Kvalitet & miljø
Citaro Ü

Kvalitet & miljø

Forgængermodellen af Citaro Ü hørte allerede til blandt de mest købte busser inden for offentlig lokaltrafik. Det afgørende for denne succes var ikke kun det fremtidsorienterede køretøjskoncept men også den usædvanlige kvalitet.

Citaro Ü produceres på de mest moderne busproduktionsanlæg i verden. En lang række af kvalitetsforbedrende og -sikrende trin sørger for, at den om flere år stadig kan løse sine opgaver uden problemer. Dertil hører fx den katodiske dyppelakering af det komplette råkarrosseri. Den beskytter på lang sigt Citaro mod rust – og dermed også værdien af din investering.

Alle dele i Citaro Ü bliver grundigt testet, før de bliver brugt i produktionen. Og strenge kontroller indgår i alle produktionstrin, hvilket sikrer en fejlfri bearbejdning. Det er en del af Mercedes-Benz' kvalitetsfilosofi også at kontrollere og optimere produktionsprocesserne igen og igen. Så du kan regne med og planlægge efter din nye Citaro Ü.

Buskørsel hører til en af de mest miljøvenlige transportformer – og i særlig grad, når man stiger ind i en Citaro Ü. For ikke kun ved reduktionen af skadelige emissioner er den med helt fremme. Den ligger også i spidsen, når det handler om miljøbeskyttelse.

Rengjort. Allerede under produktionen har vi med Citaro fokus på den højeste grad af miljømæssig bæredygtighed. Således foretages fx den katodiske dyppelakering (KTL) i stort omfang uden opløsningsmidler. Og når køretøjet efter et langt og vellykket busliv på et tidspunkt er udtjent, så kan dens komponenter genbruges. Efter ønske fås Citaro Ü tilmed med miljømærket „Blå engel“. Også her er kvaliteten tænkt helt til ende: typisk Mercedes-Benz.