”Ett helt vanligt företag”
Omnibus Magasinet

”Ett helt vanligt företag”

Framgångsrik användning av eCitaro på landsbygden.

Skolskjutsar? Fjärrtrafiklinjer? Dessutom i en glesbefolkad region? Först låter det inte som perfekta förutsättningar för användning av elbussar. Men Stefan Lösel har en helt annan uppfattning: ”Överallt, där man har skolskjutsar på landsbygden, är användningen av elbussar idealisk.” Vd:n för transportbolaget Ludwigslust-Parchim mbH (VLP) satsar därvid helt och hållet på eCitaro från Mercedes-Benz – och detta med stor framgång.

”Ett helt vanligt företag”

På väg i ett vidsträckt land: VPL:s bussar trafikerar 172 linjer.

”Ett helt vanligt företag”

Fördelat i landstinget: VLP:s bussar kommer att användas på 13 olika verksamhetsplatser.

”Ett helt vanligt företag”
”Ett helt vanligt företag”

Lösel är helt övertygad om att eCitaro är förutbestämd för linjetrafik på landsbygden. Landstinget Ludwigslust-Parchim, där VLP:s eCitaro är ute på vägarna, präglas nämligen av lantligheten. Tysklands till ytan näst största landsting ligger i södra Mecklenburg-Vorpommern. Med sina 223.500 invånare har man en befolkningstäthet på endast 45 invånare per kvadratkilometer, fördelat på många mindre samhällen. Den här bosättningsstrukturen och det vidsträckta linjenätet ställer på motsvarande sätt höga krav på elbussarnas räckvidd.

Stefan Lösel leder oss genom depån i Hagenow, där 33 bussar från VLP är stationerade. Sammanlagt är vagnparken fördelad på 13 driftställen. Av dessa trafikeras 172 linjer i landstinget, inklusive anropsbussar, som kör cirka 50 miljoner kilometer per år schemalagt med tidtabeller. Av de sammanlagt 200 bussarna utgörs 45 av eCitaro. Därmed är nästan en fjärdedel av vagnparken elektrifierad.

Skolskjutsarna är en central del av VLP:s bussutbud. Därför har Inter Star Eco-sätena i eCitaro-elbussarna dessutom utrustats med tvåpunktsbälten. Under körningen kan passagerarna använda det kostnadsfria Wi-Fi-nätverket ombord eller ladda sina mobilteleapparater via USB-uttag. ”Mercedes-Benz har försett våra bussar med tillbehör, som tidigare inte fanns i eCitaro”, säger Stefan Lösel, som glädjer sig över denna skräddarsydda utrustning. Hans bussförare uppskattar också fordonen: ”Våra förare kör numera hellre på el än på diesel.”

”Ett helt vanligt företag”

Skräddarsytt: Inter Star Eco-sätena i eCitaro har utrustats med tvåpunktsbälten för VLP.

”Ett helt vanligt företag”

”Elbussar är det bästa som kan hända dig som bussföretag på landet.”

Stefan Lösel, vd för trafikbolaget Ludwigslust-Parchim

Den här elen här i Nordtyskland kommer till stor del från förnybara energikällor, framför allt naturligtvis från vind- och solkraft. ”Mecklenburg-Vorpommern kunde redan 2013 som det första förbundslandet täcka sitt elbehov med förnybar energi”, konstaterar Lösel. Den varierande tillgången på förnybar energi leder till, att eltillförseln till vissa anläggningar tillfälligt måste minskas på grund av den eftersläpande nätutbyggnaden, med motsvarande kompensationsbetalningar till operatörerna. ”Det leder i sin tur till höga elpriser och ekonomisk belastning för konsumenterna i det lokala distributionsnätet.”

Det är här som VLP:s elbussar kommer in i bilden. Sektorkoppling är trollformeln, alltså sammankopplingen av energi- och trafiksektorerna. För den lokalt producerade elen från vindkraft utgör elbussarna en idealisk avnämare på plats. ”Vi har vindkrafts- och solcellsparkerna här och med hjälp av eCitaro kan elen användas på ett meningsfullt sätt på plats”, säger Lösel. Enligt VLP:s vd är det från denna utgångspunkt till och med bättre att använda elmobiliteten på landsbygden än i stan.

”Ett helt vanligt företag”

Trollformeln sektorkoppling: Tack vare eCitaro kan elen från förnybara källor användas på ett meningsfullt sätt direkt på plats.

/content/dam/mbo/markets/common/brand/omnibus-magazin/a-very-normal-business/images/content/om23-teaser-content-a-very-normal-business-06.jpg

Trollformeln sektorkoppling: Tack vare eCitaro kan elen från förnybara källor användas på ett meningsfullt sätt direkt på plats.

/content/dam/mbo/markets/common/brand/omnibus-magazin/a-very-normal-business/images/content/om23-teaser-content-a-very-normal-business-06.jpg

Trollformeln sektorkoppling: Tack vare eCitaro kan elen från förnybara källor användas på ett meningsfullt sätt direkt på plats.

/content/dam/mbo/markets/common/brand/omnibus-magazin/a-very-normal-business/images/content/om23-teaser-content-a-very-normal-business-06.jpg

Trollformeln sektorkoppling: Tack vare eCitaro kan elen från förnybara källor användas på ett meningsfullt sätt direkt på plats.

”Ett helt vanligt företag”

Köp el vid förmånliga tider: VLP:s eCitaro kan laddas mellan rusningstiderna.

Linjeplaneringen på VLP präglas alltså av de typiska skolskjutsarna, vilket man också känner igen från andra regioner i Tyskland.. För VLP innebär detta för eCitaro när det gäller utnyttjandet av fordonen: ca 90 kilometer på förmiddagen, sedan tre till fyra timmars paus, och ytterligare 130 kilometer på eftermiddagen. Bussarna kör med en genomsnittshastighet på 40 km/h och avståndet mellan hållplatserna ligger i genomsnitt på tre kilometer. ”Busstrafik ute på landet”, säger Lösel och skrattar.

Lösel är i grunden utbildad miljöingenjör och har enligt egen utsago utvecklats till en ”entusiast för energiekonomi”, när han arbetar med elbussar. ”eCitaro-bussarna laddas på natten och sent på förmiddagen mellan de båda rusningstiderna”, förklarar han. Därigenom kan VLP utnyttja de tider på dagen, då det är gynnsamt att köpa el från förnybara källor. Dessutom kan topparna i solcellernas och vindkraftens produktion utnyttjas och energin därmed köpas in till lägre priser. Samtidigt kan även laddningseffekten vara låg, eftersom laddningen tar flera timmar, vilket har gynnsam inverkan på batteriets livslängd. Nu är även det stora antalet utspridda depåer meningsfullt, eftersom elbussarna har så korta avgångs- och ankomsttider och därmed får tillräckligt med tid för laddning och förkonditionering.

”Elbussar kan användas överallt, där bussar används för skolskjutsarna.”

Stefan Lösel, vd för trafikbolaget Ludwigslust-Parchim

VLP använder dessutom tjänster från OMNIplus ON för managementsystemet för vagnpark. Med hjälp av gränssnittet Data Package plus får man som bussföretag tillgång till FMS-standarddata för eCitaro och får mera drift- och användningsinformation. På detta sätt kan alla viktiga fordonsdata analyseras på ett fackmannamässigt sätt och användningen såväl som laddningen av elbussarna kan planeras och styras på bästa möjliga sätt. I nära samarbete med Daimler Buses samarbetspartner IVU har planeringen av användningen och en komplex depåadministrering utvecklats. Allt detta tillsammans gör det möjligt att ladda eCitaro på bästa möjliga sätt och skicka iväg den väl förberedd.

”Ett helt vanligt företag”

Det går till och med bättre att köra elbussar på landsbygden än i stan, menar VLP:s vd Stefan Lösel.

”Ett helt vanligt företag”
”Ett helt vanligt företag”
”Ett helt vanligt företag”

Resultatet? eCitaro ger inte bara körglädje hos VLP, utan bevisar genom det genomtänkta användningskonceptet, att den utan problem kan användas på regionalbusslinjer. Och som om detta inte vore nog: Med hjälp av elbussar kan man också spara pengar. ”Om man köper in el på bästa möjliga sätt på energimarknaden och kombinerar det med handel med växthusgaskvoter, kan man till och med få ett negativt elpris”, förklarar Stefan Lösel. Stefan Lösel har räknat ut att de sammanlagda ägandekostnaderna (TCO, från engelska Total Cost of Ownership) för VLP – med hänsyn tagen till subventionerna – för närvarande ligger under kostnaderna för en dieselbuss. Stefan Lösel är övertygad om, att ”Elbussar i fjärrtrafik är en helt normal affär”, och ger därför ett råd: ”Ställ om nu!”