Novinky 2018
Aktuality

Novinky 2018

Stuttgart / Záhreb / Hannover, 19. septembra 2018 – Vďaka svojej hospodárnej a dôsledne praktickej koncepcii pohonu sa Citaro hybrid na tohtoročnom podujatí Bus Euro Test v Záhrebe dokázal suverénne presadiť proti svojim plne elektrickým konkurentom. Medzinárodná odborná porota udelila tomuto vozidlu najmä v kategóriách hospodárnosť, inovácia, kvalita a jednoduchosť používania oveľa viac bodov ako jeho konkurentom. Osobitne bola zmienená skutočnosť, že nová hybridná technika je plošne ponúkaná pre mimoriadne širokú paletu mestských autobusov tak s dieselovým motorom, ako aj s motorom na zemný plyn. Vďaka tejto technike sa v prípade už aj tak mimoriadne hospodárnych spaľovacích motorov Mercedes‑Benz dosahuje ďalšie výrazné zvýšenie efektivity.

Citaro hybrid v spolupráci s takisto novým elektrohydraulickým riadením „intelligent eco steering“ znižuje spotrebu paliva chýrne úsporného modelu Citaro ešte o ďalších 8,5 percenta. Na základe toho je jasné, čo je cieľom autobusov s novou hybridnou technikou: Kombinácia minimálnych zmien na východiskovom vozidle a maximálnej efektivity paliva. Citaro hybrid je okrem toho ľahký, cenovo výhodný a bezproblémový pre vodičov a servisy.

„Pomocou vozidla Citaro hybrid prevádzkovateľom už dnes umožňujeme jazdiť nielen vysoko ekologicky, ale súčasne aj veľmi hospodárne. Našu hybridnú techniku považujeme za užitočný doplnok pre dopravné podniky, ktoré vsádzajú na vozidlá s nízkymi emisiami", zdôrazňuje Till Oberwörder, šéf divízie Daimler Buses.

Porota, ktorú tvorili medzinárodní odborní novinári z 22 krajín, udelila na podujatí „Bus of the Year“ autobusu Mercedes-Benz Citaro hybrid titul Bus of the Year 2019. Pri príležitosti výstavy IAA Nutzfahrzeuge v Hannoveri odovzdal predseda poroty Tom Terjessen (vpravo) vytúženú trofej Tillovi Oberwörderovi, šéfovi divízie Daimler Buses.

Pri porovnávacom teste presvedčilo vozidlo svojimi silnými stránkami v kategóriách hospodárnosť, inovácia, kvalita a jednoduchosť používania.

Základná funkcia vozidla Citaro hybrid je veľmi jednoduchá: Prídavný elektromotor funguje pri spomaľovaní autobusu ako generátor a premieňa brzdnú energiu na elektrický prúd. Tento elektrický prúd sa ukladá v dvojvrstvových kondenzátoroch, ktoré sú všeobecné známe pod pojmom „superkondezátory“ (supercaps). Elektromotor pomáha spaľovaciemu motoru najmä pri rozbiehaní. Výkon elektromotora dosahuje maximálne 14 kW a krútiaci moment má hodnotu 220 Nm. Akumulátor pozostáva z dvoch modulov, ktoré zodpovedajú osvedčeným rekuperačným modulom a pre úsporu miesta sú namontované na streche.

Technická realizácia hybridnej koncepcie celkovo zohrávala pri hodnotení odbornou porotou veľkú úlohu. Tento mestský autobus tak namiesto náročnej a tým pádom nákladnej vysokonapäťovej siete ako prvé úžitkové vozidlo disponuje samostatnou 48 V sieťou, podobne ako osobné vozidlá s hybridným pohonom od spoločnosti Mercedes‑Benz. Vďaka tomu zostal priestor potrebný pre zabudovanie kompaktný a v interiéri nebolo nutné vykonať žiadne zmeny, takže nedošlo k zníženiu počtu sedadiel cestujúcich. Hmotnosť sa zvýšila o presne 156 kilogramov. Citaro hybrid ponúka v sériovej výbave ako samostatné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 18 t až 105 miest pre cestujúcich a ako kĺbový autobus 159 miest pre cestujúcich. Okrem toho patrí 48 V systém medzi nízkonapäťovú techniku a zaobchádzanie s ním je bezproblémové. Prídavné agregáty zostávajú nezmenené a sú poháňané konvenčným spôsobom. Intervaly údržby vozidla Citaro hybrid zostávajú so 60 000 km alebo raz ročne takisto identické, čo platí aj pre všetky miesta údržby bežnej hnacej časti.

Medzinárodná odborná porota okrem toho ocenila aj snahy vývojárov o to, aby hybridná koncepcia nebola vnímaná oddelene, ale ako ucelený systém. Citaro hybrid je tak vybavený novým riadením „intelligent eco steering“. Toto elektrohydraulické riadenie sa používa len v prípade potreby, teda keď vodič otáča volantom pri odbočovaní, vďaka čomu dochádza k úspore paliva. Životnosť všetkých komponentov vozidla je dimenzovaná na životnosť samotného vozidla. Funkcia hybridného pohonu navyše šetrí spaľovací motor. Vďaka použitiu elektromotora vo funkcii generátora elektrického prúdu navyše dochádza k odbremeneniu bŕzd a tým pádom k predĺženiu ich životnosti.

Udelenie titulu "Bus of the Year 2019" je pre Mercedes‑Benz potvrdením toho, že v oblasti stratégie pohonov dokáže ponúkať najširšie spektrum možností s cieľom umožniť dopravným podnikom a prevádzkovateľom maximálnu hospodárnosť pri dôslednom zameriavaní sa na ekologickú prevádzku. Tohtoročný výsledok hlasovania viac ako jasne dokazuje, že existuje viacero spôsobov pre dosiahnutie týchto cieľov.