Den ansvarlige person, som defineret i databeskyttelsesforordningen ("DSGVO"), er:

Mercedes-Benz Danmark A/S
Postbox 130
DK-0900 København C
Danmark

databeskyttelse@daimler.com

Som databeskyttelsesansvarlig er udpeget:

Koncerndatabeskyttelsesansvarlig for Daimler AG 

Daimler AG 
HPC G353 
70546 Stuttgart
Tyskland

data.protection[at]daimler.com

1. Privatlivspolitik

Vi glæder os over dit besøg på vores hjemmeside og din interesse for vores tilbud. Beskyttelsen af dine personoplysninger er meget vigtig for os. I denne privatlivspolitik forklarer vi, hvordan vi indsamler dine personoplysninger, hvad vi gør med dem, til hvilke formål og på hvilket juridisk grundlag dette sker, samt hvilke rettigheder og krav, dette er forbundet med for dig. Desuden henviser vi til Daimlers retningslinjer for privatlivspolitik:

Daimler privatlivspolitik.

2. Indsamling og behandling af dine personoplysninger

a. Når du besøger vores hjemmeside gemmer vi visse oplysninger om den browser og det operativsystem, du bruger, dato og tidspunkt for besøget, adgangsstatussen (fx om du kunne få adgang til en hjemmeside eller modtog en fejlmeddelelse), brugen af hjemmesidens funktioner, de søgeord, du muligvis har indtastet, hvor ofte du får adgang til de enkelte hjemmesider, navnet på de tilgængelige filer, mængden af data, der er overført, den hjemmeside, hvorfra du kom til vores hjemmesider, og den hjemmeside, du besøger fra vores hjemmesider enten ved at klikke på links på vores hjemmesider eller indtaste et domæne direkte i adressefeltet på den samme fane (eller vindue) i din browser, hvor du har åbnet vores hjemmesider. Desuden gemmer vi af sikkerhedsmæssige årsager, og i særdeleshed for at forebygge og identificere angreb på vores hjemmeside eller forsøg på bedrageri, din IP-adresse og navnet på din internetudbyder i syv dage.

b. Vi gemmer kun andre personoplysninger, hvis du giver os disse oplysninger, fx i forbindelse med en registrering, en kontaktformular, en undersøgelse, en konkurrence eller til udførelse af en kontrakt og også i sådanne tilfælde kun i det omfang, du har givet os samtykke til eller i overensstemmelse med gældende lovgivning (yderligere oplysninger findes i afsnittet "Retsgrundlag for behandling").

c. Du er hverken lov- eller aftalemæssigt forpligtet til at oplyse dine personoplysninger. Men bestemte funktioner på vores hjemmeside vil eventuelt afhænge af, at du giver os dine personoplysninger. Såfremt du ikke vil oplyse dine personoplysninger i denne situation, kan det medføre, at du ikke eller kun i begrænset omfang har adgang til disse funktioner.

3. Anvendelsesformål

a. Vi anvender de indsamlede personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider for at fungerer bedst muligt for dig og for at beskytte vores it-systemer mod angreb og andre ulovlige handlinger.

b. For så vidt som du giver os yderligere personoplysninger, fx i forbindelse med en registrering, en kontaktformular, en undersøgelse, en konkurrence eller til udførelse af en kontrakt, bruger vi disse oplysninger til de nævnte formål med henblik på kundeadministration og - om nødvendigt - med henblik på behandling og afregning af eventuelle forretningstransaktioner, i det omfang det er nødvendigt.

4. Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter; Sociale plug-ins

a. Vores hjemmesider kan også indeholde tilbud fra tredjeparter. Hvis du klikker på sådanne tilbud, videregiver vi oplysninger til den pågældende udbyder i det krævede omfang (fx som en indikation af, at du har fundet dette tilbud hos os og om nødvendigt yderligere oplysninger, som du allerede har oplyst på vores hjemmeside).

b. Hvis vi bruger såkaldte "sociale plug-ins" fra sociale netværk som Facebook, Twitter og Google+ på vores hjemmesider, inkludere vi dem som følger:

Når du besøger vores hjemmesider deaktiveres de sociale plug-ins, dvs. der er ingen overførsel af data til operatørerne af disse netværk. Hvis du vil bruge et af netværkene, skal du klikke på det respektive sociale plug-in for at etablere en direkte forbindelse til det respektive netværks server.

Hvis du har en brugerkonto til netværket og er logget ind i det øjeblik, du aktiverer det sociale plug-in, kan netværket tildele dit besøg på vores hjemmeside til din brugerkonto. Hvis du vil undgå dette, skal du logge af netværket, før du aktiverer det sociale plug-in. Et socialt netværk kan ikke tildeles andre Daimler-hjemmesider, medmindre du også har aktiveret et social plug-in der.

Når du aktiverer et social plug-in, overfører netværket det indhold, der bliver tilgængeligt, direkte til din browser, hvilket integrerer det i vores hjemmesider. I en sådan situation kan dataoverførsler, som initieres og styres af det respektive sociale netværk, også finde sted. Din forbindelse til et socialt netværk, kommunikationen mellem netværket og dit system og dine interaktioner på denne platform er udelukkende reguleret af hvert enkelt netværks privatlivspolitik. 

Det sociale plug-in forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies. 

Cookiespolitik

c. Hvis du klikker på linket til et tilbud eller aktiverer et socialt plug-in, kan det være, at personoplysninger ender hos udbydere i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som fra Den Europæiske Unions ("EU") synspunkt ikke opfylder EU-standarderne med et "tilstrækkeligt beskyttelsesniveau" for behandling af personoplysninger. Vær opmærksom på dette, før du klikker på et link eller aktiverer et socialt plug-in for at aktivere overførsel af dine personoplysninger.

5. Kryptering

Når du besøger hjemmeside, bruger vi den udbredte SSL-metode (Secure Socket Layer) i forbindelse med det pågældende højeste krypteringstrin, der understøttes af din browser. Det drejer sig som regel om en 256-bit kryptering. Såfremt din browser ikke understøtter 256-bit kryptering, bruger vi i stedet en 128-bit v3-teknologi. Du kan se på det låste nøgle- eller låsesymbol øverst i browserens adresselinje, om en enkelt side på vores hjemmeside overføres krypteret.

Vi bruger i øvrigt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine oplysninger mod tilfældig eller forsætlig manipulation, delvis eller komplet tab, ødelæggelse eller mod tredjeparters ubetingede adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

6. Analyse af forbrugsdata

Vi anvender Piwik til at kunne registrere brugerpræferencer og særligt populære områder af vores internettilbud. På den måde kan vi tilpasse indholdet af vores internetsider målrettet til dine behov og således forbedre vores tilbud til dig.

Hvis du ikke ønsker, at Daimler indsamler og analyserer oplysninger om dit besøg, kan du til enhver tid fravælge dette for fremtiden (Opt-Out). For teknisk at kunne efterleve dit ønske placeres der en Opt-Out-cookie i din browser. Denne cookie har kun til formål at registrere dit ønske. Vær opmærksom på, at en Opt-Out-cookie af tekniske grunde kun kan anvendes i den browser, hvor den er placeret. Hvis du sletter cookies eller benytter en anden browser eller en anden enhed, skal Opt-Out-proceduren gentages.

Klik her for at placere en Opt-Out-cookie. 

7. Sikkerhed

Vi træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uvedkommende personers adgang. Vi forbedrer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

8. Retsgrundlag for behandling

a. For så vidt som du har givet os tilladelse til behandling af dine personoplysninger, dannede dette retsgrundlaget for behandling (Art. 6, stk. 1 litra a DSGVO).

b. For behandling af personoplysninger med henblik på at indlede eller opfylde en kontrakt med dig danner Art. 6, stk. 1 litra b DSGVO retsgrundlaget. 

c. For så vidt som behandlingen af dine personoplysninger er påkrævet for at opfylde vores juridiske forpligtelser (fx til opbevaring af data), er vi forpligtet til at gøre det i overensstemmelse med Art. 6, stk. 1 litra c DSGVO.

d. Derudover behandler vi personoplysninger med det formål at udøve vores legitime interesser og tredjeparters legitime interesser i overensstemmelse med Art. 6, stk. 1 litra f DSGVO. Sådanne legitime interesser er vedligeholdelse af funktionaliteten i vores it-systemer, men også markedsføring af vores egne og tredjepartsprodukter og -tjenester samt den juridisk krævede dokumentation for forretningsforbindelser. 

9. Sletning af dine personoplysninger

Hvis du abonnerer på tilbudte nyhedsbreve på en af vores hjemmesider, bliver de oplysninger, der oplyses ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, kun anvendt til afsendelse af nyhedsbrevet, medmindre du giver tilsagn om yderligere anvendelse. Du kan til enhver tid opsige abonnementet ved hjælp af frameldingsmuligheden i nyhedsbrevet.

10. Berørte rettigheder

a. Som person berørt af databehandling har du ret til information (Art. 15 GDPR), berigtigelse (art. 16 DSGVO), sletning af data (Art. 17 GDPR), begrænsning for behandling (art. 18 DSGVO) samt dataoverførsel (Art. 20 DSGVO).

b. Hvis du har givet os samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Gyldigheden af behandlingen af dine personoplysninger indtil en tilbagekaldelse påvirkes ikke af tilbagekaldelsen. På samme måde forbliver den videre behandling af disse oplysninger på grundlag af et andet retsgrundlag, såsom opfyldelse af lovmæssige forpligtelser (se afsnittet "Retsgrundlag for behandling"), upåvirket.

c. I N D S I G E L S E S R E T

Du har til enhver tid ret til, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, af grunde, der opstår som følge af din særlige situation i henhold til Art. 6, stk. 1 e) GDPR (Databehandling i almen interesse) eller Art. 6, stk. 1 f) DSGVO (Databehandling på grundlag af interesseafvejelser). Hvis du gør indsigelse, behandler vi kun dine personoplysninger, hvis vi kan bevise at dette tjener overbevisende legitime grunde, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen af kravet, udøvelsen eller forsvaret af juridiske krav.

d. Vi beder dig venligst om at rette dine krav eller erklæringer til følgende kontaktadresse, hvis det er muligt: data.protection@daimler.com 

e. Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger krænker lovkrav, har du ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed for databeskyttelse (Art. 77 DSGVO). 

11. Cookies

Du kan finde information om de cookies, vi benytter, samt deres funktioner i vores cookiespolitik.

Cookiespolitik

 

Udarbejdet: Maj 2018