En olycka för ökad säkerhet.
Omnibus Magasinet

En olycka för ökad säkerhet.

En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

Ansvar förpliktigar. Som knappast någon annan tillverkare har Mercedes-Benz drivit på i frågan om säkerhet för turistbussar. Det gäller även Mercedes-Benz Tourrider. Därför genomfördes ett omfattande krocktest särskilt inför lanseringen i Nordamerika.

Mercedes-Benz Tourrider var tvungen att genomgå många tester före seriestarten. Den är till och med en av få bussar i världen som har genomgått ett krocktest. I ett samtal med Omnibus Magazin blickar projektledaren Orhan Dönmez, testingenjören Peter Schmutz och gruppledaren för exteriören Recep Karakiş tillbaka på utvecklingsfasen för Tourrider och berättar om hur krocktestet gick till och vilka slutsatser som dragits.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

Fordonet dras ut från hallen, i vilken det tidigare noggrant förbereddes för testet.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

Fordonet dras ut från hallen, i vilken det tidigare noggrant förbereddes för testet.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

Projektledaren Orhan Dönmez känner till Mercedes-Benz Tourrider in i minsta detalj. Han använde krocktestet för att verifiera de resultat som beräknades i simuleringen.

Ingen känner Mercedes-Benz Tourrider bättre än Orhan Dönmez. Som projektledare ledde han utvecklingen och utprovningen av turistbussmodellen för den nordamerikanska marknaden – från framtagningen av kravspecifikationen till konstruktionen av de första serietillverkade fordonen. När han tillfrågades om de största utmaningarna under den omkring fyra år långa projektfasen kom den erfarne ingenjören snabbt fram till en händelse som inträffade precis i slutet av utvecklingsfasen: ett krocktest med 25 km/h framåt mot en massiv betongvägg.

”Varken i Europa eller USA är det obligatoriskt att utföra verkliga krocktester på bussar”, förklarar Dönmez. ”Daimler Buses är en av få tillverkare i världen som ändå frivilligt genomför ett verkligt krocktest på nya konstruktioner som Mercedes-Benz Tourrider. Vi vill garantera maximal säkerhet för förare och passagerare och har därför använt krocktestet på Tourrider för att verifiera våra simuleringar i praktiska tester.”

”Daimler Buses är en av de få tillverkare i världen som genomför ett verkligt krocktest av nya busstyper.”

Orhan Dönmez, projektledare för Mercedes-Benz Tourrider

Ett av de få krocktestcentrumen i Europa, vilka är specialiserade på nyttofordon, ligger i Neumünster, norr om Hamburg. Här, på DEKRA Automobil GmbH:s krocktestbana, utsattes en prototypmodell av Mercedes-Benz Tourrider för en frontalkrock mot en stel barriär med 100 procent täckning. Detta innebär att: Fordonets front kolliderade över hela sin bredd mot en massiv betongvägg. Därvid rör det sig om ett internt krocklastfall från Daimler Buses.

Eftersom det till skillnad från för personbilar inte finns några lagstadgade kontrollföreskrifter för krocktester av bussar fastställde utvecklarna på Daimler Buses kriterierna och parametrarna för ett sådant test redan för flera år sedan. Till exempel kollisionshastigheten: Frontalkollisionen med en hastighet på 25 km/h framifrån mot en betongvägg motsvarar den verkliga situationen i vilken föraren visserligen fortfarande bromsar vid färdhastigheten men inte längre kan förhindra kollisionen.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

DEKRA-ingenjören Markus Gärtner riktade in provdockan exakt enligt anvisningarna för att resultaten av kollisionen ska kunna jämföras med tidigare och framtida försök.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

De vita dekalerna på ratten och provdockans ansiktet leder till bättre kontrast och enklare utvärdering av höghastighetskamerornas bilder.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

De vita dekalerna på ratten och provdockans ansiktet leder till bättre kontrast och enklare utvärdering av höghastighetskamerornas bilder.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

Att vissa sätes- och rattpositioner används säkerställer jämförbarhet med tidigare och framtida krocktester.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

Om DEKRA.

DEKRA är en av världens ledande expertorganisationer. Koncernen har omkring 44.000 medarbetare i fler än 50 länder på alla fem kontinenterna. Företaget erbjuder bland annat kvalificerade och oberoende experttjänster inom området för fordonskontroller och sakutlåtanden via skadereglering, industri- och byggnadskontroller, säkerhetsrådgivning samt kontroll och certifiering av produkter och system till utbildningsprogram och tillfälliga arbeten

Före kraschen stod flera dagars förberedelser på programmet. Slutligen blev det bara ett försök och det var nödvändigt att det fungerade. Installering av sensorer, riktning av kameror, noggrann kontroll av vajerns funktion för accelerering av testfordonet, placering av krocktestdockan på förarsätet, exakt inriktning av vinkeln och fixering av händerna med tejp på ratten. Fackmännen på DEKRA hade fullt upp före krocken.

”Under testet filmade höghastighetskameror händelseförloppet i kupén och utifrån i superslow motion”, berättar Orhan Dönmez. Särskilda sensorer mätte upp de accelerationer som påverkade föraren och passagerarna. Mätvärdena från dock-sensorerna ger ytterligare kunskaper om den möjliga skaderisken för föraren vid en sådan frontalkrock.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

Efter flera dagars försöksförberedelser drar en gaffeltruck ut Tourridern till dess slutposition för den sista kontrollen.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

Efter flera dagars försöksförberedelser drar en gaffeltruck ut Tourridern till dess slutposition för den sista kontrollen.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

Glas splittras, plåt och fyrkantsrör böjs, när en turistbuss på 17 ton kolliderar mot ett stillastående hinder.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

DEKRA-ingenjören Carsten Steppan övervakade repblocksdrivningens datorstyrning, som säkerställer den önskade krockhastigheten.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

Front Collision Guard i Tourrider ger ökad säkerhet vid en frontalkrock tack vare en tvärprofil bakom vilken kollisionselementen befinner sig.

Utvärderingarna av krocksensorerna, som är fördelade över hela fordonets längd, visar att enorma krafter verkar på bussen och därmed på föraren och passagerarna redan vid en kollision med en till synes låg hastighet som 25 km/h.

De starkaste krafterna uppträder som förväntat bara millisekunder efter kollisionen i framvagnen i området för förarplatsen. För att ta hänsyn till detta har Daimler Buses utrustat Tourrider med säkerhetssystemet Front Collision Guard. Vid en kollision kan en styv underredesstruktur, på vilken förarsätet är fäst, förskjutas bakåt behovsanpassat. Målet är att föraren därigenom ska få större utrymme för att kunna överleva. Rörelseenergin tas upp av absorberande strukturer i stötfångaren och bakom denna samt i underredet.

Front Collision Guard

Front Collision Guard ger ökad säkerhet vid en frontalkrock tack vare en tvärprofil bakom vilken kollisionselementen befinner sig. Dess absorberande struktur omvandlar krockenergin till deformationsenergi. Tvärprofilen tjänar som ett tillförlitligt underkörningsskydd. Eftersom förarplatsen är monterad på en kraftig ram kan den skjutas bakåt vid en frontalkrock och därmed öka förarens skyddsutrymme.

”På basis av våra utvärderingar kan vi säga att Front Collision Guard med stor sannolikhet bidrar avsevärt till att skydda föraren vid en frontalkrock.”

Peter Schmutz, testingenjör på Daimler Buses

Mätvärdena från sensorerna i krocktest-dockan visar att: Trots den extremt hårda kollisionen låg accelerationsvärdena långt under gränsvärdena. Bilderna från höghastighetskamerorna visar dessutom att trepunktsbältet uppfyller sitt syfte på bästa möjliga sätt. Bältet håller dockans kropp säkert på plats och förhindrar sålunda en kollision mot ratten eller mot instrumentpanelen.

Testingenjör Peter Schmutz är mycket nöjd med krocktestets resultat: ”Utvärderingarna bekräftar det, som vad våra simuleringar redan har visat: På basis av våra utvärderingar kan vi säga att Front Collision Guard med stor sannolikhet bidrar avsevärt till att skydda föraren vid en frontalkrock. I passagerarutrymmet går det knappt att fastställa några skador.” Därmed har Tourrider visat att den är en äkta Mercedes-Benz-produkt inte bara när det gäller åkkomfort och drivning, utan också inte minst när det gäller säkerhet.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

Första lagerinventeringen: Projektledaren Orhan Dönmez (till vänster) och testingenjören Peter Schmutz bedömer de skador som syns vid första anblicken. Den efterföljande utvärderingen av alla mätdata, filmupptagningar och bilder gav användbara resultat.

En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.
En olycka för ökad säkerhet. - En tillbakablick på krocktestet av Mercedes-Benz Tourrider för Nordamerika.

Efter krocktestet bogserar en gaffeltruck tillbaka bussen.