Комфорт за водача
Citaro Ü

Комфорт за водача

Най-добрата защита за пътниците в автомобила е винаги напълно концентрираният водач. Поради това работното място на водача трябва да е защитено от разсейване и обслужването е интуитивно и лесно достъпно. Тук Citaro Ü също задава мащаби.

Тук всичко е там, където трябва да бъде. Водачът не трябва с нищо да се разсейва от своята работа. Точно по това работихме. За по-добра панорамна видимост, позицията на седалката на водача е леко повдигната – сега той е директно на височината на очите и на пътниците. Освен това чрез удължаване на предната част успешно беше увеличено пространството за краката - и това дори при подобрена защита при сблъсък. Това дава възможност за оптимална позиция на седалката през дългите работни дни. Прозорецът на водача осигурява добра вентилация и лесен достъп до външните огледала.

Новият прозорец на водача осигурява по-добра вентилация и лесен достъп до външните огледала.За запазване на образцовата видимост напред и нагоре, челното стъкло е разположено с 60 мм по-високо. Индикацията за дестинация е повдигната дори с 72 мм. От това се получава по-нататъшно подобрение на видимостта косо нагоре, например на светофари. Допълнително водачът печели от спускането на страничната подпрозоречна стена. По-високата позиция на седалката на водача подобрява чрез това панорамната видимост към движението отпред.

На арматурното табло се намират две големи кръгли вентилационни дюзи за вход на въздуха. Зад уголемената смукателна решетка за въздуха непосредствено странично зад работното място на водача има пространство за уголемен поленов филтър. Новата вентилация зад работното място на водача гарантира голям дебит на въздуха в кабината на водача. Също така ново: Кутията на системата за вентилация и отопление на мястото на водача е вградена централно. Това осигурява още по-равномерно размразяване на цялото челно стъкло. Освен това то е и с електрическо отопление.

Прозорецът на водача.

Допълнителни DIN-отделения осигуряват в Citaro Ü гъвкави възможности за разширяване и добра достъпност. За личните вещи на водача съществуват допълнителни отделения за вещи в отделението с джобове и на арматурното табло.

Всичко в Citaro Ü е най-добре съхранено – също и водачът. За целта се грижи защитната врата на кабината на водача, която предпазва водача от неочаквани атаки. В зависимост от целта на използване и желаната степен на защита на разположение са четири степени на изграждане. Добре достъпни и четливи са до осем устройства в DIN-отделенията на касата. Тук също така е интегриран високоговорителят за работното място на водача. Опционално монтиран екран при оборудването с вътрешни или външни камери се монтира дискретно под носещото отделение.

Отчитането на инструментите и обслужването на превключвателите в Citaro Ü е лесно. Тъй като и двете бяха оптимизирани и подчертани по отношение на формата и разположението. Воденето в менютата на дисплея сега се извършва съвсем лесно чрез функционалните бутони директно на мултифункционалния волан.

Арматурното табло на Citaro е конструирано толкова стабилно, че вляво и вдясно могат да бъдат монтирани допълнителни устройства с тегло вляво 1,5 кг и вдясно 2,5 кг. Като специално изпълнение в този случай е възможно да бъдат фабрично монтирани адаптер за закрепване, както и кабелни проходи – интеграцията на специфични за клиента устройства е оформена значително по-елегантно, отколкото досега. При настройките се взема под внимание, видимостта на водача да не бъде ограничавана.