerad av hur Daimler Buses tog sig an individuella krav och löste de problem som uppstod på ett fackmannamässigt sätt”, lovordar Fischer, ”särskilt med tanke på de många deltagarna i detta projekt.”

För alla aktörer var nämligen inte alltid på plats, utan måste kontaktas digitalt. Daimler Buses samordnade samverkan mellan upp till 20 personer som deltog i projektet.

När det gäller laddningsstrategin har RVBW valt depåladdning. Den schweiziska leverantören Furrer+Frey levererade den nödvändiga strömförsörjningsenheten. Elbussarna laddas via en högeffektskontaktskena på fordonssidan i kombination med en top-down-strömavtagare. Werner Fischer pekar uppåt, där Furrer+Freys teknik tydligt syns under fordonshallens tak.

”Det finns många fördelar med att ladda med strömavtagare”, förklarar Mathis Noisternig, som är ansvarig projektledare på Furrer+Frey. ”All elektronik är samordnad i en enhet. Det sparar plats, allt ser rent och prydligt ut.” Förarpersonalens arbete med att starta laddningen minskar avsevärt med denna teknik. Det räcker med att trycka på en knapp och man slipper att sätta i den klumpiga kontakten.

”Ett system med massor av tekniskt kunnande” – Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

RVBW satsar helt på depåladdning och har för detta ändamål valt en laddningsteknik med högeffektskontaktskena på fordonssidan och kombinerad top-down-strömavtagare.

”Ett system med massor av tekniskt kunnande” – Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

RVBW satsar helt på depåladdning och har för detta ändamål valt en laddningsteknik med högeffektskontaktskena på fordonssidan och kombinerad top-down-strömavtagare.

”Ett system med massor av tekniskt kunnande” – Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

RVBW satsar helt på depåladdning och har för detta ändamål valt en laddningsteknik med högeffektskontaktskena på fordonssidan och kombinerad top-down-strömavtagare.

”Ett system med massor av tekniskt kunnande” – Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

RVBW satsar helt på depåladdning och har för detta ändamål valt en laddningsteknik med högeffektskontaktskena på fordonssidan och kombinerad top-down-strömavtagare.

”Det finns många fördelar med att ladda med strömavtagare.”

Mathis Noisternig, projektledare på Furrer+Frey
”Ett system med massor av tekniskt kunnande” – Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

Mathis Noisternig, projektledare på Furrer+Frey, anser att laddning med laddskena är ett mycket utrymmesbesparande och elegant alternativ.

Kommunikationen mellan fordonet och ledningscentralen löper helt och hållet via ett säkert nätverk. Fordonsdata sparas i ett säkert moln. Här kommer programvaruleverantören för last- och laddningshantering in i leken. När det gäller RVBW är IVU Traffic Technologies en beprövad eMobilitetspartner till Daimler Buses.

”På RVBW har vi tillsammans med Daimler Buses tagit fram en helt ny teknisk lösning för förkonditioneringen, som hitintills inte har funnits någonstans i hela världen”, förklarar Matthias Feldmann, som är projektingenjör på IVU Traffic Technologies Schweiz. Ett ersättningsgränssnitt från OMNIplus ON skickar förkonditioneringskommandot från IVU direkt till fordonet. Feldmann står vid förararbetsplatsen i eCitaro-bussen och pekar på skärmen, som just nu visar den aktuella laddningsnivån.

Kommunikation mellan bussen och laddningsinfrastrukturen via WLAN erbjuder många fördelar, men är också knepig på grund av vissa störningsvariabler. Som en praktisk lösning monterades därför så kallade RFID-taggar på fordonet. "Detta förhindrar att en buss på den vänstra körbanan ansluter till strömavtagaren på den högra körbanan, vilket skulle kunna utlösa en farlig situation", förklarar Wolf.

”Ett system med massor av tekniskt kunnande” – Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

Matthias Feldmann är projektingenjör på IVU Traffic Technologies och har fulländat laddningshanteringen för RVBW efter intensiva testveckor.

”Ett system med massor av tekniskt kunnande” – Nyckelfärdigt helhetssystem för eMobilitet för schweiziska RVBW.

Stickkontakt i stället för fordonsnyckel: symbolisk ceremoni för överlämning i eMobilitetens tidsålder.

När eCitaro-bussen med fulladdade batterier ombord slutligen kör ut från hallen till den soliga gården med ett tyst surrande ljud finns det nästan någonting magiskt i luften. Men vägen till ett lyckat slut på projektet var allt annat än trolleri. För att allt ska kunna fungera smidigt i den dagliga driften hos RVBW genomfördes omfattande tester i förväg och olika problemscenarier studerades.

”Under sommaren 2023 genomförde vi två intensiva testveckor med vårt demonstrationsfordon och ett fordon från en extern kund”, berättar Marcel Wolf. Testerna har utförts i enlighet med datakommunikationsstandarden OppCharge, som säkerställer smidig kommunikation mellan fordonet och laddaren. För datakommunikationen mellan laddaren och IVU:s backend används det standardiserade applikationsprotokollet OCPP (Open Charge Point Protocol). ”Vi optimerade tills allt passade perfekt”, erinrar sig Matthias Feldmann.

”Projektet innehåller mycket teknisk kunskap”, bekräftar Stefan Kalt, som är chef för RVBW, medan han vinkar till alla gäster i den behagligt varmkonditionerade bussen för den avslutande körningen. Och som bekräftelse fortsätter solen att stråla från den schweiziska himlen när eCitaro-bussen glider uppför vägarna till Wettingens kullar.