Nyheter 2018
Aktuelt

Nyheter 2018

Stuttgart / Zagreb / Hannover, 19. september 2018 – Med sitt driftsøkonomiske og gjennomført praktiske drivkonsept hevdet Citaro hybrid seg suverent i forhold til sine helelektriske konkurrenter i årets Bus Euro Test i Zagreb. Av den internasjonale fagjuryen ble kjøretøyet vurdert til å ha stor avstand til konkurrentene, især i kategoriene driftsøkonomi, innovasjon, kvalitet og brukervennlighet. Det faktum at den nye hybridteknikken i stort omfang tilbys for et svært bredt utvalg av bybusser både med diesel- og gassmotor, ble viet spesiell omtale. Med denne teknikken får de i utgangspunktet usedvanlig økonomiske forbrenningsmotorene til Mercedes‑Benz enda en betydelig effektivitetsøkning.

Sammen med den elektrohydrauliske styringen "intelligent eco steering", som også er ny, reduserer den allerede sparsomme Citaro drivstofforbruket ytterligere med inntil 8,5 prosent. Dermed blir det klart hvilket mål bussene med den nye hybridteknikken forfølger: Kombinasjonen av minimale forandringer på det opprinnelige kjøretøyet med maksimal drivstoffeffektivitet. I tillegg er Citaro hybrid lett, rimelig i anskaffelse og uproblematisk både for sjåfører og verksteder.

"Med Citaro hybrid gir vi allerede i dag operatørene muligheten til ikke bare å drive med en høy grad av miljøvennlighet, men samtidig også svært driftsøkonomisk. Vi anser vår hybridteknikk for å være et fornuftig supplement for trafikkselskaper som satser på lavutslippskjøretøy", fremhever Till Oberwörder, leder for Daimler Buses.

"Bus of the Year"-juryen, internasjonale fagjournalister fra 22 land, valgte Mercedes-Benz Citaro hybrid til Bus of the Year 2019. I forbindelse med IAA-messen for nyttekjøretøy i Hannover overrakte juryformannen Tom Terjessen (til høyre) det ettertraktede trofeet til Till Oberwörder, leder for Daimler Buses.

I den sammenlignende testen overbeviste kjøretøyet i kategoriene driftsøkonomi, innovasjon, kvalitet og brukervennlighet.

Basisfunksjonen til Citaro hybrid kunne i ha vært enklere: Når bussen bremses ned, fungerer den ekstra elektromotoren som generator og omdanner bremseenergi til strøm. Denne strømmen lagres i tolags kondensatorer, populært kalt "supercaps". Den står til rådighet for elektromotoren slik at den kan støtte forbrenningsmotoren, først og fremst ved igangkjøring. Elmotorens kapasitet er på maksimalt 14 kW og dreiemomentet 220 Nm. Strømlagringsenheten består av to moduler, Disse tilsvarer de gjennomprøvde energigjenvinningsmodulene og er montert på taket for å spare plass.

I det hele tatt spilte den tekniske realiseringen av hybridkonseptet en stor rolle for fagjuryens vurdering. For eksempel har ikke bussen et omfattende og dermed kostbart høyvoltnett. I stedet har bybussen som første nyttekjøretøy et separat 48 volts nett, tilsvarende det i Mercedes-Benz personbiler med hybriddrift. Dermed blir det nødvendige monteringsrommet kompakt, kabinen trenger ikke å endres og følgelig går ingen passasjerseter tapt. Vektøkningen er på bare 156 kilo. Standardutstyrt tilbyr Citaro hybrid som enkeltbuss med 18 t tillatt totalvekt inntil 105 passasjerplasser og som leddbuss 159 passasjerplasser. Dessuten er 48‑voltsanlegget et lavspentanlegg som det er uproblematisk å håndtere. Hjelpeaggregatene forblir uendret og drives på konvensjonell måte. Også serviceintervallene til Citaro hybrid er identiske med 60 000 km eller én gang i året. Det gjelder også for alle servicepunkter på den tradisjonelle fremdriftsdelen.

I tillegg verdsatte den internasjonale fagjuryen også utviklernes bestrebelser på å betrakte hybridkonseptet som et helhetlig fremfor avgrenset system. Eksempelvis er Citaro hybrid utstyrt med den nye styringen "intelligent eco steering". Denne elektrohydrauliske styringen trer bare i funksjon ved behov, det vil si når føreren dreier på rattet, og sparer derfor drivstoff. Alle komponenter har en beregnet levetid tilsvarende kjøretøyets levetid. Hybriddriftens funksjon skåner dessuten forbrenningsmotoren. Samtidig avlastes bremsene ved at elektromotoren brukes til å genere strøm, og dette bidrar til å sikre bremsene lang levetid.

For Mercedes‑Benz er tildelingen av tittelen "Bus of the Year 2019" en bekreftelse på at man må favne videst mulig i forhold til driftsstrategien for å gjøre det mest mulig driftsøkonomisk for trafikkselskaper og operatører å fokusere konsekvent på miljøvennlig drift. At det i den forbindelse ikke bare finnes én vei, viser årets avstemmingsresultat med all mulig tydelighet.