V prípade nebezpečenstva
Citaro Ü

V prípade nebezpečenstva

Pred nehodou musí vodič reagovať rýchlo, aby odvrátil nebezpečenstvo. Zvýšenú bezpečnosť pritom poskytuje podvozok vozidla Citaro Ü s presným vedením jazdnej stopy a pokojné riadenie. Tieto vlastnosti zabezpečuje nezávislé zavesenie kolies na prednej náprave.

Vo novom vozidle Citaro Ü bola osobitná pozornosť venovaná bezpečnosti vodiča. Smernica UNECE-R 29 platná pre nákladné motorové vozidlá, ktorá od roku 1975 definuje priestor na prežitie vodiča nákladného motorového vozidla pri čelnom náraze, bola v novom vozidle Citaro Ü dobrovoľne uplatnená ako štandard. Skúškou nárazom kyvadla bolo overené dodržanie smernice UNECE-R 29. 

Vo vozidle Citaro bola osobitná pozornosť venovaná bezpečnosti vodiča. Ochrana pri čelnom náraze odvodená od normy UNECE-R 29, ktorá sa prvýkrát používa pre mestské linkové autobusy, ako aj ešte tuhšia rebrová konštrukcia zvyšuje pasívnu bezpečnosť.

Nové ochranné dvere vodiča dokážu ochrániť vodiča pred nečakanými úrokmi. V závislosti od účelu použitia a stupňa ochrany sú k dispozícii štyri modulárne stupne montáže.

Autobus Citaro je sériovo vybavený požiarnym hlásičom v motorovom priestore, ktorý meria aktuálne teploty. Ak teplota presiahne nastavenú hodnotu 160 °C, detekčné vedenie sa pod tlakom preruší a upozorní vodiča zvukovým alarmom a vizuálnym hlásením na displeji „Hlásenie požiaru, motorový priestor“ na hroziace nebezpečenstvo.

Informácia pre vodiča o poruche prevádzkyschopnosti, ako aj spustení hlásiča, napr. počas neočakávaného odstavenia autobusu, sa zobrazí aj na displeji v podobe oznamu „Výpadok, požiarny hlásič“. 

Keď teplota presiahne 160 °C, na displeji vodiča sa zobrazí alarm s hlásením „Požiar, motorový priestor“. Systém okrem toho vydá výstražný tón a automaticky sa spustí hasenie. 

V prípade požiaru sa detekčné vedenie (Firetrace) pod tlakom prelomí a začne sa rozstrekovať hasiaca zmes vody, ochranného prostriedku chladiča a špeciálnej prísady cez dýzy v celom motorovom priestore. Vodná hmla sa pôsobením vysokých teplôt vyparuje a vytláča kyslík. Motorový priestor sa tak výrazne ochladí, požiar sa okamžite uhasí a zabráni sa ďalšiemu vzplanutiu.

Výhody

  • Nízky rozsah opráv po spustení prístroja
  • Jemná vodná hmla znižuje teploty a okamžite uhasí požiar
  • Látky vytvárajúce tenkú vrstvu sťažujú opätovné vzplanutie
  • Žiadne škodlivé účinky na osoby, motory a zariadenia
  • Ekologická, nemrznúca hasiaca kvapalina do -35 °C
  • Automatické spustenie pri príliš vysokých teplotách (nad 160 °C alebo v prípade požiaru)
  • Funkčnosť systému je zabezpečená v každej polohe zabudovania

* Mimoriadna výbava