Financijski leasing
Leasing i financiranje

Financijski leasing

Financijski leasing klasik je među uslugama financiranja – uz atraktivne uvjete i trajanje koje po Vašem izboru može biti i do 84 mjeseca.

Predujam, trajanje ugovora i mjesečne rate određuju se prilikom sklapanja ugovora čime dobivate maksimalnu sigurnost planiranja. Plaćanjem posljednje rate autobus automatski postaje Vaše vlasništvo.

Prednosti za Vas.

 • Nepromjenjive mjesečne rate ( na maksimalno 60 mjeseci ).
 • Individualan predujam i trajanje ugovora
 • Neograničena kilometraža
 • Maksimalna sigurnost planiranja

Financiranje s otplatom u sezonskim ratama je u skladu s dinamikom sezonskih prihoda. Visina rata pritom se prilagođava Vašem sezonskom tijeku poslovanja. U mjesecima kada u pravilu imate puno posla plaćate veću, a kada su Vaši autobusi manje u pokretu, manju ratu. Tako uvijek zadržavate financijsku fleksibilnost.

Prednosti za Vas.

 • Visina rata prilagođena sezonskom poslovanju
 • Individualan predujam i trajanje ugovora
 • Financijska fleksibilnost u svim sezonama

Naše financiranje s balon-ratom nudi manje mjesečne rate i maksimalnu fleksibilnost na kraju ugovornog razdoblja. Kako i samo ime kaže, pri zaključivanju ugovora izračunava se balon-rata prilagođena Vašem individualnom trajanju ugovora i predviđenoj kilometraži.

Poanta je u tome da po isteku ugovora možete slobodno odlučiti hoćete li platiti balon-ratu ili dogovoriti nastavak financiranja.

Prednosti za Vas.

 • Osobito povoljne mjesečne rate
 • Individualno prilagođena balon-rata
 • Maksimalna fleksibilnost prilikom odlučivanja na kraju ugovornog razdoblja

Individualno financiranje omogućava Vam takvu fleksibilnost: slično kao i kod financiranja s otplatom u sezonskim ratama, i u ovom slučaju možete sasvim prilagoditi iznos predujma, visinu rata i intervale plaćanja svojim osobnim potrebama. Pritom se za izvanredne rate u obzir može uzeti ne samo sezonska promjena prihoda nego i već poznati budući događaji poput većeg priljeva kapitala. I dogovaranje balon-rate može se bez problema uključiti u individualno financiranje.

Prednosti za Vas.

 • Maksimalna individualizacija svih parametara financiranja
 • Rate prilagođene korištenju i potrebama te izvanredna plaćanja
 • Maksimalna fleksibilnost od početka do kraja ugovornog razdoblja

Pronađite nadležnog savjetnika za financiranje i leasing u grupaciji Mercedes-Benz Bank i slobodno se prepustite individualnom savjetovanju.