Tourismo – när det är effektivitet som gäller.
Omnibus Magasinet

Tourismo – när det är effektivitet som gäller.

Sänk förbrukningen, dra ned på kostnaderna – med de allra senaste assistanssystemen.

Mercedes-Benz Tourismo är ett strålande exempel på en förträffligt lönsam lösning. En viktig del i det hela utgörs av assistanssystemen. De är en god hjälp för chauffören och ökar effektiviteten.

Höga bränslepriser, ett svårt ekonomiskt läge och ett haltande konkurrenstryck – nu hänger det på att långfärdsbussarna ökar sin lönsamhet. Det är i det här läget som stunden för Mercedes-Benz Tourismo har kommit: På bussen Tourismo, som redan har trimmats för maximal effektivitet på fabriken, ökar en hel mängd olika tekniskt avancerade assistanssystem effektiviteten återigen på ett hållbart sätt.

Exceptionell aerodynamik, en perfekt anpassad drivlina – detta utgör grunden för Tourismo-bussens omtalade låga bränsleförbrukning. Den som vill få ut ännu mer av den här majestätiska dubbeldäckaren för långfärdsresor gör rätt i att använda de extra assistanssystemen: läs mer under Predicitve Powertrain Control (PPC). Tillvalet GPS-farthållare griper in i den automatiska styrningen för den fullständigt automatiska växellådan Mercedes PowerShift. Systemet kan orientera sig i den framförliggande terrängen med motorvägar och landsvägar. Med hjälp av PPC väljs därför rätt växel och hastighet innan man kommer fram till backar, bergsleder, bergstoppar eller dalgångar. Detta gör att chauffören får stöd av PPC, bränsleförbrukningen och lönsamheten optimeras. Hittills har man redan kunnat täcka in cirka 95 procent av 300 000 kilometer med motorvägar och landsvägar i Europa.

Tourismo – när det är effektivitet som gäller. – Sänk förbrukningen, dra ned på kostnaderna – med de allra senaste assistanssystemen.

Tack vare assistanssystemen i Tourismo ökar lönsamheten samtidigt som chauffören får mer hjälp.

Tourismo – när det är effektivitet som gäller. – Sänk förbrukningen, dra ned på kostnaderna – med de allra senaste assistanssystemen.

Driver Score skickar feedback till chauffören om hens specifika körsätt.

Ett annat viktigt hjälpmedel är assistanssystemet Driver Score. Med hjälp av konkreta meddelanden på displayen har chauffören på Tourismo möjlighet att optimera körsättet. Systemet bedömer det personliga körsättet enligt fyra kategorier – acceleration, bromsning, jämn körning och rullning i nedförsbacke. I kategorin bromsning bedöms till exempel hur ofta retardering förekommer på högsta nivån eller om bromsningen sker på ett förnuftigt sätt. I kategorin acceleration nagelfar man beteendet vid nedtrampning av gaspedalen eller motorvarvtalet. Feedbacken om enskilda körsätt visas under körningen eller om man så vill efter avslutad körning i form av ett stapeldiagram. Om det skulle visa sig att det finns uppenbara avvikelser från ett perfekt körsätt får chauffören konkret information om detta. Detta gör att man tvingas göra en effektiv insats med medvetenhet om kostnaderna.

”Med Driver Score bedöms det personliga körsättet samtidigt som chauffören får konkreta tips.”

Inte sällan underskattas däckens betydelse för bussens prestation – men tänk på att de utgör den enda kontaktytan mellan fordon och körfält. Till bussar i toppskick behöver man därför använda däck med bästa prestanda. I det här sammanhanget får man också god hjälp av däcktryckskontrollen TPM (Tire Pressure Monitoring). Det kabelfria däcktrycksystemet med indikering på multifunktionsdisplayen är ett elektroniskt säkerhetssystem som kontinuerligt kontrollerar fyllnadstrycket i däcken. Däcktryckskontrollen visar det aktuella trycket för de enskilda däcken och varnar vid avvikelser från standarddäcktrycket. Med rätt fyllnadstryck i däcken reducerar man däckens slitage, förhindrar farliga däckskador och påverkar bränsleförbrukningen på ett mycket märkbart sätt: Redan om däckets fyllnadsdryck är inställt på 0,5 bar under standardtrycket finns det risk att bränsleförbrukningen ökar med upp till fem procent.

Tourismo – när det är effektivitet som gäller. – Sänk förbrukningen, dra ned på kostnaderna – med de allra senaste assistanssystemen.

Med däcktryckskontrollen TPM provas trycket för alla hjul.

”Knepet som inte syns: nedsänkningen av Tourismo vid motorvägshastighet.”

Tourismo – när det är effektivitet som gäller. – Sänk förbrukningen, dra ned på kostnaderna – med de allra senaste assistanssystemen.

Från och med en hastighet på 95 km/h undgår Tourismo vindens nycker genom den automatiska nivåsänkningen.

Det finns ett till knep som man kan applicera på långfärdsbussen, nämligen en alternativ nedsänkning av Tourismo. Vid en hastighet från och med 95 km/h och uppåt sänks karossen på Tourismo automatiskt utan att det märks med 20 millimeter. Om hastigheten sedan fortsätter att minska och passerar under 70 km/h-gränsen höjs karossen igen. Med hjälp av nedsänkningsfunktionen reduceras ytan fram och därmed bränsleförbrukningen och utsläppen. Det går inte att komma ifrån att utvecklingen av aerodynamiken på Tourismo har spelat en framträdande roll. Den stora kupolliknande vindrutan övergår helt sömlöst till taket och sidoväggen med väl tilltagna radier. Förarens fönster och dörrar är inbyggda i jämnhöjd med karossen. Något som är genomgående för Tourismo är den fördelaktiga aerodynamiken och därigenom den låga bränsleförbrukningen.