Elbussbatteriernas andra liv.
Omnibus Magasinet

Elbussbatteriernas andra liv.

Intervju med Julia Stolz, chef för Product Management and Services, och hennes team.

Vad ska man göra med de förbrukade batterierna från elbussen? Återvinna dem på ett miljövänligt sätt eller hellre hitta en ny användning? För att skapa ett hållbart ekonomiskt kretslopp har Daimler Buses flera lösningar på plats.

Livscykelanalysen för en eCitaro sett över en hel livscykel är redan bättre än för en konventionell buss. Men CO2-avtrycket kan optimeras ytterligare. Till exempel genom att återanvända de gamla batterierna på ett vettigt sätt. Tidningen Mercedes-Benz Omnibus har frågat tre hållbarhetsexperter på Daimler Buses hur det kan gå till.

Elbussbatteriernas andra liv. – Intervju med Julia Stolz, chef för Product Management and Services, och hennes team.

Arbetar med konkreta lösningar för hur elbussbatterier ska få nytt liv: Paula Rocha Schubert, Sarina Bögel och Julia Stolz (från vänster till höger)

Elbussbatteriernas andra liv. – Intervju med Julia Stolz, chef för Product Management and Services, och hennes team.

Ser stor ekonomisk potential för användning av uttjänta elbussbatterier: Julia Stolz, Product Management and Services på Daimler Buses.

Batteritekniken är ju en avgörande faktor för en elbuss livslängd. Hur hanterar Daimler Buses detta hållbarhetsarbete?

Julia Stolz: Övergången från dieselbuss till elbuss är mer än ett byte av drivteknik. Det innebär att man går in i ett helt nytt system. I detta helhetssystem för eMobility är eCitaro visserligen den centrala byggstenen, men på Daimler Buses satsar vi på en helhetslösning. För batterierna betyder det konkret att de efter användning, deras första liv så att säga, kan användas en andra gång.

Pratar vi om att återvinna batterier?

Sarina Bögel: Det också, men inte i första hand. Vi har analyserat och bedömt olika återvinningsmetoder, och vi har certifierade partner som vi kan använda för att redan idag återvinna uttjänta fordonsbatterier. Där lägger vi ribban högt och har ställt upp interna standarder inom Daimler Buses som går längre än att uppfylla lagstadgade villkor. Även om det för närvarande är tekniskt möjligt att återvinna batterierna, är det inte alltid den bästa lösningen sett över hela livscykeln. Vi strävar därför primärt efter en Second Life-användning för våra högspänningsbatterier.

Batterierna får alltså nytt liv kan man säga?

Paula Rocha Schubert: Precis! I en Second Life-användning kan råmaterial och andra material som är bundna till batteriet användas längre. Efter den avsedda driften i elbussen ligger den återstående kapaciteten fortfarande på ca 80 procent. Det är för lite för fortsatt användning i fordonet, eftersom den nödvändiga räckvidden inte längre kan garanteras, men kapaciteten är mer än tillräcklig att användas som stationär lagringslösning. Särskilt NMC-tekniken hos de batterier som används i eCitaro är idealisk för sådan Second Life-användning.

Elbussbatteriernas andra liv. – Intervju med Julia Stolz, chef för Product Management and Services, och hennes team.

Slår ett slag för användning av batteri under deras hela livslängd: Sarina Bögel, Circular Product Management & Engineering på Daimler Buses.

Har ni redan praktisk erfarenhet av att använda batteriet som stationär lagring?

Paula Rocha Schubert: Den stationära lagringen möjliggör utjämning av belastningstoppar och även fortsatt drift vid strömavbrott samt försörjning av den offentliga laddningsinfrastrukturen. Lagringen i pilotprojektet har en kapacitet på cirka 500 kWh och består av ca 20 batteripaket, som tidigare har använts i eCitaro för testkörningar på tusentals kilometer. Den stationära lagringen möjliggör återvinning av energi från spårvagnsdriften. Med strömmen som lagras på detta sätt kan elbussar laddas igen.

Julia Stolz: I den här Second Life-användningen kommer man mycket nära målet för en cirkulär ekonomi: Först kommer användningen av elbussar för en ren linjetrafik, sedan vidareanvändningen av de använda batterierna från bussarna för laddningsinfrastrukturen, och slutligen laddningen av elbussarna med ström lagrad i dessa batterier. Denna typ av batterianvändning över hela livscykeln är mycket bra ur både miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

”I Second Life-användningen kommer vi väldigt nära målet med en cirkulär ekonomi.”

Julia Stolz, chef för Product Management and Services på Daimler Buses
Elbussbatteriernas andra liv. – Intervju med Julia Stolz, chef för Product Management and Services, och hennes team.

Argumenterar för elbussbatterier som stationär lagring, till exempel i depåer: Paula Rocha Schubert, Circular Product Management & Engineering på Daimler Buses.

Vilka andra användningsområden finns det för batterierna i en eCitaro i form av sådan Second Life-användning?

Paula Rocha Schubert: Gamla batterier från eCitaro kan till exempel användas som tillfällig lagringsplats för vind- eller solkraftparker, något som vi vill prova i ett fortsatt samarbete. I det projektet kommer en ny form av stationär lagring att användas. Målet är att genom så kallad ”Peak Shaving” fånga upp belastningstoppar i elförbrukningen, och även toppar i elproduktionen.

Elbussbatteriernas andra liv. – Intervju med Julia Stolz, chef för Product Management and Services, och hennes team.

Julia Stolz med team: Experter på Daimler Buses inom områdena eftermarknad, produkthantering för högspänningsbatterier och stationära lagringslösningar.

”Vi är pionjärer inom detta område.”

Paula Rocha Schubert, Circular Product Management & Engineering på Daimler Buses

Så man kan tänka sig många användningsområden i framtiden?

Paula Rocha Schubert: Den tekniska utvecklingen går snabbt här, och jag är säker på att vi kommer att se många andra områden för Second Life-användning. Vi är pionjärer inom det här området, vilket naturligtvis gör helheten väldigt spännande. Dessutom är eMobility ett område som förändras mycket snabbt.

Sarina Bögel: Därför vill vi på Daimler Buses inte bestämma oss för en enstaka möjlighet till återanvändning. Vårt mål är att snabbt kunna reagera på marknadens förändringar och tillgången till olika tekniker. För varje ny teknik måste naturligtvis även kundnyttan stå i fokus.

Elbussbatteriernas andra liv. – Intervju med Julia Stolz, chef för Product Management and Services, och hennes team.

Från gatan till energilagringsenheten: Batterierna från Mercedes-Benz eCitaro kan efter användningen som traktionsbatterier i bussen få ett andra liv som stationära energilagringsenheter.

Elbussbatteriernas andra liv. – Intervju med Julia Stolz, chef för Product Management and Services, och hennes team.

Från gatan till energilagringsenheten: Batterierna från Mercedes-Benz eCitaro kan efter användningen som traktionsbatterier i bussen få ett andra liv som stationära energilagringsenheter.

Elbussbatteriernas andra liv. – Intervju med Julia Stolz, chef för Product Management and Services, och hennes team.

Från gatan till energilagringsenheten: Batterierna från Mercedes-Benz eCitaro kan efter användningen som traktionsbatterier i bussen få ett andra liv som stationära energilagringsenheter.

”För varje ny teknik måste naturligtvis även kundnyttan stå i fokus.”

Sarina Bögel, Circular Product Management & Engineering på Daimler Buses

Hur ser den planeringen ut framåt för Daimler Buses?

Julia Stolz: Vid elektrifiering tittar vi på elbussen med alla dess delar samt hela livscykeln. Det handlar om allt från bättre användbarhet av regenerativa strömkällor till driften av elbussar, användning av solcellsanläggningar i depån, intelligent laddningshantering och Second-Life-lösningar för återanvändning av batterier. Detta kretslopp gör elbussen till en riktig mästare inom ekologi och lönsamhet.