”Oavbrutet ute på vägarna”
Omnibus Magasinet

”Oavbrutet ute på vägarna”

De första eCitaro-bussarna i Danmark imponerar med sin körsträcka och tillförlitlighet.

I FN:s World Happiness Report – gärna även kallad ”Världslyckorapporten” – har Danmark placerats högst upp i åratal. Där är man också glad över de tre första eCitaro-bussarna, som levererades till Tide Bus Danmark under hösten 2021. Sedan dess har de gått tillförlitligt i pendeltrafik på den danska ön Fyn.

”Vi har använt de tre eCitaro-bussarna på uppdrag av FynBus sedan ungefär två år på linje 140 i linjetrafiken mellan städerna Odense och Otterup”, förklarar Morten Boye, som är chef för verkstaden och den tekniska driften hos Tide Bus Danmark. Tillsammans med sin tekniska chef Marco Pedersen har han tagit sig tid att berätta om sina praktiska erfarenheter av elektriska bussar för Mercedes-Benz OMNIBUS Magazine.

”Oavbrutet ute på vägarna” – De första eCitaro-bussarna i Danmark imponerar med sin körsträcka och tillförlitlighet.

År 2021 levererades de första eCitaro-bussarna till Odense i Danmark, där de används i linjetrafik på linje 140 hos Tide Bus.

I det nordiska landet har hållbarhet traditionellt sett stor betydelse. Morten Boye: ”Elektrifieringen av den kommunala lokaltrafiken har därför hög prioritet.” I samband med elektrifieringen av linje 140 fattades beslutet förhållandevis snabbt till fördel för eCitaro. ”Mercedes-Benz eCitaros helhetskoncept övertygade oss direkt. Det som till sist avgjorde valet var batterikapaciteten”, enligt Morten Boye.

Tide Bus tre eCitaro-bussar är utrustade med NMC2-batterier. Dessa har numera ersatts av den ännu effektivare tredje batterigenerationen NMC3.

”Oavbrutet ute på vägarna” – De första eCitaro-bussarna i Danmark imponerar med sin körsträcka och tillförlitlighet.

De tre första eCitaro-bussarna har kört tillförlitligt i pendeltrafik sedan 2021 på den danska ön Fyn – även under de kallaste vinterdagarna.

”Oavbrutet ute på vägarna” – De första eCitaro-bussarna i Danmark imponerar med sin körsträcka och tillförlitlighet.

De tre första eCitaro-bussarna har kört tillförlitligt i pendeltrafik sedan 2021 på den danska ön Fyn – även under de kallaste vinterdagarna.

”Oavbrutet ute på vägarna” – De första eCitaro-bussarna i Danmark imponerar med sin körsträcka och tillförlitlighet.

Tide Bus satsar på en laddningsstrategi med en kombination av nattladdning i depån och mellanladdning, som också sker via plug-in i depån.

Tide Bus på Fyn bevisar på ett imponerande sätt att även den andra batterigenerationen möjliggör långa körsträckor. I pendeltrafiken mellan Odense och Otterup kör elbussarna från Mercedes-Benz dagligen mellan 300 och 400 kilometer per fordon i flera omgångar. Därvid kör eCitaro-bussarna med en genomsnittshastighet på 30 km/h och mer. Alltså betydligt snabbare än i vanlig linjetrafik i städer.

Tide Bus satsar på en laddningsstrategi med en kombination av nattladdning i depån och mellanladdning, som också sker via plug-in i depån. ”Var och en av de tre bussarna har vid det här laget kört ungefär 200.000 kilometer – och det utan nämnvärda störningar”, berättar Marco Pedersen. ”eCitaro-bussarna har körts nästan oavbrutet sedan starten 2021.”

”Sideguard Assist och Preventive Brake Assist är mycket fina funktioner.”

Marco Pedersen, teknisk chef på Tide Bus Danmark

Även chaufförerna är nöjda med elbussarna, betonar Tide Bus. ”Chaufförerna är mycket nöjda med eCitaro-bussarna”, berättar Marco Pedersen. Bussen går bra att köra, dessutom är busschaufförerna glada över elbussens tysta gång och lovordar klimatiseringen.

Chaufförernas komfort blir perfekt med hjälp av de inbyggda hjälpsystemen. Elbussarna är bland annat utrustade med den aktiva dödvinkelassistenten Sideguard Assist samt med bromsassistenten Preventive Brake Assist. ”Detta var nytt för oss på den tiden”, säger Marco Pedersen, som beskriver hjälpsystemen som ”mycket fina funktioner”, som ger ännu högre säkerhet i busstrafiken.

”Oavbrutet ute på vägarna” – De första eCitaro-bussarna i Danmark imponerar med sin körsträcka och tillförlitlighet.

Elbussarna från Mercedes-Benz är bland annat utrustade med den aktiva dödvinkelassistenten Sideguard Assist samt med bromsassistenten Preventive Brake Assist.

”Oavbrutet ute på vägarna” – De första eCitaro-bussarna i Danmark imponerar med sin körsträcka och tillförlitlighet.

Marco Pedersen, teknisk chef på Tide Bus Danmark.

”Oavbrutet ute på vägarna” – De första eCitaro-bussarna i Danmark imponerar med sin körsträcka och tillförlitlighet.

Morten Boye, som är chef för verkstaden och den tekniska driften på Tide Bus Danmark.

”Oavbrutet ute på vägarna” – De första eCitaro-bussarna i Danmark imponerar med sin körsträcka och tillförlitlighet.

OMNIplus-utbildningen tillhandahöll en perfekt inkörsport för chaufförerna. Tide Bus Danmark har också genomfört studiegrupper för verkstadspersonalen för att göra dem redo att arbeta med elbussen. Tide Bus förlitar sig på serviceavtalen med OMNIplus för underhålls- och verkstadstjänsterna. Dessutom använder bussföretaget de digitala tjänsterna från OMNIplus ON, med vars hjälp bussföretaget hanterar övervakningen.

Lyckliga passagerare, nöjda bussoperatörer och busschaufförer, som älskar att köra sina bussar – eCitaro-bussarna på Fyn bidrar till, att Danmarks topplats i Världslyckorapporten befästs ytterligare.