”Fokuset är att ge kunden största fördelarna"
Omnibus Magasinet

”Fokuset är att ge kunden största fördelarna"

Intervju med utvecklingschefen dr Martin Teigeler, chef för Product Engineering på Daimler Buses.

I samband med mobilitetsomställningen erfar bussbranschen en omvälvning med så många olika tekniska aspekter som aldrig förr. Hur hanterar Daimler Buses detta?

Vi förser bussföretagen med Mercedes-Benz eCitaro, ett innovativt fordon som gör det möjligt för dem att framgångsrikt driva på övergången från diesel- till elbussar inom stadsbussområdet. Redan under premiären år 2018 tillkännagav vi att eCitaro fortlöpande kommer att dra nytta av den snabba utvecklingen inom batteriteknik som vi arbetar kontinuerligt med. Sedan slutat av år 2022 kommer de effektiva batterierna av den tredje generationen i form av NMC3-batterierna till användning i eCitaro .

”Kunderna är positivt överraskade över den ökade räckvidden med NMC3-batterierna.”

Dr Martin Teigeler, chef för Product Engineering på Daimler Buses.

Vad utmärker denna nya batterigeneration?

NMC3-batterierna är beprövade litiumjonbatterier. De har celler med en ny högenergetisk NMC-katod och i stället för de prismaformade battericellerna som använts tidigare kommer nu mycket kompakta cylindriska celler till användning. Med denna kombination av förbättrad cellkemi och optimerat batteripaket uppnås en avsevärd ökning av kapaciteten, vilket innebär en betydligt längre räckvidd för eCitaro. Den första feedbacken bekräftar detta, kunderna är positivt överraskade över den längre räckvidden med NMC3-batterierna.

Vilken räckvidd talar vi om här och innebär detta slutet på diskussionen om räckvidd för linjebussar?

För eCitaro solobuss pratar vi om en tillförlitlig räckvidd på 280 kilometer och för ledbussen eCitaro G på 220 kilometer, under batteriets sammanlagda ekonomiska livslängd i båda fallen. Under gynnsamma förhållanden ligger räckvidden till och med på över 300 kilometer, vilket gör att eCitaro klarar största delen av villkoren i linjetrafik med stadsbussar. Genom att använda en bränslecell som Range Extender, som finns tillgänglig till eCitaro i år, når solobussen en räckvidd på ca 400 kilometer. På så sätt kan stadsbussar med dieselmotor slutligen bytas ut utan problem.

Utvecklingen av en tredje batterigeneration, användningen av bränslecellen, kombinationen av batteri och väte som kompletterande energibärare ger intryck av att utvecklingen går i rasande fart.

Detta intryck är riktigt. Vi erfar för närvarande en enormt snabb teknisk utveckling inom hela sektorn för kommersiella fordon och därav följer en snabb förändring av marknaderna. Detta ställer transportföretagen hela tiden inför nya utmaningar och det gäller givetvis också Daimler Buses som tillverkare. Utvecklingen av batterierna för elbussar visar exempelvis hur kort tid det tar att uppnå betydande framsteg, och detsamma gäller även för fordon som är redo för marknaden.

Hur påverkar denna snabba tekniska förändring ditt arbete som utvecklingschef?

Vi har omorganiserat oss helt och hållet på utvecklingsavdelningen för att kunna reagera snabbare på förändringar. Vårt mål är att alltid ligga ett steg före och på detta sätt vara med och utforma och driva utvecklingen framåt på ett avgörande sätt – som Daimler ju alltid har gjort och gör sedan uppfinningen av bilen, lastbilen och bussen. Den nya organisationen är inte ett självändamål för att vidareutveckla tekniken för dess egen skull. Ja, kärnan är förstås innovationer. Men de är alltid ändamålsenliga och behovsorienterade. I fokus står alltid den absoluta nyttan för kunden. De framsteg som uppnåtts i utvecklingen av bussar ska hjälpa bussföretagen att göra deras dagliga verksamhet enklare, mer ekonomisk, effektivare och mer klimatvänlig. Detta är målet för framsteg och gäller för närvarande särskilt för elbussen.

I vad mån gäller detta särskilt för elbussen?

Övergången från diesel- till elbuss är mycket mer än att bara byta från en drivteknik till en annan. Elmobilitet innebär att man tar fram ett helt nytt system, en ny affärsmodell. Här räcker det inte med att bara rikta in sig på fordonet, utan man måste betrakta hela systemet för elmobilitet. Självklart är eCitaro mittpunkten i helheten, men den omfattar så mycket mer.

”Elmobilitet innebär att man tar fram ett helt nytt system, en ny affärsmodell.”

Dr Martin Teigeler, chef för Product Engineering på Daimler Buses.
”Fokuset är att ge kunden största fördelarna" Intervju med utvecklingschefen dr Martin Teigeler, chef för Product Engineering på Daimler Buses.

Kan du beskriva detta närmare?

Vi fokuserar på varje enskild kund och hans eller hennes specifika behov. Det handlar om frågor om hur man kan planera optimala busslinjer, hur man kan organisera strömförsörjningen och hur de bästa laddningscyklerna för den enskilda verksamheten ser ut eller hur verkstadsområdet kan utformas optimalt för verksamheten. Just laddningshanteringen, som säkerställer att varje elbuss når fram i rätt tid och till lägsta möjliga kostnad på sträckan, är av central betydelse. Daimler Buses har det tekniska kunnande som krävs för att förse bussföretagen med bästa möjliga lösningar för driften av deras elbussar. Utvecklingsavdelningens omorganisation är inriktad på att i ett tidigt skede svara på frågan om vad den individuella busskunden behöver i framtiden.

Nyckelordet ”Bästa möjliga lösning” - hur ser det ut inom segmentet regional- och turistbussar? Vart är utvecklingen på väg?

Daimler Buses har ett tydligt mål: Från slutet av detta årtionde vill vi erbjuda helt eldrivna turistbussar för märkena Mercedes-Benz och Setra. Det är ambitiöst, för när det gäller turistbussar är kraven på ett batteridrivet elfordon delvis motstridiga. Å ena sidan behöver vi lång räckvidd i fjärrtrafiken och flexibilitet vid laddning, men samtidigt stor last och stort utrymmesbehov för passagerare och bagage. Även för elturistbussar gäller det att vi är konkreta och strävar efter att erbjuda kunderna bästa möjliga nytta och att vi snabbt kan driva utvecklingen framåt.

”När eldrivna turistbussar ska användas i praktiken måste de klara av det som även dieselbussar kan.”

Dr Martin Teigeler, chef för Product Engineering på Daimler Buses.

Hur står ni er idag?

Daimler Buses har inlett ett samarbete med välrenommerade forskningsinstitut och praktiker om projektet Electrified Coach– förkortat ELCH. När eldrivna turistbussar ska användas i praktiken måste de klara av det som även dieselbussar kan. En viktig faktor för en turistbuss är därför räckvidden, liksom passagerarkapaciteten och den extra lasten för bagaget. Fordonens konstruktionsutrymme bör därför i så stor utsträckning som möjligt motsvara utrymmet i dagens dieselbussar.

Betyder utvecklingen av en elektrisk turistbuss då, att Daimler Buses satsar på batterielektrisk drivning även inom turistbussområdet?

Inte helt och hållet, även här gäller det att den tekniska utvecklingen går mycket snabbt och att tekniska och ekonomiska ramvillkor kan ändras snabbt. Särskilt på längre sträckor ser vi väte i form av en bränslecellsdrift som ett ändamålsenlig alternativ till batterielektrisk drift. Daimler Truck har därför en tvåspårig strategi. Därmed drar vi även fördel av utvecklingen inom lastbilsområdet hos Daimler Truck. Det är ett av de många områden inom koncernen där synergier mellan lastbils- och bussutvecklingen uppstår. Det senare gäller även för den fortsatta utvecklingen inom Euro VII, som vi naturligtvis också driver framåt.