Fokus på laddningsinfrastruktur.
Omnibus Magasinet

Fokus på laddningsinfrastruktur.

Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Att lyssna på kunderna och att genomföra den individuellt passande lösningen för laddningsinfrastrukturen är det framgångsrecept som Daimler Buses använder för att stödja sina kunder vid omställningen från diesel- till elbussar. Exemplet Schlienz-Tours visar tydligt hur särskilt medelstora kunder kan dra nytta av experternas specialkunskaper om e-mobilitet hos Daimler Buses Solutions.

Medan det står: tanka fullt och kör iväg på dieselbussen, är systemet för elektromobilitet mera komplext men erbjuder också fler möjligheter för att optimera det. På bussföretaget Schlienz-Tours i Baden-Württemberg, där två eCitaro G ledbussar och en eCitaro solobuss kommer att användas till en början, är ämnena laddningsinfrastruktur och laddningshantering särskilt viktiga.

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.
Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Trafikchefen Melina Winter samordnar laddningshanteringen på Schlienz-Tours.

Melina Winter, trafikchef på Schlienz Tours: ”Den största skillnaden vid omställningen till elbussar är att det nu står: tanka inte utan ladda.” Och här spelar tidsfaktorn en viktig roll, för elbussarnas laddningstider måste vara välplanerade. ”Med hjälp av programvaran för laddningshantering kan vi bestämma, när vilka bussar skall stå vid laddningsstationen och hur länge, för att de skall vara förkonditionerade i tid för driftstarten.”

”I nära dialog med kunden gällde det att ta fram en laddningslösning som är skräddarsydd för Schlienz-Tours individuella behov”, förklarar Marc Ehrhard, när han beskriver det speciella tillvägagångssättet. Ehrhard är tillsammans med kollegan Aleksander Stelmaszczyk ansvarig för laddningsinfrastrukturen i Daimler Buses Solutions arbetsgrupp. ”Därvid gäller det också, vilka partner som det är bäst att samarbeta med, för att genomföra detta ekonomiskt och tekniskt”, tillägger Stelmaszczyk.

Här lönar sig hela Daimler Buses tekniska kunnande. ”Vi har många erfarenheter från många olika projekt. Dessutom känner vi förstås våra produkter både inifrån och utifrån och har tillgång till helt olika partners för laddningsteknik och programvara för laddning”, sammanfattar Elias Mex, ansvarig projektledare på Daimler Buses, fördelarna för kunden.

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Marc Ehrhard, projektledare på Charge Infrastructure & Charge Management, har i nära dialog med kunden tagit fram en laddningslösning som är skräddarsydd för Schlienz-Tours individuella behov.

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Aleksander Stelmaszczyk, projektledare för Charge Infrastructure & Charge Management, är ansvarig för laddningsinfrastrukturen inom Daimler Buses arbetsgrupp.

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

IT-experten Aleksander Stelmaszczyk och projektledaren Elias Mex (från vänster till höger) från Daimler Buses har följt planeringen och införandet av laddningsinfrastrukturen för Schlienz-Tours från början till slut.

Det är också e-mobilitetsrådgivaren Elias Mex, som håller sig uppdaterad om alla projektsteg på Schlienz-Tours. ”Som huvudentreprenör samordnar vi samarbetet mellan tillverkare av laddare och leverantörer av laddningshantering å ena sidan och Schlienz-Tours å andra sidan, och detta till dess att allt fungerar. Om det finns öppna frågor, har kunden alltid oss som samtalspartner och vet, att han kan kontakta oss när som helst. Det är en enorm fördel”, betonar Marc Ehrhard.

Melina Winter uppskattar också det nära utbytet med specialisterna. ”Vi får alltid de senaste uppdateringarna, så att vårt system alltid är aktuellt. Via OMNIplus ON Online-portalen har vi alltid kontroll över vad eCitaro förbrukar vid vilken tidpunkt och på vilket vägavsnitt.”

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Två laddare i Axon-modellserien med sex laddningspunkter erbjuder en sammanlagd laddeffekt på 360 kW.

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Två laddare i Axon-modellserien med sex laddningspunkter erbjuder en sammanlagd laddeffekt på 360 kW.

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Två laddare i Axon-modellserien med sex laddningspunkter erbjuder en sammanlagd laddeffekt på 360 kW.

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Två laddare i Axon-modellserien med sex laddningspunkter erbjuder en sammanlagd laddeffekt på 360 kW.

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Laddstolparna kommer från Ekoenergetyka, som Daimler Buses har ingått ett ramavtal med.

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Laddstolparna kommer från Ekoenergetyka, som Daimler Buses har ingått ett ramavtal med.

Daimler Buses samarbetar med flera strategiska partners, med vilka man har ingått ramavtal. Medelstora bussföretag har således automatiskt nytta av attraktiva villkor, som i regel annars bara är tillgängliga för större företag. För Schlienz-Tours är detta tillverkaren av laddare Ekoenergetyka och leverantören av laddningshantering SINOS.

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Arbetsgruppen på Daimler Buses övervakar installationsarbetena för laddarna på plats tillsammans med partner.

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Arbetsgruppen på Daimler Buses övervakar installationsarbetena för laddarna på plats tillsammans med partner.

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Danilo Djokic, driftchef på Schlienz-Tours, ansvarar för att linjedriften löper smidigt.

För Schlienz-Tours är det enkelt: det skräddarsydda konceptet lönar sig. ”Vi är ett privat bussföretag och måste tjäna pengar på våra bussar”, betonar Danilo Djokic, driftchef på Schlienz-Tours. ”E-bussar är visserligen dyrare att anskaffa än dieselbussar men de är billigare i drift och med systemet för laddningshantering kan vi optimera detta ytterligare.” Värdena för laddningstid, laddningseffekt och förbrukning gör kostnaderna för den dagliga driften synliga och hjälper bussföretaget med att hålla kostnaderna under kontroll. ”Nu vet vi ännu bättre vart våra pengar tar vägen. Det är en fördel med elbussdriften, som vi inte hade räknat med i början."

Även Schlienz-Tours hade kundspecifika krav för laddningsinfrastrukturen. ”Vår önskan var, att kunna få tillgång till laddarnas data var som helst, för att när som helst kunna övervaka eCitaros laddningsnivå”, förklarar Melina Winter. I den lösning som genomförts med SINOS används en LTE-router med eget SIM-kort i stället för en nätverkskabel. Därmed kan Schlienz-Tours komma åt uppgifter direkt – på ett helt säkert sätt och från alla terminaler som är godkända för detta. ”Detta system har vi utvecklat helt och hållet på nytt”, säger Aleksander Stelmaszczyk. ”Det är verkligen något speciellt och övervinner många hinder med tanke på kundens nätverksinfrastruktur, vilka vi tack vare LTE-routern kunde undvika på ett elegant och enkelt sätt.”

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Tack vare den senaste generationens kraftfulla NMC3-batterier kan alla linjer trafikeras med eCitaro trots krävande topografi.

Fokus på laddningsinfrastruktur. – Hur Schlienz-Tours drar nytta av skräddarsydda laddningslösningar för elbussar.

Laddningsprogrammets användargränssnitt ger en översikt över lediga och upptagna laddare respektive laddningspunkter samt laddningsnivån (SoC) i elbussens högspänningsbatterier.

”Denna lösning innebär verkligen en enormt stor förenkling och sparar in många arbetstimmar för vår IT-avdelning”, säger Melina Winter. Enligt Aleksander Stelmaszczyk är Schlienz-Tours en verklig pionjär i branschen.

Även programvaruapplikationens användargränssnitt har utformats helt enligt Schlienz-Tours önskemål. Det visar lediga och upptagna laddare respektive laddningspunkter. Batteriernas aktuella laddningsnivå kan avläsas för varje fordon för sig. Det är också möjligt att analysera laddningsförloppen grafiskt och i tabellform från start- och stopptiderna via State of Charge (SoC) till laddarens effekt eller temperatur.

Så vad är hemligheten bakom framgången med en fungerande laddningsinfrastruktur? ”Vi talar med kunden och vet sedan vad han behöver och hittar den bästa lösningen”, säger eMobility-experterna på Daimler Buses samstämmigt.