Използване на бисквитки

Daimler използва бисквитки, за да може да оформи оптимално и редовно да подобрява уеб сайта си. Ако продължите да използвате уеб сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Допълнителна информация ще получите в Указанията за бисквитките.

Администратор по смисъла на Общия регламент на защита на личните данни (ОРЗД) е:

Силвър Стар Моторс ЕАД
София 1510, ул. Резбарска 5
България

dpo@silverstarmotors.eu

1. Защита на личните данни

Радваме се, че посетихте нашия сайт и за Вашия интерес към нашите услуги. Защитата на Вашите лични данни е наша важна задача. В настоящата Декларация за защита на личните данни ние декларираме, как събираме Ваши лични данни, за какво ги използваме, за какви цели и въз основа на какви правни основания се извършва това, както и какви права и претенции произтичат от това за Вас. Допълнително препращаме към директивата за защита на данните на Daimler:

Директива за защита на данните на Daimler:

Нашата Декларация за защита на личните данни за използването на нашия сайт и Директивата за личните данни на Daimler AG и Декларацията за защита на личните данни за клиенти на EvoBus GmbH не важат за техните дейности на сайтовете на социални мрежи или други доставчици на услуги, до които можете да получите достъп чрез линк на нашия сайт. Моля, информирайте се на сайтовете на тези доставчици на услуги относно техните правила за защита на данните.

2. Събиране и обработка на Вашите лични данни

a. Когато посещавате нашия сайт, ние съхраняваме определени данни за използвания от Вас браузър и операционна система, датата и часа на Вашето посещение, статуса на достъп (напр. Дали сте успели да получите достъп до дадена сайт или сте получили съобщение за грешка), използването на функциите на сайта, възможните въведени от Вас ключови думи, честота на посещение на отделните сайтове, наименованието на извикани файлове, прехвърленото количество данни, сайтовете, от които сте достигнали на нашия сайт и сайта, която сте посетили от нашия сайт, като сте щракнали върху линкове на нашия сайт или сте въвели домейн директно в полето за въвеждане на същия раздел (или на същия прозорец) на Вашия браузър, в който сте отворили нашия сайт. Освен това, по съображения за сигурност, по-специално за избягване и разпознаване на хакерски атаки на наший сайт или опити за измама, ние съхраняваме за период от седем дни Вашия IP адрес и името на Вашия Интернет доставчик.

б. Други лични данни съхраняваме само, когато сте ни предоставили тези данни, напр. в рамките на дадена регистрация, на попълване на формуляр за контакт, при допитване, обявяване на конкурс или за изпълнението на даден договор, както и само в тези случаи, доколкото това ни е разрешено на базата на издадено от Вас съгласие или по силата на действащи нормативни актове (допълнителна информация по този въпрос ще намерите в раздел „Правна основа на обработката“).

c. Вие не сте длъжни нито по закон, нито по договор, да предоставяте Вашите лични данни. Възможно е, обаче, определени функции на нашия сайт да зависят от предоставянето на лични данни на нашия сайт. Непредоставянето в тези случаи на лични данни може да бъде причина за невъзможност за използване или ограничено използване на функции.

3. Цели на ползване

a. Ние използваме събираните при посещение на нашия сайт лични данни, за да можете да я използвате възможно най-удобно, както и за да защитим нашите IT системи от атаки и други противозаконни действия.

б. Ако ни предоставите допълнителни лични данни, напр. в рамките на регистрация, при попълване на формуляр за контакт, допитване, обявяване на конкурс или за изпълнение на даден договор, то ние използваме тези данни за посочените цели, за целите на управлението на клиентите и – доколкото е необходимо – за целите на осъществяване и отчитане на евентуални търговски операции, съответно в необходимия за това обхват.

4. Прехвърляне на лични данни на трети страни; плъгини за социални мрежи

a. Нашият сайт може да съдържа и предложения на трети страни. Когато щракнете върху подобно предложение, ние прехвърляме в необходимия обхват данни към съответния доставчик на услуги (напр. Посочването, че сте намерили това предложение при нас и при необходимост, допълнителна информация, която вече сте посочили за целта на нашия сайт).

б. Когато използваме на нашия сайт така наречените „Плъгини за социални мрежи“ на социални мрежи като Facebook, Twitter и Google+, ние ги привързваме, както следва:

Когато посещавате нашия интернет сайт, социалните плъгини се деактивират, т.е. не се извършва каквото и да било прехвърляне на данни към потребителите на тези мрежи. Ако желаете да използвате дадена мрежа, щракнете върху съответния плъгин за социална мрежа, за да изградите директна връзка със сървъра на съответната мрежа.

Ако имате потребителски акаунт към тази мрежа и в момента на активиране на социалния плъгин сте влезли в нея, мрежата може да свърже Вашето посещение към Вашия акаунт на нашия сайт. Ако желаете да избегнете това, преди активиране на социалния плъгин излезте от мрежата. Дадена социална мрежа не може да присвои посещението на други интернет сайтове на Daimler ако преди това не сте активирали там съществуващ плъгин за социална мрежа.

Когато активирате даден плъгин за социална мрежа, мрежата прехвърля по този начин станалите разполагаеми съдържания директно на Вашия браузър, който ги интегрира в нашия сайт. В тази ситуация може да се извърши и пренос на данни, които се инициират и управляват от съответната социална мрежа. За Вашето свързване с дадена социална мрежа, осъществяващите се между мрежата и Вашата система прехвърляния на данни и Вашите взаимодействия на тази платформа важат изключително правилата за защита на данните на съответната мрежа. 

Плъгинът за социална мрежа остава активен докато го деактивирате или изтриете Вашите бисквитки.

Указания за бисквитки

c. Когато щракнете върху линк към дадено предложение или активирате даден плъгин за социална мрежа, е възможно лични данни за доставчици на услуги да попаднат в страни извън Европейското икономическо пространство, които от гледна точка на Европейския съюз („ЕС“) не гарантират „адекватно ниво на защита“ за обработката на лични данни в съответствие със стандартите на ЕС. Моля, помислете за това преди да щракнете върху даден линк или да активирате даден плъгин за социална мрежа и по този начин да инициирате пренос на Вашите данни.

5. Кодиране

В рамките на посещението на сайта ние използваме широко разпространения метод SSL (secure socket layer) в съчетание с най-високото ниво на криптиране, поддържано от Вашия браузър. Като правило това е 256-битово криптиране. Ако браузърът ви не поддържа 256-битово криптиране, вместо това ще използваме 128-битова технология v3. Вие можете да разберете, че отделна страница в нашия сайт се предава в криптирана форма чрез иконата на ключ или затворен катинар горе в адресната лента на Вашия браузър.

Ние освен това вземаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни от случайно или умишлено манипулиране, частична или пълна загуба, унищожаване или неразрешен достъп до тях от трети страни. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато в съответствие с развитието на технологиите.

6. Анализ на данните за използване на сайта

За да можем да разпознаваме предпочитанията на посетителите и особено популярните области от предлаганите от нас чрез Интернет услуги, ние използваме инструмента за анализ и статистика Piwik. Това ни позволява да ориентираме целенасочено съдържанието на нашите сайтове към Вашите потребности и съответно да подобрим предлаганите от нас услуги.

Ако не желаете Daimler да събира и анализира информация по време на Вашето посещение на нашия сайт, можете по всяко време в бъдеще да направите възражение (Opt-Out). За техническото изпълнение на това възражение във Вашия браузър ще бъде инсталирана Opt-Out бисквитка.Тази бисквитка служи изключително за разпознаване на Вашето възражение. Молим да имате предвид, че поради технически причини дадена Opt-Out бисквитка може да се използва само за браузъра, от който е поставена. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или друг терминал, трябва да предприемете отново Opt-Out.

Щракнете тук, за да инсталирате Opt-Out бисквитката.

7. Безопасност

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим управляваните от нас Ваши данни срещу манипулации, загуба, унищожаване или достъп на неупълномощени лица. Ние подобряваме непрекъснато нашите мерки за сигурност в съответствие с развитието на технологиите.

8. Правна основа на обработката

a. Представяйки ни съгласие за обработка на Вашите лични данни, то представлява правната основа за обработката (чл. 6, параграф1, буква „a“ от ОРЗД).

б. За обработката на лични данни за целите на установяване на делови отношения или изпълнението на даден договор с Вас правната основа е чл. 6, параграф1, буква „б“ от ОРЗД. 

c. Ако обработката на Вашите лични данни се изисква във връзка с изпълнение на наши законови задължения (напр. За съхранението на данни), ние имаме право да извършваме това на основание на чл.6, параграф1, буква „в“ от ОРЗД.

г. Освен това ние обработваме лични данни за целите на нашите легитимни интереси, както и законовите интереси на трети страни съгласно чл. 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД ). Запазването на функционалната изправност на нашите ИТ системи, както и  реализацията на наши продукти и услуги, включително такива на други производители, както и документация с търговски контакти, която е необходима от правна страна, представляват такива законови интереси. 

9. Изтриване на лични данни

Ако се абонирате за един от предлаганите на нашият интернет сайт бюлетин, посочените при регистрацията за бюлетина данни ще бъдат използвани само за изпращането на бюлетина, освен ако не дадете съгласие за допълнително използване. Може да прекъснете абонамента по всяко време чрез предвидените в бюлетина възможности за отказ от регистрацията.

10. Права на субекта на данните

a. Като субект на данни, които се обработват, имате право на информация (чл. 15 от ОРЗД), коригиране (чл. 16 от ОРЗД), изтриване на данните (чл. 17 от ОРЗД), ограничаване на обработването на данните (чл. 18 от ОРЗД) и пренос на данните (чл. 20 от ОРЗД).

б. Ако сте декларирали пред нас своето съгласие за обработката на Вашите лични данни, имате право да откажете по всяко време своето съгласие. Отмяната не засяга правомерността на обработката на Вашите лични данни до момента на отмяната. Това не се отнася и до по-нататъшната обработка на тези данни въз основа на друга правна основа, когато това е свързано с изпълнение на законови задължения (сравни раздел „Правна основа на обработката“).

c. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Имате право по всяко време и на основание, свързано с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, което е основано на чл. 6, параграф 1 буква "д" от ОРЗД (обработка на данни, което обслужва обществения интерес) или чл.6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД (обработка на данни въз основа на претегляне на интересите). При предявяване на възражение ние продължаваме да обработваме Вашите лични данни, ако можем да докажем императивни законни основания за обработването, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или когато обработването на данните служи за предявяването, упражняването или защитата на правни претенции.

г. Молим, по възможност да изпращате своите претенции или декларации на посочения по-долу адрес за контакт: data.protection@daimler.com 

д. Ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава законовите норми, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защитата на личните данни (чл. 77 от ОРЗД).

11. Бисквитки

Информация относно използваните от нас бисквитки ще намерите в нашите указания относно бисквитките.

Указания за бисквитки

 

Актуално към: май 2018