Säkerheten har företräde.
Omnibus Magasinet

Säkerheten har företräde.

Säkerhets- och assistanssystem garanterar högsta möjliga säkerhet.

Active Brake Assist 6, Sideguard Assist 2 eller Frontguard Assist och Traffic Sign Assist – de nya säkerhets- och assistanssystemen från Daimler Buses stod i centrum för evenemanget ”Driving Experience 2024” i Madrid i mitten av mars. På motorsportbanan Circuito del Jarama nära Madrid kunde deltagarna själva sätta sig bakom ratten på de senaste Mercedes-Benz-bussarna för att uppleva de olika assistans- och kamerasystemens effektiviteterna.  

Dessutom kunde man få en uppfattning om de nya körningssystems prestationsförmåga i Mercedes-Benz-bussarna eCitaro, Intouro K hybrid och dylika. Direkta presentationer samt en visning av utvärderingen och analysen av fordonsdata i realtid med hjälp av managementsystemet för vagnparker OMNIplus ON avrundade evenemangets program, som varade i flera dagar.  

Mercedes-Benz bussar är inte bara tekniskt ledande när det gäller teknik och lönsamhet, utan även säkerheten har alltid spelat en framträdande roll i företaget. Under årtionden har Daimler Buses satt standarden för säkerhetstekniken och alltid ställt den vid varje tillfälle bästa möjliga tillgängliga tekniken till förfogande i sina bussar långt innan lagstadgade bestämmelser införts. Senast presenterades en mängd nya assistanssystem på Busworld Europe 2023 i Bryssel, från Active Brake Assist 6 via Traffic Sign Assist, Sideguard Assist 2 och Frontguard Assist till MirrorCam och 360°-kamerasystem.

Säkerheten har företräde. – Säkerhets- och assistanssystem garanterar högsta möjliga säkerhet.

En föregångare när det gäller säkerhet: Intouro K hybrid, eCitaro och Tourismo på Circuito del Jarama i Madrid.

”Våra nya säkerhetssystem utgör den nya standarden för alla fordonsvarianter och innebär högsta möjliga säkerhet för Mercedes-Benz stads-, långfärds- och turistbussar.”

Till Oberwörder, chef för Daimler Buses.
Säkerheten har företräde. – Säkerhets- och assistanssystem garanterar högsta möjliga säkerhet.

Även i Madrid: eCitaro fuel cell, vår elbuss med bränslecell som Range Extender.

För att öka säkerheten i trafiken ytterligare, särskilt för mer oskyddade trafikanter såsom cyklister och fotgängare, föreskriver EU:s aktualiserade ”General Safety Regulation” (GSR) en hel rad förarassistanssystem för nyregistrerade bussar från och med juli 2024. Hit hör bland annat dödvinkelassistent på passagerarsidan och framför fordonet för avkänning av närområdet, vägmärkesigenkänning för hastighetskontroll, trötthetsvarnare, kontrollsystem för däcktrycket, backövervakning, en ljusimpuls vid nödbromsning samt ett gränssnitt för en alkotestare (Alcohol Interlock).

Dessa intelligenta elektroniska assistenter bidrar till att ögonblick av oaktsamhet i möjligaste mån inte kommer att leda till allvarliga konsekvenser, vilket gynnar både bussförare och passagerare, men även alla andra trafikanter, oavsett om de kör personbil, cyklar eller går fots i trafiken. Med sina assistanssystem uppfyller Daimler Buses högre krav än de krav som ställs av EU och utvidgar säkerhetsfunktionerna delvis till och med betydligt utöver den omfattning som krävs av GSR från och med 2024.

Säkerheten har företräde. – Säkerhets- och assistanssystem garanterar högsta möjliga säkerhet.

Intelligenta elektroniska hjälpmedel för föraren: MirrorCam och 360°-kamerasystem på förarplatsen i Tourismo.

”I GSR föreskrivs en hel rad förarassistanssystem för nyregistrerade bussar från och med juli 2024.”

René Bruintjes, Daimler Buses projektledning GSR
Säkerheten har företräde. – Säkerhets- och assistanssystem garanterar högsta möjliga säkerhet.

MirrorCam och 360°-kamerasystemet hjälper föraren vid svängning och rangering i trånga utrymmen samt vid backning.

En höjdpunkt i Madrid var MirrorCam. Bakom ratten på bussarna i praktisk handling i trafiken och på definierade körsträckor – både på racerbanan Circuito del Jarama och på allmänna vägar – kunde deltagarna bokstavligen själv erfara, vilka fördelar som tillvalet 360°-kamerasystem eller den nya, likaså valfria MirrorCam, ger när det gäller högre säkerhet.