Качество & околна среда
Citaro Ü

Качество & околна среда

Още предходният модел на Citaro Ü принадлежеше към най-продаваните автобуси за превоз на къси разстояния. Решаващ за този успех беше не само ориентираната към бъдещето концепция на автомобила, но също и изключителното качество.

Citaro Ü се произвежда в най-модерните производствени линии за автобуси в света. Голям брой повишаващи и осигуряващи качеството стъпки гарантира, че дори и след години той безпроблемно ще изпълнява предназначението си. Към това принадлежи напр. катодното боядисване чрез потапяне на цялата основна конструкция. Тя дългосрочно защитава Citaro от корозия – и чрез това също и стойността на Вашата инвестиция.

Всеки детайл на Citaro Ü се тества подробно, преди да отиде в производството. И след всяка производствена стъпка се извършват строги проверки, които гарантират безупречната изработка. В края на краищата това е част от философията за качество на Mercedes-Benz, също и производствените процеси винаги да бъдат постоянно проверявани и оптимизирани. За да можете да разчитате на Вашия Citaro Ü и да планирате с минимални рискове.

Пътуването с автобус принадлежи към най-екологичните методи за придвижване – особено когато се качите на Citaro Ü. Тъй като не само при намаляването на вредните емисии той е съвсем напред. Също и при опазването на околната среда той започва също съвсем напред.

Чиста изработка.Още при производството ние обръщаме внимание при Citaro за най-висока екологичност. Така катодното боядисване чрез потапяне (KTL) се извършва до голяма степен без разтворители. И когато автомобилът след дълъг и успешен срок на експлоатация някога изслужи службата си, неговите компоненти са подходящи за рециклиране. По желание Citaro Ü се предлага дори с маркировката за екологичност „Син ангел“. Тук отново качеството е обмислено докрай: типично за Mercedes-Benz.