Säkerheten i fokus.
Omnibus Magasinet

Säkerheten i fokus.

Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

Bekvämare än så kan det knappast bli: Tryck bara på knappen P eller dra i spaken, så aktiveras den elektroniska parkeringsbromsen. Det är lika enkelt att lossa den igen. Den elektroniska parkeringsbromsen i Mercedes-Benz Intouro och Tourrider ger perfekt skydd mot oavsiktlig rullning och hjälper föraren vid start i backar.

Det blir enklare och säkrare att starta i backar med den elektroniska parkeringsbromsen. Manöverspaken passar perfekt i handen och kan därigenom manövreras mycket exakt. Dra spaken uppåt förbi tryckpunkten, anbringa vridmoment på hjulen med gaspedalen och låt manöverspaken glida kontrollerat tillbaka mot utgångsläget – så blir starten en barnlek.

Den elektroniska parkeringsbromsen manövreras ytterst enkelt och bekvämt med en knapptryckning eller genom att man drar i spaken.

Säkerheten i fokus. – Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

Hållfunktionen HOLD kan aktiveras med en knapp på instrumentpanelen.

Säkerheten i fokus. – Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

Manövrering av dörröppningsknappen utvändigt på dörr 1 är endast möjlig när parkeringsbromsen är ilagd.

Säkerheten i fokus. – Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

Parkeringsbromsen sitter precis som tidigare lättåtkomligt i fästkonsolen till vänster bredvid förarsätet.

Säkerheten i fokus. – Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

Parkeringsbromsen sitter precis som tidigare lättåtkomligt i fästkonsolen till vänster bredvid förarsätet.

Säkerheten i fokus. – Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

Den elektroniska parkeringsbromsen finns som tillval för alla modellversioner av Mercedes-Benz Intouro.

Säkerheten i fokus. – Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

Även den amerikanska turistbussen Mercedes-Benz Tourrider kan utrustas med den elektroniska parkeringsbromsen som tillval.

Ännu bekvämare blir det med tillvalet hållfunktion HOLD. Ett fast tryck på bromspedalen vid stillastående aktiverar färdbromsen vid denna rullningsspärr, varvid färdbromsen då förblir aktiverad tills en trampning på gaspedalen beordrar systemet att starta. Förhindrar bakåtrullning och underlättar start i backar.

En annan användbar funktion är automatisk lossning av parkeringsbromsen. Föraren behöver då inte trycka på knappen P för hand. Så här går det till: Lägg i en växel och trampa på gaspedalen när parkeringsbromsen är ilagd. Systemet känner igen startbegäran och lossar parkeringsbromsen automatiskt så snart som ett tillräckligt vridmoment anbringas på hjulen.

Hållfunktion HOLD och automatisk lossning finns endast tillgängliga för fordon med automatisk manuell växellåda eller automatväxellåda.