Bezpečnosť v prípade nehody
Citaro Ü

Bezpečnosť v prípade nehody

Autobus patrí k najbezpečnejším vozidlám – aj v mestskej a prímestskej premávke. Napriek tomu, samozrejme, nie je možné vylúčiť nehody. 

Značka Mercedes-Benz sa stará o to, aby následky nehody bolo čo najmenšie. Preto je napríklad vystuženie bočnej steny autobusu Citaro Ü dôležitým faktorom pre jeho vysokú pasívnu bezpečnosť.

Okrem toho sa v autobuse Citaro Ü nachádzajú deliace priečky, tyče na držanie a špeciálne sedadlá, ktoré absorbujú energiu pri náraze alebo prevrátení vozidla a sú dôležitým prvkom ochrany cestujúcich. 

Pevnosť karosérie autobusu je podstatný faktor pasívnej bezpečnosti autobusu. Prostredníctvom odolnosti karosérie možno zabrániť následkom nehody. Vysokú pevnosť telesa autobusov značky Mercedes-Benz okrem iného zabezpečujú obvodové kruhové výstuhy. Pevnosť nadstavby sa určuje podľa predpisu UN ECE-R 66/02. Tento predpis presne stanovuje „priestor na prežite“, ktorý má byť pri nehode zabezpečený konštrukciou.

Výroba bezpečných vozidiel je hlavným cieľom ucelenej koncepcie bezpečnosti Mercedes-Benz. Táto koncepcia zahŕňa všetky opatrenia, ktoré pomáhajú minimalizovať následky nehody. Dôležitou súčasťou našej práce je preto cielené poskytovanie informácií záchranným službám. Vďaka podrobným vedomostiam o našich vozidlách a ich bezpečnostných systémoch sa totiž záchranná služba dokáže rýchlejšie dostať k zraneným osobám. A tým zachrániť život.

Ak sa aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam stane nehoda, je dôležité, aby sa prípadným zraneným osobám čo najrýchlejšie poskytla prvá pomoc.

Pri nehode sa môže zraniť aj vodič, ktorý nedokáže vždy pomôcť svojim cestujúcim. Preto sú vo vozidle každému dostupné a dobre označené lekárničky a hasiace prístroje. Lekárnička sa nachádza v priestore na nastupovanie pri vodičovi. V prípade nehody sa vodič aj cestujúci môžu v čo najkratšom čase postarať o ošetrenie prípadných zranených osôb.