Driftsekonomi
Nya eCitaro fuel cell

Driftsekonomi

Kostnadseffektivt i stor skala och i detalj: Mercedes-Benz har anpassat eCitaro fuel cell helt och hållet efter driftsekonomin. Från komponentval till energihantering, från hur enkelt det är att utföra service och reparationer till digital övervakning av förbrukningen. Från vätesystemets utformning till antalet passagerarplatser. För din och miljöns skull. Upptäck ekonomifaktorn för långa sträckor nu.

eCitaro fuel cell – så sparar du på resurserna. Som huvudsaklig energikälla använder den den jämförelsevis billiga batterikraften, medan den dyrare vätgasen används mycket effektivt. Med den intelligenta driftstrategin kan vätgasförbrukningen reduceras till ett minimum beroende på den dagliga användningen och räckviddskraven. Allt detta möjliggör krävande rutter utan laddning till jämförelsevis låga kostnader och hög passagerarkapacitet. Den nya batterigenerationen NMC3 höjer prestandan, liksom den integrerade värmestyrningen, som använder spillvärmen från bränslecellen för temperaturreglering i passagerarutrymmet på vintern och därmed sparar energi för klimatanläggningen. Ytterligare en fördel: Medan batterierna laddas på depån kan kupén förklimatiseras till önskad temperatur på distans – via telematikfunktionen. Det innebär att energin för den nödvändiga klimatiseringen vid körningens början inte tas från batteriet.

Beprövade komponenter bidrar till tillförlitligheten hos eCitaro fuel cell. Chassi, kaross, passagerarutrymme och förararbetsplats – i stort sett identiska med Citaro och eCitaro, beprövade tusentals gånger. Vid skador eller reparationer finns reservdelar tillgängliga snabbt och kostnadseffektivt. Samtidigt har Mercedes-Benz konsekvent anpassat eCitaro fuel cell så att den är enkel att serva – vilket ger högre tillgänglighet och lägre kostnader. Alla komponenter som är monterade på taket är lättillgängliga via serviceluckor som kan öppnas brett. Delade takkantslister kan tas bort. Även inom vätetekniken används beprövade och därmed tillförlitliga komponenter. Toyotas beprövade andra generationens bränslecell för tunga laster säkerställer till exempel en mycket effektiv drift. Samtidigt möjliggör vätgaskomponenternas och batteriernas fördelaktiga viktfördelning ett stort antal passagerarsäten, upp till 78 i solobussen och upp till 128 i ledbussen – en viktig faktor vid beräkningen av driftsekonomin.

OMNIplus, Europas största servicenät för bussar, hjälper dig med allt som rör reparation och underhåll av din buss. Oavsett om det gäller serviceavtal, personalutbildning eller reservdelsservice – med OMNIplus kan du optimera driftsekonomi i din Mercedes-Benz eCitaro fuel cell ytterligare. Och med den integrerade IT-fordonsinfrastrukturen i den internationella ITxPT-standarden är du även rustad för affärsutmaningar inom det digitala konnektivitetssegmentet – alla nödvändiga komponenter finns redan ombord som standard. I OMNIplus ON-portalen i övervakningsmodulen kan inte bara förbrukning, laddningsnivå och räckvidd för batterierna övervakas i realtid, utan även vätgastankarnas påfyllningsnivå eller den aktuella bränslecellsförbrukningen. Med den detaljerade förbrukningsanalysen för varje enskilt fordon bidrar den digitala servicevärlden från OMNIplus ON också till en mycket ekonomisk drift av din vagnpark.