Komfort pre vodiča
Citaro Ü

Komfort pre vodiča

Najlepšou ochranou pre cestujúcich je stále plne koncentrovaný vodič. Preto musí byť vodič na svojom sedadle chránený pred rozptyľovaním a ovládanie musí byť intuitívne a ovládacie prvky ľahko dostupné. Citaro Ü stanovuje štandardy aj v tejto oblasti.

Všetko je tu na správnom mieste. Nič by nemalo odvádzať pozornosť vodiča od jeho práce. To je to, na čom sme pracovali. Sedadlo vodiča je mierne zvýšené, aby sa zabezpečil lepší výhľad do všetkých strán – vodič je teraz v úrovni očí spolujazdcov. Okrem toho sa vďaka predĺženiu prednej časti zväčšil priestor pre nohy – a zároveň sa zlepšila ochrana pred kolíziou. Zmena poskytuje optimálnu polohu sedadla počas dlhých pracovných dní. Okno vodiča zabezpečuje dobré vetranie a ľahký prístup k vonkajšiemu zrkadlu.

Nové okno vodiča zabezpečuje lepšie vetranie a jednoduchý prístup k vonkajším zrkadlám.Na zachovanie príkladného výhľadu smerom dopredu a nahor je čelné sklo umiestnené o 60 mm vyššie. Zobrazenie cieľa jazdy bolo umiestnené vyššie dokonca o 72 mm. Výsledkom je ešte lepší výhľad šikmo nahor, napríklad na svetelnú signalizáciu. Vodič bude okrem toho dodatočne profitovať zo zníženia bočného parapetu okna. Vyššia poloha sedadla vodiča vďaka tomu zlepšuje výhľad dookola, napr. na vozidlá idúce vpredu.

Na prístrojovej doske sa nachádzajú dve veľké ventilačné dýzy na prívod vzduchu. Za zväčšenou mriežkou na nasávanie vzduchu, priamo za pracoviskom vodiča, sa nachádza priestor pre väčší peľový filter. Nové odvetrávanie za pracoviskom vodiča zabezpečuje väčší prietok vzduchu v kabíne vodiča. Taktiež novinka: Čelná skrinka na vetranie a vykurovanie pracoviska vodiča je umiestnená v strede. To zabezpečuje ešte rovnomernejšie rozmrazovanie celého čelného skla. Čelné sklo je navyše elektricky vyhrievané.

Okno vodiča.

Prídavné vkladacie priečinky DIN sa v autobuse Citaro Ü postarajú o flexibilné možnosti rozšírenia a dobrú dostupnosť. Osobné predmety vodiča si nájdu svoje miesto v prídavných odkladacích priečinkoch v úložnom priestore a na parapete okna.

Vo vozidle Citaro Ü má všetko svoje miesto – aj samotný vodič. O to sa starajú ochranné dvere vodiča, ktoré ho chránia pred nečakanými útokmi. V závislosti od účelu použitia a stupňa ochrany sú k dispozícii štyri stupne montáže. V schránkach DIN v konzole sa nachádza až osem dobre dostupných a čitateľných prístrojov. V nej je zabudovaný aj reproduktor pre pracovisko vodiča. Obrazovka, ktorá je na želanie namontovaná v rámci výbavy s vnútornými a vonkajšími kamerami, je tvarovo dokonale namontovaná pod nosnou schránkou.

Vo vozidle Citaro Ü je odčítavanie prístrojov a používanie spínačov jednoduché. Je to výsledok optimalizácie a zvýraznenia tvaru a usporiadania oboch týchto prvkov. Na navigáciu v ponuke displeja jednoducho slúžia tlačidlá priamo na multifunkčnom volante.

Prístrojová doska vozidla Citaro je skonštruovaná veľmi stabilne, aby sa vľavo dali namontovať prídavné prístroje s hmotnosťou 1,5 kg a vpravo prístroje s hmotnosťou 2,5 kg. Ako mimoriadna výbava sú v tomto prípade od výroby k dispozícii upevňovacie adaptéry, ako aj káblové priechodky – prístroje podľa želaní zákazníka teraz možno integrovať výrazne elegantnejšie ako pred tým. Pri nadstavbách je potrebné dbať na to, aby zorné pole vodiča nič neobmedzovalo.