Bezpečnost při nehodě
Citaro Ü

Bezpečnost při nehodě

Autobus patří mezi nejbezpečnější vozidla, a to v městské i dálkové dopravě. Ani přesto se pochopitelně nedají vyloučit nehody. 

Společnost Mercedes-Benz se však postarala o to, aby byly následky případných nehod co nejmenší. U modelu Citaro Ü je tedy významným faktorem přispívajícím k vysoké pasivní bezpečnosti zesílení bočních stěn.

Mimoto jsou na modelu Citaro Ü dělicí příčky, přidržovací tyče a speciální sedadla, které absorbují energii při nárazu nebo převrácení a poskytují tak důležitou ochranu pro cestující.

Pevnost karosérie autobusu je důležitým faktorem jeho pasivní bezpečnosti. Odolná karosérie dokáže snížit důsledky případné nehody. Vysoká pevnost skeletu autobusů Mercedes-Benz je kromě jiného zajištěna dokola obíhajícími kruhovými žebry s optimalizovanou hmotností. Pevnost konstrukce definuje směrnice UN ECE-R 66/02. Ta přesně stanoví „prostor pro přežití“, který musí být konstrukcí vozu zaručen v případě nehody.

Nejvyšším cílem celkové bezpečnostní koncepce společnosti Mercedes-Benz je vyrábět bezpečná vozidla. To sebou nese také veškerá opatření, která pomohou minimalizovat následky případné nehody. Důležitou součástí naší práce je proto také cílené informování záchranářů. Detailní znalosti našich vozidel a jejich bezpečnostních systémů totiž záchranářům pomohou, aby se rychleji dostali ke zraněným, a mohli jim tak zachránit život.

Pokud by navzdory všem bezpečnostním opatřením došlo k nehodě, pak je důležité poskytnout případným zraněným co nejrychleji první pomoc.

Protože při nehodě může dojít i ke zranění řidiče, který by z toho důvodu nemusel být vždy schopen pomoci svým pasažérům, jsou ve vozidle lékárnička i hasicí přístroj pro každého volně přístupné a dobře označené. Lékárnička je umístěna ve vstupní části vozu u řidiče. Jak řidič, tak i cestující se proto mohou v případě nehody co nejrychleji postarat o ošetření eventuálně zraněných osob.